Valitse sivu

Team Topologies: Organizing Business and Technology Teams for Fast Flow

Kirja-arvostelu

Kirja-arvostelu: Team Topologies: Organizing Business and Technology Teams for Fast Flow

Kun tietää oman tiiminsä roolin organisaatiossa, voi paremmin alkaa miettimään niitä asioita, miten tiimin tulisi toimia tässä roolissa. Kirjan perussanoma on, että ei ole yhtä oikeaa tapaa järjestää organisaatio tiimeihin. On parempi ymmärtää, mitä hyviä ja huonoja toimintatapoja ja tiimijakotapoja on olemassa, ja mitkä niistä sopisivat juuri sinun organisaatioon. Mikään organisaatio ei ole ”valmis” vaan hyvät organisaatiot pyrkivät kehittymään jatkuvasti. Kirjan tarjoamilla malleilla, konsepteilla ja työkaluilla tiimien toiminnan kehittäminen on helpompaa.

Kirja keskittyy paljon inter-team suhteisiin ja kommunikaatioon. Neljä perus tiimi-patternia (Stream aligned teams, Complex subsystem teams, Platform teams, Enabling teams) käydään tarkasti läpi, ja kuvataan hyvin kullekin tiimityypille hyödylliset ja haitalliset käyttäytymismallit. Kirjan toisessa osassa käydään läpi korkeammalla tasolla sitä, miten erilaiset tiimi vastuu ja tiimijako mallit vaikuttavat toimintaan, ja mitä kannattaa ottaa huomioon kun valitsee omalle organisaatiolle sopivaa mallia ja tiimien vastuunjakoa. Lopuksi käydään läpi myös sitä, miten organisaatio voi kehittyä ja reagoida ulkoapäin tuleviin muutoksiin.

Kirja auttaa esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa:

  • Toiminnan tehokkuuden parantaminen
  • Organisaation ketteryyden ja reagointinopeuden parantaminen
  • Tiimien motivaation ja hengen parantaminen
  • ohjelmistoarkkitehtuurin parantaminen
  • tiimien roolin ja vastuiden tarkentaminen
  • tiimien uudelleenorganisointi
  • tiimien yhteistyön parantaminen
  • tiimien itseohjautuvuuden parantaminen

Kirja koostaa paljon erilaisia tutkimuksia, ja on kirjoitettu hieman hankalatajuisesti. En suosittelekaan kirjaa audiokirjana, puhuttu teksti on aika hankalaa seurattavaa.

SUOSITTELLEMME KIRJAA

Ehdottoman suositeltava kirja erityisesti tuotekehitysjohtajille, CIO:lle, arkkitehdeille, joiden pitää miettiä miten organisaatio jaetaan tiimeihin, ja mitä kukin tiimi tekee, ja miten koko organisaation saisi toimimaan tehokkaammin, joustavammin ja saisi työn flown nopeutumaan. Kirjasta saa kyllä irti paljon myös Scrum Masterit, ja myös tuoteomistajat, koska kirjassa käsitellään myös esimerkiksi tiimin tehtävien kompleksisuuden suhdetta siihen, miten suuri tiimin vastuualue, työjono ja työkuorma saisi olla, jotta tulokset säilyisivät tarpeeksi hyvinä.

Team Topologies käsittelee todella tärkeää osaa tuotekehityksen toiminnasta – tiimejä. Millaisia erilaisia tiimejä voi olla, ja miten eri rooleissa toimivat tiimit käyttäytyvät? Kirja antaa ajatuksia, keinoja ja eväitä niin tiimien vetovastuussa oleville kuin myös niille, jotka miettivät tiimien tavoitteita, kokoonpanoja, ja koko organisaation rakennetta. Hyvin toimivat tiimit ovat olennainen menestystekijä missä tahansa organisaatiossa!

Arto Kiiskinen

Senior konsultti, Contribyte

Sivujen määrä

Audiokirjan pituus (h)

%

Kuuntelun helppous

%

Tarinan mielenkiintoisuus

Julkaisuvuosi

Share This