Ratkaisuja tulevaisuuden tuote- ja palvelukehityksen tehostamiseksi

 

Contribyte auttaa menetelmä- ja työkaluriippumattomasti organisaatioita tuottamaan enemmän arvoa digitaalisilla tuotteilla ja palveluilla.

Saamme organisaatiot hyödyntämään täyden potentiaalinsa digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä

Agile, Lean, SAFe coachaus

Autamme organisaatioita ketteryyden skaalautumisen muutoshankkeissa, sekä coachaamme tiimejä ketterien menetelmien käytössä.

Tuotekehityksen koulutukset

Tuotekehityksen monipuoliset koulutukset, koulutus- ja valmennusohjelmat. Koulutuksia niin Scrum, Kanban, SAFe kuin mielenkiintoisimpien työkalujen osalta.

Tuotekehityksen assesmointi

Pureudumme tuotekehityksesi nykytilaan ja luomme konkreettisen kehityssuunnitelman tuotekehityksen kehittämiseksi.

Tulevaisuuden tuotekehitys työkalut - Tuotekehityksen työkalut & lisenssit

Tuotekehityksen kehittämisen oleellisempien työkalujen optimointi, kehittäminen ja lisenssit: VersionOne, Atlassian, IBM, Microsoft TFS, Leankit, Git, Confluence ja monet muut.

Tulevaisuuden tuotekehitys palvelu - tuotekehityksen kyvykkyyden ylläpito palveluna

Keskity ydinosaamiseesi. Anna meidän pitää huolta tuotekehityksesi kyvykkyyden ylläpidosta ja kehittämisestä, niin toimintamallien kuin työkalujen osalta.

Tuote- ja portfoliohallinnan kehittäminen

Tuote- ja portfoliohallinan ketteröittäminen ja innovaatiomallien luominen. Tarjoamme työkaluja ja toimintamalleja organisaation kehittämiseen.

Tuotekehityksen asiantuntijat

Tuotekehityksen kehittämisen keskeisimpiin rooleihin löytyy meiltä huippuasiantuntijoita: SAFe muutoskonsultit, Scrum Masterit ja Agile Coachit

Tulevaisuuden Tuotekehitys

Organisaatioiden sparraus Tulevaisuuden Tuotekehitykseen tapahtumien, workshop sarjojen kuin koulutusohjelmienkin kautta.

Suomen kokonaisvaltaisinta apua tuote- ja palvelukehityksen kehittämiseen!

Tulevaisuuden Tuotekehitys -organisaatiot rakennetaan operatiivisen tehokkuuden, subjektiivisen ja objektiivisen laadun, asiakas- ja liiketoimintaymmärryksen ja onnellisten ihmisten pohjalle

Harri Pendolin, Contribyten johtava konsultti: ”Työnteko täällä on jatkuvaa oppimista.”

Johtava konsultti Harri Pendolin tekee tuote- ja portfoliohallintaan liittyviä koulutuksia sekä konsultointia, ja osallistuu yrityksen markkinointiin.

Päätöksenteolla ainainen kiire? Hopulle loppu aktiivisella delegoinnilla.

Nykyään töissä tuntuu aina olevan kiire. Tuotekehitysprojektit eivät ole tästä mikään poikkeus. Ketterillä toimintatavoilla voidaan tiimiläisten kiireen tuntua vähentää, mutta toimintaa ohjaaville henkilöille, tuotteen omistajalle tai projektin vetäjälle kasautuu...

Värillä on väliä – Scrumin edut käyttöön myös Kanbanissa

Suosituimmat ketterät toiminnanohjauskeinot ovat Scrum ja Kanban. Näistä Scrum on tuotekehityksessä yleisemmin käytössä. Scrummin pääetu Kanbaniin verrattuna on se, että fiksatun mittaisissa iteraatioissa on helpompi mitata tiimin nopeutta, velocityä, ja sitä kautta ulottaa ennustettavuutta pitemmälle tulevaisuuteen. Scrummin iteraatiot myös pakottavat tiimin tekemään suunnitelmia ja retrospektiivejä. Jo käynnissä olevaan Scrum – sprinttiin ei kuitenkaan yleensä ole hyvä lisätä mitään, joten tyypillisesti Scrum-tiimi voi reagoida kiireellisiin asioihin vasta seuraavassa sprintissä.

Mihin tuotejohtamista tarvitaan?

Menestyäkseen tuoteliiketoiminnassa ei riitä, että kyvykkyydet kehitysosastolla ovat kunnossa. Tuotteen tai palvelun kehittäminen kun ei ole alkuunkaan riittävää, vaan on myös ymmärrettävä, mitä tuotteita tai palveluita kannattaa tehdä ja kuinka niistä kerrotaan asiakkaille.

Business case hoikistuu – Pöhöttyneestä taulukkolaskelmasta tuotekehityksen ohjausvälineeksi

Lean Business Case -ajattelu auttaa keventämään liiketoimintaa. Ketterät menetelmät ja hoikistuneet bisnesperustelut ovat osa tulevaisuuden tuotekehitystä.

Contribyten toimitusjohtaja Henri Hämäläinen: ”Eniten tykkään tehdä töitä asiakkaidemme kanssa.”

Contribyten toimitusjohtaja ja tuotekehityksen konsultti Henri Hämäläinen näkee itsensä lähinnä sivutoimisena toimitusjohtajana. Vaikka hän toimii yrityksen johdossa ja pyrkii jatkuvasti viemään luotsaamaansa firmaa eteenpäin, hän toteaa, että kaikkein eniten hän tykkää kuitenkin tehdä töitä juuri asiakkaidensa kanssa.

Contribyte on auttanut jo yli 300 tuotekehitysyritystä parantamaan toimintaansa

Meidän ainoa business on auttaa organisaatioita tulemaan paremmaksi. Ei piilotettua agendaa myydä mitään muuta.

Contribyte Instagramissa

Jokaisen yrityksen täytyy ennemmin tai myöhemmin opetella digitaalisen liiketoiminnan ja ohjelmistojen kehittämisen lait. Se on ainoa tapa pysyä mukana busineksessä.

Contribyten YouTube kanava

Ota yhteyttä!

5 + 4 =

Tai soita suoraan

Henri Hämäläinen - 050 487 3291, Tuotekehityksen kehittäminen ja konsultointi

Lasse Mikkonen - 040 543 9845, Atlassian, VersionOne, Git ja muut työkalut

Harri Pendolin - 040 582 0865, Tuotejohtaminen ja tuotestrategiat

Timo Leppä - 0400 924 830, Koulutukset