Valitse sivu

Teesi #01 - Yhteinen ymmärrys asiakkaista yli organisaatiorajojen on ainoa tapa varmistaa arvontuotto.

Asiakaslähtöinen kehittäminen huomioi asiakastarpeet

Oletko kuullut yrityksestä, jota asiakaslähtöisyys kaduttaisi? Asiakaslähtöinen kehittäminen huomioi markkinatarpeet, asiakastarpeet ja -toiveet sekä tuotteen tai palvelun mahdollisuudet, rajoitteet, resurssit ja ominaisuudet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä usein. Asiakaslähtöinen tuotekehitys keskittyy vastaamaan todennettuihin tarpeisiin iteratiivisesti tuotteen ideavaiheesta elinkaaren loppuun asti asiakasymmärrystä hyödyntäen.

Kukapa ei haluaisi olla asiakaslähtöinen – mutta miksi siinä epäonnistutaan niin usein?

Teesi #31 - Ymmärrys lisääntyy oppimalla, jatkuva priorisointi on menestyksen elinehto.

Tuotekehityksen vauhtisokeus hallintaan asiakasymmärryksen avulla!

Tuotekehityksessä on luonnollinen mutta suuri vaara kehittää ominaisuuksia itselleen tai perustaa faktat oletuksiin. Koska digitaalisessa tuotekehityksessä kosketus asiakkaaseen on entistä etäämpänä, on vaikea ymmärtää kuka tai keitä asiakkaat ovat ja miten he käyttäytyvät. Liiketoiminta odottaa tulosta, mutta unohtaa kertoa, kuka asiakas on. Tuotekehitys suoltaa tuotteita nopealla syklillä, koska liiketoiminta odottaa tuloksia ja markkina on nälkäinen. Nopeassa tahdissa asiakasymmärrys unohtuu, eikä ajatella kenelle tuotetta tai palvelua tehdään. Pahinta on, että huomaa virheen liian myöhäisessä vaiheessa. Asiakaslähtöinen tuotekehitys keskittyy siihen, että pyritään tekemään oikeita asioita asiakasta ajatellen.

Lataa vierestä oppaamme palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun saloihin!

Palvelumuotoilu & muotoiluajattelu -opas

Miten saadaan palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun hyödyt käytäntöön

Palvelumuotoilu on asiakaslähtöistä kehitystä

Palvelumuotoilu ja Design Thinking tarjoavat tukun välineitä asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi ja asiakkaan tuomiseksi osaksi tuotekehityksen ketjua. Jo tuplatimantti kehottaa meitä erottamaan ongelman määrittelyn selkeästi ratkaisusta, testauksesta ja toteutuksesta.

Jokaisessa vaiheessa on monta eri tapaa varmentaa, että tekee oikeita asioita oikealla tavalla. Asiakaslähtöinen kehittäminen lähtee asiakasymmärryksestä, jota voi kerätä organisaation sisäisesti, kun sen tekee systemaattisesti. Sen lisäksi on hyvä hypätä olettamuksista verifioituihin asiakasymmärryksen keinoihin. Tyypillisimpiä keinoja ovat erilaiset haastattelut, kyselyt sekä havainnointi.

 

Tuotekehityksessä user storyjen rinnalla olisi hyvä kulkea samaan aikaan asiakaspolku. Joissakin tapauksissa yhteiskehittäminen (co-creation) puolustaa paikkaansa. Joka tapauksessa asiakkaan ääni on tärkeää ottaa mukaan tuotekehityksen kaikissa vaiheissa.

Lopulta päästään kokeilemaan ja testaamaan joko MVP:eitä tai prototyyppejä asiakkailla tai markkinoilla riippuen tuotteesta ja kohderyhmästä. Kaikkea tätä on syytä tehdä iteroiden pienin tökkäyksin, koska mikään ei ole kalliimpaa kuin huomata virhe, kun tuotekehitysosasto sulkee ovensa ja tuote on ”täydellisenä” markkinoilla.

Haluatko kuulla lisää?

15 + 2 =

Liiketoiminta on valintoja. Yksi asiakas ei ole markkina, kaikkia asiakkaita ei kannata palvella.

Mitä aikaisemmin asiakaslähtöisyys on hallussa, sitä paremmat ovat tulokset!

Tuote- tai palveluorganisaatiossa ollaan usein huolissaan siitä, että onko kehityksen alla oleva tuotteemme varmasti se mitä asiakkaat haluava tai se, että kilpailijat tuottavat parempia ominaisuuksia kuin te.

Tällöin haaste saattaa olla asiakas- ja markkinaymmärksen varmistamisessa ja näiden linjaamisessa strategian kanssa. Voittavalla organisaatiolla asiakaslähtöisyyden on oltava kunnossa!

Asiakasymmärrystä ei voi rakentaa tyhjiössä, vaan se asuu ihmisten välisessä kommunikaatiossa. Asiakas ja markkina on ratkaisuja kehittävien henkilöiden keskiarvoinen mielipide.

Lue, miten tuotekehitystiimi hyötyi asiakasymmärryksen kehittämisestä!

Kirurgiaan mallinnuksia tekevällä yrityksellä oli huippuosaajat ja pieni siivu kasvavasta markkinatarpeesta, mutta tuotteen hinta oli selkeästi kalliimpi kuin kilpailijoilla. Kilpailueduksi haluttiin muut päihittävä asiakaskokemus.

