Scrum & Kanban – ymmärrä molemmat

Yrityskoulutus

3500
 • Yrityskohtainen toteutus 1 päivä 10-12 henkilöä Toteutukset ympäri Suomen

Scrum & Kanban – ymmärrä molemmat

Ketterä tuotekehitys pyrkii luomaan asiakkaille ja tuotteen käyttäjille mahdollisimman suurta arvoa. Tämän arvon tuottaminen, sen ymmärtäminen ja siihen keskittyminen on erittäin keskeisessä roolissa niin Scrumissa kuin Kanbanissakin. Molemmat menetelmät pohjautuvat Lean-periaatteisiin, mutta arvon luomiseen Scrum ja Kanban tarjoavat erilaiset raamit. Scrum on täsmällisemmin määritelty toimintatapa selkeine käytäntöineen ja rooleineen, kun Kanban menetelmä on puolestaan erilaisiin periaatteisiin pohjautuva lähestymistapa, jossa ei ole selkeästi määriteltyjä käytäntöjä tai rooleja.

Scrum on iteratiivinen tuotekehitysmalli jota noudatettaessa tuote rakennetaan valmiiksi lyhyissä, selkeästi määritellyissä kehitysjaksoissa, eli Sprinteissä. Kanbanin juuret ovat valmistavassa teollisuudessa ja menetelmä perustuu työn jatkuvaan virtaukseen, sen optimointiin ja käynnissä olevan työn määrän rajoittamiseen. Molemmissa menetelmissä tuote rakennetaan pienissä helposti arvioitavissa kokonaisuuksissa, jotka julkaistaan mahdollisimman nopeasti. Näin varmistetaan nopea asiakaspalaute, joka on erittäin tärkeä elementti jolla oikean asiakasarvon tuottaminen varmistetaan.

Kurssin tavoitteena on tuoda esille Scrum:n ja Kanbanin keskeiset elementit ja parhaat käytännöt niin teorian kuin käytännön esimerkkien kautta.

Koulutus on luonteeltaan osallistava ja käsiteltäviä aiheita avataan esimerkkien ja harjoitusten kautta.

Tämän kurssin käytyäsi

 • Ymmärrät ketterän tuotekehityksen keskeiset periaatteet
 • Tunnet Scrum:n ja Kanbanin keskeiset käytännöt ja miten niitä sovelletaan
 • Sinulla on ymmärrys siitä, miten Scrumia ja Kanbania voidaan soveltaa omassa ympäristössäsi

Agenda

 • Ketteryyden perusperiaatteet
 • Scrum menetelmän yleiskuvaus
 • Scrum roolit
 • Scrum – prosessielementit
  • Sprintin suunnittelu
  • Daily Scrum – päivittäinen tilannekatsaus
  • Sprintin katselmointi ja demo
  • Retrospektiivit
  • Hyvät käytännöt: Sprintin esisuunnittelu ja Backlog Groomin
 • Kanban menetelmän yleiskuvaus
 • Kanbanin keskeiset periaatteet
 • Kanban käytännössä
 • Kanban tiimi
 • Kanbanin haasteita

Kenelle

Tämä koulutus on suunnattu Scrumia tai Kanbania käyttäville tiimeille, tai tiimeille jotka ovat ottamassa näitä käyttöönsä. Kurssi sopii lisäksi kaikille, omasta päivittäisestä roolistaan riippumatta, jotka ovat kiinnostuneita tietämään mistä Scrumissa ja Kanbanissa on kyse.

Kieli

Tämä koulutus pidetään suomeksi ja tarvittaessa englanniksi.

Yrityskohtainen

 • Valitsemanne tilat
 • Valitsemanne ajankohta
 • 1 koulutuspäivä

Työpaja

 • Valitsemanne tilat
 • Valitsemanne ajankohta
 • Työpajan agenda toiveidenne mukaan

Räätälöity kokonaisuus

 • Valitsemanne tilat ja ajankohta
 • Yhdistele muita koulutuksiamme
 • Sisältö toiveidenne mukaan

Pyydä räätälöintiä tai kysy lisää!

Timo Leppä – 0400 924 830

Henri Hämäläinen – 050 487 3291

training@contribyte.fi

Yrityskohtainen koulutuspyyntö - Scrum & Kanban

2 + 8 =

Share This