Asiakaslähtöinen kehittäminen huomioi asiakastarpeet

Oletko kuullut yrityksestä, jota asiakaslähtöisyys kaduttaisi? Asiakaslähtöinen kehittäminen huomioi markkinatarpeet, asiakastarpeet ja -toiveet sekä tuotteen tai palvelun mahdollisuudet, rajoitteet, resurssit ja ominaisuudet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä usein. Asiakaslähtöinen tuotekehitys keskittyy vastaamaan todennettuihin tarpeisiin iteratiivisesti tuotteen ideavaiheesta elinkaaren loppuun asti asiakasymmärrystä hyödyntäen.

Kukapa ei haluaisi olla asiakaslähtöinen – mutta miksi siinä epäonnistutaan niin usein?

Yhteinen ymmärrys asiakkaista yli organisaatiorajojen on ainoa tapa varmistaa arvontuotto.

Tuotekehityksen vauhtisokeus hallintaan asiakasymmärryksen avulla!

Tuotekehityksessä on luonnollinen mutta suuri vaara kehittää ominaisuuksia itselleen tai perustaa faktat oletuksiin. Koska digitaalisessa tuotekehityksessä kosketus asiakkaaseen on entistä etäämpänä, on vaikea ymmärtää kuka tai keitä asiakkaat ovat ja miten he käyttäytyvät. Liiketoiminta odottaa tulosta, mutta unohtaa kertoa, kuka asiakas on. Tuotekehitys suoltaa tuotteita nopealla syklillä, koska liiketoiminta odottaa tuloksia ja markkina on nälkäinen. Nopeassa tahdissa asiakasymmärrys unohtuu, eikä ajatella kenelle tuotetta tai palvelua tehdään. Pahinta on, että huomaa virheen liian myöhäisessä vaiheessa. Asiakaslähtöinen tuotekehitys keskittyy siihen, että pyritään tekemään oikeita asioita asiakasta ajatellen.

Palvelumuotoilu on asiakaslähtöistä kehitystä

Palvelumuotoilu ja Design Thinking tarjoavat tukun välineitä asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi ja asiakkaan tuomiseksi osaksi tuotekehityksen ketjua. Jo tuplatimantti kehottaa meitä erottamaan ongelman määrittelyn selkeästi ratkaisusta, testauksesta ja toteutuksesta.

Jokaisessa vaiheessa on monta eri tapaa varmentaa, että tekee oikeita asioita oikealla tavalla. Asiakaslähtöinen kehittäminen lähtee asiakasymmärryksestä, jota voi kerätä organisaation sisäisesti, kun sen tekee systemaattisesti. Sen lisäksi on hyvä hypätä olettamuksista verifioituihin asiakasymmärryksen keinoihin. Tyypillisimpiä keinoja ovat erilaiset haastattelut, kyselyt sekä havainnointi.

 

Tuotekehityksessä user storyjen rinnalla olisi hyvä kulkea samaan aikaan asiakaspolku. Joissakin tapauksissa yhteiskehittäminen (co-creation) puolustaa paikkaansa. Joka tapauksessa asiakkaan ääni on tärkeää ottaa mukaan tuotekehityksen kaikissa vaiheissa.

Lopulta päästään kokeilemaan ja testaamaan joko MVP:eitä tai prototyyppejä asiakkailla tai markkinoilla riippuen tuotteesta ja kohderyhmästä. Kaikkea tätä on syytä tehdä iteroiden pienin tökkäyksin, koska mikään ei ole kalliimpaa kuin huomata virhe, kun tuotekehitysosasto sulkee ovensa ja tuote on ”täydellisenä” markkinoilla.

Liiketoiminta on valintoja. Yksi asiakas ei ole markkina, kaikkia asiakkaita ei kannata palvella.

Mitä aikaisemmin asiakaslähtöisyys on hallussa, sitä paremmat ovat tulokset!

Jos teitä huolettaa ei-oikean tuotteen valmistuminen, kilpailijat rynnivät edellä tai se, että tuote ei tule riittävän nopeasti ulos (kun nyhrätään ominaisuuksissa, eikä asiakasarvossa), on syytä pohtia, onko asiakaslähtöisyys kunnossa!

Lue, miten eräs tuotekehitystiimi paransi asiakasymmärrystään!

Kirurgiaan mallinnuksia tekevällä yrityksellä oli huippuosaajat ja pieni siivu kasvavasta markkinatarpeesta, mutta tuotteen hinta oli selkeästi kalliimpi kuin kilpailijoilla. Kilpailueduksi haluttiin muut päihittävä asiakaskokemus.