Tiimi haluttiin valjastaa teknisen osaamisen ohella asiakasymmärryksen ja -kokemuksen taitajiksi. Tuotteen toteuttaminen vaati erityistä tarkkuutta sekä teknisen osaajan ja leikkaavan kirurgin ammattitaitoa. Siksi sitä osin kehitettiin yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Totuus on ulkona – asiakasymmärrys ei löydy toimistosta!

Pelaa Contribyten Asiakaslähtöinen tuotekehitys -peliä!

Nimeä pelissä oletukset, faktat ja fiktiot. Pelipalkintona saat Palvelumuotoilu ja design thinking -julkaisumme.

  • Asiakkaat sanovat, että olemme asiakaslähtöisiä.
  • Keräämme ja analysoimme palautteita.
  • Kun puhumme asiakkaista, kaikki meillä tietävät keitä he ovat.
  • Emme osta palvelumuotoilua ja asiakasymmärrystä ulkopuolelta.
  • Käytämme sisäisesti palvelumuotoilun keinoja.
  • Testaamme asiakkailla keskeneräisiä tuotteita/ palveluita.
  • Seuraamme ilmiöitä ja keräämme aktiivisesti tietoa markkinoilta

 

Teesi #36 - Uteliaisuus ja sitkeä kokeileminen parantaa laatua vasta, kun reagoit palautteeseen.

Contribyten palvelut asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen

Asiakasymmärryksen 360 analyysi

Asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden kartoitus ja kehityskohteet. Myös osana laajempaa 360 analyysiä.

Palvelumuotoilun työpajat

Asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden kartoitus ja kehityskohteet. Myös osana laajempaa 360 analyysiä.

Tuotehallinnan kehittäminen

Asiakas- ja markkinaymmärryksen kehittäminen tuotejohtamisen keinoin.

Pelikirjat

Tee asiakaslähtöisyydestä pelikirja. Kerro kaikille, kuka on asiakkaanne ja miten keräätte ja kehitätte asiakasymmärrystä

Millainen kokonaisuus tekee teistä asiakaslähtöisen tuotekehityksen kuninkaan?

Ota yhteyttä, niin valitaan yhdessä sopivat moduulit asiakasosaamisenne kehittämiseen!

Teesi #30 - Ymmärrä laatua, osta omia palveluitasi!

Lue blogejamme asiakas- ja markkinaymmärryksen kehittämisestä

Miten tuoda asiakasymmärrys portfolion hallintaan?

Miten tuoda asiakasymmärrys portfolion hallintaan?

Portfolion hallinnassa tehdään päätöksiä tuoteorganisaation tulevaisuudesta. Varsinkin portfolion hallinnan alkuosa, jossa uusien tuotteiden investointipäätöksiä tehdään, on yksi suurimmista haasteista lähes jokaisessa organisaatiossa. Asiakasymmärrys olisikin tärkeää ottaa huomioon jo tässä vaiheessa.

Palvelumuotoilun ABC – Mitä jokaisen tulisi tietää palvelumuotoilusta?

Palvelumuotoilun ABC – Mitä jokaisen tulisi tietää palvelumuotoilusta?

Palvelumuotoilu on ajatusmalli, työkaluja ja metodeja sekä syleilee koko organisaatiota – siis sinuakin! Ei hätää, sinun ei tarvitse olla palvelumuotoilija eikä asiakaskokemuksen besserwisser. Riittää, että ymmärrät, mitä palvelumuotoilu tarkoittaa sinun työsi kannalta. Tässä palvelumuotoilun ABC eli lyhyt oppimäärä.

Älä ulkoista palvelumuotoilua – opettele se!

Älä ulkoista palvelumuotoilua – opettele se!

Asiakaskokemus on niin tärkeä asia, että sitä ei kannata antaa ulkopuolisille.
Toimiva tai valmis tuote ei enää yksin riitä. Tarvitaan positiivinen asiakaskokemus, koska päätöksen
tuotteen tai palvelun erinomaisuudesta tekee käyttäjä tai asiakas. Jotta asiakkaan kokemus myötäilisi
mahdollisimman paljon yrityksen tavoitteita, tarvitaan palvelumuotoilua.

Mihin palvelumuotoilua tarvitaan? – Palvelumuotoilun 5 hyötyä.

Mihin palvelumuotoilua tarvitaan? – Palvelumuotoilun 5 hyötyä.

Palvelumuotoilulla varmistetaan arvon tuottaminen asiakkaalle ja asiakkaan asiakkaalle. Palvelumuotoilu katsoo tuotekehitystäkin asiakkaan näkökulmasta. Se tuo asiakkaan keskiöön parhaimmillaan jo tuotekehityksen alkumetreillä. Sillä varmistetaan, että tuotetta ja palvelua kehitetään käyttäjille ja ostavalle asiakasryhmälle.

Contribyte yhteystiedot

Lasse Mikkonen, teknologiajohtaja 040 543 9845
Harri Pendolin, tuotejohtaminen 040 582 0865
Markku Nurmela, valmennuspalvelut 040 501 5094
Timo Leppä, koulutuspalvelut 0400 924 830
Niklas Tikkala, työkalun palvelupäällikkö 040 681 8585
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja 050 487 3291

Sähköposti - info@contribyte.fi tai etunimi.sukunimi@contribyte.fi

Laita viestiä

10 + 15 =

Share This