Valitse sivu

Managing for Happiness: Games, Tools, and Practices to Motivate Any Team

Kirja-arvostelu
 
Johtaminen on liian tärkeää, että sen voisi jättää vain johtajille – tämä on keskeinen viesti, jonka Appelo haluaa välittää lukijoilleen tämän poikkeuksellisen piristävän business-kirjan sivuilla. Ketterä ja moderni organisaatio vaatii kokonaan uudenlaista johtamista, ja tähän kirja tarjoaa runsaasti käytännön esimerkkejä liittyen esimerkiksi delegointiin ja valtuuttamiseen, motivaatioon, palkitsemiseen ja metriikoihin.

Ansioistaan huolimatta tuotekehityksen ammattikirjallisuus keskittyy sinänsä arvokkaisiin ja tarpeellisiin yleistyksiin, mutta Managing for Happiness tarjoaa lukijalleen konkreettisia tekniikoita, joiden soveltamisen voi aloittaa välittömästi ja toisistaan riippumatta. Nämä käytännön konkreettiset esimerkit ja tekniikat ovat kirjan parasta antia. Kirja ei yritäkään luoda kaikenkattavaa mallia siitä, miten organisaatiota tulisi johtaa, koska toinen kirjan, ja Appelon ajatusmaailman, kulmakivi on, että organisaatiot ovat kompleksisia mukautuvia järjestelmiä joiden ohjaamiseen ja johtamiseen ei ole olemassa yksiselitteistä tapaa.

Appelon teesi on, että onnelliset, motivoituneet ja tarkoituksenmukaista työtä tekevät, toisin sanoen työhönsä kytkeytyneet, ihmiset tekevät luonnostaan todella hyvää työtä, ja että tämä vaikuttaa suoraan yrityksen tulokseen. Tämä ajatus on validoitu myös useissa tutkimuksissa. Menestys syntyy siis luomalla ympäristö, jossa ihmiset voivat kukoistaa.

Kirjassa esitellyt tekniikat tähtäävät juuri tällaisen ympäristön luomiseen ja kirja haastaa ajatuksia herättävästi perinteistä ylhäältä alas – johtamisajattelua, joka pyrkii yksinkertaistamaan yrityksen toiminnan yksinkertaisiksi organisaatio- ja prosessikaavioiksi. Kirjan keskiössä prosessien ja frameworkien sijaan on ihminen.

Kirjan visuaalinen ilme on aihepiiriin nähden poikkeuksellinen ja riemastuttava, ja kouriintuntuva todiste siitä, että business-kirjan ei tarvitse senkään olla perinteinen!

 

 

SUOSITTELEMME KIRJAA

Tuotekehityksen johdolle, Scrum Mastereille, tiiminvetäjille, HR:lle, ja jokaiselle johtamisesta kiinnostuneelle!

Ajatuksia herättävä kirja modernien tiimien johtamisesta ja ihmisten potentiaalin todellisesta käyttöön-otosta. Kirjassa esitetyt tekniikat ovat erittäin käytännönläheisiä ja toteutettavissa ilman isoja investointeja, ja ne vastaavat moniin organisaatioiden kipupisteisiin hyvin konkreettisilla tavoilla. Jos työskentelet ketterässä organisaa-tiossa, tämä kirja on pakollista luettavaa! Jokainen voi aloittaa kirjassa esitettyjen tekniikoiden soveltamisen milloin tahansa. Kirjaa voi huoletta suositella jokaiselle tuotekehitys-organisaatiossa työskentelevälle – johtaminen on kaikkien vastuulla!
Mikko Korkala

Konsultti, Contribyte

Sivujen määrä

%

Lukemisen helppous

%

Sisällön visuaalisuus

Julkaisuvuosi

Share This