Valitse sivu

Portfolion hallinta on organisaation tärkeintä päätöksentekoa

15 helmi 2021

Portfolion hallinta on organisaation tärkeintä päätöksentekoa

helmi 15, 2021

Tuote- tai palveluorganisaatio voi menestyä on useilla erilaisilla strategioilla. Portfolion hallinta varmistaa organisaation taloudellisten ja ajallisten investointien kohdistuminen tärkeimpiin asioihin. 

Portfolioista päättäminen on organisaation tärkeintä päätöksentekoa. Portfolioissa päätetään tulevaisuuden kilpailukyvystä, lyhyen tähtäimen tehokkuudesta ja maksimoidaan arvontuotto organisaation omaisuudesta. Siis tuotteista, palveluista, datasta ja muusta IPR:stä. 

 

Portfolion hallinta vaatii selkeää määrittelyä

Portfolion hallinta ymmärretään usein eri tavoin organisaation eri osissa. Termillä voidaan tarkoittaa ideoiden, kehityshankkeiden, projektien, IT-hankkeiden tai markkinoilla olevien tuotteiden portfolion hallintaa. Yleisellä tasolla puhutaan silti vain portfolion hallinnasta. Erilainen ymmärrys siitä, mitä portfolion hallinta on, voi olla syy siihen, että organisaatiot eivät pysty kasvattamaan tuottavuuttaan optimaalisesti. 

Portfolion hallinta ei toimi kaikissa asioissa samalla tavalla, ei myöskään samojen ihmisten toimesta. Siksi on tärkeää, että organisaatio määrittelee eri portfolioiden hallinnan selkeästi. Näin koko organisaatio ymmärtää, kuka tekee päätöksiä mistäkin asiasta, missä ja milloin päätöksiä tehdään sekä millä frekvenssillä asioista päätetään. 

 

Portfolio kannattaa jakaa kolmeen osaan

Portfolion hallinta kannattaa jakaa kolmeen erilliseen portfolioon: mahdollisuus-, kehitys- sekä tarjoomaportfolioon. Näistä jokaisella on omat tavoitteensa ja toimintatapansa. Monissa organisaatioissa myös päättäjäkunta ja asioista perillä olevat henkilöt ovat näissä eri henkilöitä. Organisaation kilpailukykyä ja tuottavuutta saadaan parantamalla näiden kolmen portfolion hallintaa. 

 

Mahdollisuusportfolio

Mahdollisuusportfolio keskittyy tulevaisuuden arvon tunnistamiseen. Löytämään markkinoilta tarpeita, jotka voi ratkaista uudella tavalla, teknologisen tai kaupallisen innovaation kautta. Tämä on organisaation tulevaisuuden kannalta oleellisinta päätöksentekoa. Mahdollisuusportfolion avulla luodaan mahdollisuudet menestyä tulevaisuuden markkinassa.

 

Kehitysportfolio

Kehitysportfolio varmistaa, että arvopotentiaaleista luodaan arvoa mahdollisimman tuottavasti. Hankkeiden välinen priorisointi on suhteessa koko kehitysportfolioon. Kehitysportfoliolla on iso vaikutus organisaation tuotekehityksen tuottavuuteen. Paraskaan tuotekehitys ei ole tuottava ilman vaikuttavaa kehitysportfolion hallintaa.

 

Tarjoomaportfolio

Tarjoomaportfolio maksimoi organisaation omaisuuden; tuotteiden, ominaisuuksien, datan ja muun IPR:n tuottopotentiaalin. Tähän liittyy päätöksenteko markkinoinnin, myynnin, elinkaaren ja jatkokehitystarpeiden osalta. Tämän porfolion avulla voidaan maksimoida jo kehitetyn IPR:n tuotto. Lyhyen tähtäimen kannattavuus luodaan tarjoomaportfoliossa, joten tähän on tärkeä panostaa.

Portfolion hallintaan kannattaa panostaa!

Kaikilla kolmella portfoliolla on tärkeä asema tuote- ja palveluorganisaatioiden menestymisessä. Porfolion hallinta onkin organisaation tärkeintä päätöksentekoa, ja portfolion hallinnan mallit ovat tuote- ja palveluorganisaation johtamisen ytimessä. Siksi niihin kannattaa panostaa!

Haluatko kehittää organisaatiosi portfolion hallintaa? Lataa vierestä artikkelimme portfolion hallinnasta!

Kolmen portfolion malli

Kolmen portfolion malli -whitepaper

Vaikuttavuutta portfolion hallintaan kolmen portfolion mallilla.

Henri Hämäläinen

Henri Hämäläinen

Toimitusjohtaja, konsultti

Henri on Contribyten toimitusjohtaja ja organisaatioiden valmentaja. Hän on 15 vuoden aikana saanut toimia kymmenien eri organisaatioiden valmentajana ja muutoksen auttajana. Henri vaati, että toimitusjohtajanakin hänelle jää aikaa valmentaa ja kouluttaa organisaatioita. Henrin vapaa-aika kuluu monimuotoisten liikunnallisten harrastusten parissa niin yksin, ystävien kuin perheenkin kanssa. Ulkourheilu niin pyöräillen, juosten, suunnistaen, hiihtäen tai koiran kanssa liikkuen on lähellä sydäntä. Nuoruuden pallopelit vetävät Henrin joka viikko aina takaisin pallopelikentille, sillä ilman ulkona liikkumista ei ajatukset pysyisi kasassa.

Share This

Jaa tämä kollegoillesi

Jaa tämä postaus verkostoosi!