Tulevaisuuden tuotekehitys.

Tuotekehitys on murroksessa. Tulevaisuuden tuotekehitysorganisaatioiden tulee vastata yhä nopeammin muuttuviin markkinatarpeisiin. Tule kuulemaan uusista toimintatavoista ja konkreettisista ideoista.

Organisaation ketteryys: Ketterän tuotekehityksen tehokkuus vaatuu vastuunjakoa johdolta ja rahavirtojen oikeaa ohjausta.

Contribyte ohjaa kohti toimivaa tuoteorganisaatiota tehostamalla ohjelmistokehitystä sekä ohjaus- ja tukitoimia.

Contribyten mielestä toimiva tuoteorganisaatio tarvitsee tehokkaan ohjelmistokehityksen ja laadukkaat ohjaus- ja tukitoimet

Contribyte on riippumaton asiantuntija, joka luotsaa yritysjohtoa, optimoi liiketoimintaa ja tuntee teknologian mahdollisuudet.

Contribyte on riippumaton asiantuntija, joka luotsaa yritysjohtoa, optimoi liiketoimintaa ja tuntee teknologian mahdollisuudet.

Contribyte on riippumaton asiantuntija, joka luotsaa yritysjohtoa, optimoi liiketoimintaa ja tuntee teknologian mahdollisuudet.

Contribyte on riippumaton asiantuntija, joka luotsaa yritysjohtoa, optimoi liiketoimintaa ja tuntee teknologian mahdollisuudet.

Pasi Pekkanen

konsulttiPasille lähimpinä ovat toiminnan ketteröittäminen ja can-do asenne.

Lue lisää

Marko Väisänen

konsulttiMarko on perehtynyt Microsoftin teknologioihin, mutta ei ujostele muidenkaan teknisten haasteiden ratkaisemista.

Lue lisää

Panu Ravolainen

konsulttiPanu on ohjelmistokehityksen ja sen johtamisen asiantuntija.

Lue lisää

Henri Hämäläinen

toimitusjohtajaHenrillä on 10 vuoden monipuolinen kokemus ohjelmisto- ja kehityshankkeista.

Lue lisää

Juha Makkonen

konsulttiJuha on ohjelmistoprojektien ja IT – muutoshankkeiden läpiviennin ammattilainen.

Lue lisää

Sanna Ukkonen

markkinointipäällikköSanna vastaa markkinointiaktiviteettien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Lue lisää

Juha Karjalainen

operatiivinen johtajaJuha on vastaa yrityksen operatiivisesta toiminnasta.

Lue lisää

Timo Leppä

konsulttiTimo toimii projekteissa teknisissä tehtävissä, projektipäällikkönä sekä työkalu- ja projektikouluttajana.

Lue lisää

Lasse Mikkonen

teknologiajohtaja, perustajaLasse tuntee syvällisesti asiakkaiden haasteet lähtien strategiasta aina teknologian soveltamiseen.

Lue lisää