Tiimi haluttiin valjastaa teknisen osaamisen ohella asiakasymmärryksen ja -kokemuksen taitajiksi. Tuotteen toteuttaminen vaati erityistä tarkkuutta sekä teknisen osaajan ja leikkaavan kirurgin ammattitaitoa. Siksi sitä osin kehitettiin yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Totuus on ulkona – asiakasymmärrys ei löydy toimistosta!

Pelaa Contribyten Asiakaslähtöinen tuotekehitys -peliä!

Nimeä, onko väite oletus, fakta tai fiktio:

  • Asiakkaat sanovat, että olemme asiakaslähtöisiä.
  • Keräämme ja analysoimme palautteita.
  • Kun puhumme asiakkaista, kaikki meillä tietävät keitä he ovat.
  • Emme osta palvelumuotoilua ja asiakasymmärrystä ulkopuolelta.
  • Käytämme sisäisesti palvelumuotoilun keinoja.
  • Testaamme asiakkailla keskeneräisiä tuotteita/ palveluita.
  • Seuraamme ilmiöitä ja keräämme aktiivisesti tietoa markkinoilta.

(Jos sait vähintään 5 faktaa, asiat ovat todennäköisesti hyvin. Jos sait 5 fiktiota tai oletusta, olisi aika tehdä asioita toisin.)  

Uteliaisuus ja sitkeä kokeileminen parantavat laatua vasta, kun reagoit palautteeseen.

Contribyten palvelut asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen

Asiakas 360: Asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden kartoitus ja kehityskohteet.
Markkinaideoiden kerääminen: Tunnistetaan ilmiöitä ja asiakkaiden tulevaisuuden tarpeita
Persoona ja arvolupaus -työpaja: Visualisoidaan persoonanne ja arvolupaukset
Asiakasymmärryksen keruun keinoja: Asiakasymmärrystä voi kerätä monin eri tavoin, mitkä sopivat teille?
Asiakasdatan validointi: Dataa on vielä helppo kerätä, mutta harva hyödyntää sitä riittävästi
Oikeat ominaisuudet: Vaatimushallinta kuntoon. Miten muokata vaatimuksista “oikeanlaisia” tuotteita ja palveluita.
Testaus, MVP ja prototyypit: Hyviä käytäntöjä ja mihin vaiheeseen mikäkin sopii
Kustomoitu palvelumuotoilun työpaja: Miten ottaa asiakas osaksi tuotekehitystä palvelumuotoilun keinoin?
Design Sprint 3 päivässä: Design Sprintin perusteet niin, että sen voi jatkossa monistaa

 

Asiakas osana tuotekehitystä: Miten huomioida asiakas kiinteänä osana ketterää kehitystä.
Palvelumuotoilun työkalupakki: Työkalupakkiin kerätään parhaat palvelumuoitoilun käytännöt tuotepäälliköille ja tuoteomistajille
Co-creation ja asiakkaan osallistamisen keinot: Vahvista dialogia, yhteiskehittämistä ja interaktiota asiakkaan kanssa
Palvelumuotoilun ABC: Älä osta palvelumuotoilua projektina vaan varmista oman organisaatiosi oppiminen ja osaaminen.
Asiakasymmärryksen keruu ja jakaminen: Miten varmistaa asiakasymmärrys poikkiorganisatorisesti?
Asiakaslähtöinen organisaatio: Miten asiakas näkyy, kuullaan ja kulkee organisaatiossanne. Vahvista asiakastaitoja läpi organisaation ja tehosta käytäntöjä.
Asiakas Pelikirja: Tee asiakaslähtöisyydestä pelikirja. Kerro kaikille, kuka on asiakkaanne ja miten keräätte ja kehitätte asiakasymmärrystä

Millainen kokonaisuus tekee teistä asiakaslähtöisen tuotekehityksen kuninkaan?

Ota yhteyttä, niin valitaan yhdessä sopivat moduulit asiakasosaamisenne kehittämiseen!

Ymmärrä laatua, osta omia palveluitasi!

Lue blogejamme aiheesta!

Loading

Ota yhteyttä!

Laita viestiä alla olevalla kaavakkeella, ota suoraan yhteyttä tai katso yhteystietomme.

Lasse Mikkonen, CTO, Atlassian ja muut työkalut, 040 543 9845
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja, 050 487 3291
Timo Leppä, koulutukset, tiimivalmennukset, 0400 924 830
Harri Pendolin, tuotejohtaminen ja palvelumuotoilu, 040 582 0865

 

12 + 1 =

Share This