Valitse sivu

Teesi #42 - Eteneminen ilman palautetta on kuin navigointi avomerellä ilman kompassia.

asiakaslahtoisyys

Ketterillä menetelmillä tuotat tehokkaasti arvoa asiakkaalle    

Ketterien (agile) menetelmien avulla tuotekehitys tai muu liiketoiminnan kehittäminen alkaa nopeasti tuottaa arvoa asiakkaalle. Ketterää kehitystyötä tehdään iteraatioiden, eli toistuvien työvaiheiden kautta sekä inkrementtien, eli jatkuvasti parannettujen versioiden avulla. Asiakkaalle toimitetaan jatkuvasti jotakin arvoa tuottavaa, ja asiakkaalta haetaan jatkuvasti myös palautetta jatkokehitystä varten. Agile-menetelmät sopivat erityisesti sellaisiin hankkeisiin, joissa on tärkeää saada nopeasti konkreettisia tuloksia asiakkaan kommentoitavaksi ja joissa tiedetään, että tavoite tarkentuu asiakkaan kommenttien perusteella työn aikana. Lue lisää siitä, miten ketterät menetelmät kannattaa ottaa käyttöön.   

Teesi #08 - Tiimin tehokkuudella ei ole mitään merkitystä, jos arvoa ei saada asiakkaalle

Yleisimpiä ketterän kehittämisen toimintamalleja ovat Scrum ja Kanban

Scrum on suosituin ketterän kehittämisen toimintamalli. Scrum ei ole pelkästään ohjelmistokehitykseen soveltuva malli, vaan se sopii kaikkeen toimintaan missä tulevat työtehtävät voidaan kuvata kehitysjonolle (eli backlogille), ja missä tiimille voidaan antaa ennalta määritellyn ajan mittainen kehitysrauha. Scrumissa olennaisia ovat avainroolit ja niihin liittyvät vastuut:

 

  • Scrum Masterin tehtäviä ovat muun muassa tiimin valmennus parempaan Scrumiin, tiimin työn esteiden poisto ja tiimin seremonioiden fasilitointi. Scrum Masterin tehtävistä voit lukea lisää uuden Scrum Masterin oppaastamme.
  • Product Ownerin eli tuoteomistajan vastuulla taas on kehitysjonon ylläpito, sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa kommunikointi, ja tiimien tulosten arvon maksimointi valitsemalla oikeat asiat kehitettäväksi. Product Ownerin tehtävistä voit lukea lisää uuden Product Ownerin oppaastamme.
Scrum Masterin ja Product Ownerin yhteistyö on tärkeää

Agile superseremonia -opas

Ketteryyden superseremonioilla luodaan tehokkuutta ja laatua tuotekehitykseen. 

Lataa tästä oppaamme agile-seremonioiden kehittämiseen!

Scrumin säännöllisesti toistuvat tapahtumat eli seremoniat edistävät viestintää tiimin sisällä ja sidosryhmien kanssa

Scrumissa käytetään säännöllisesti toistuvia tapahtumia ketterän tiimin sisäisen viestinnän sekä tiimin ja sen sidosryhmien välisen viestinnän edistämiseksi. Tapahtumilla on aina ennalta määritelty sisältö ja maksimipituus. Scrumin tapahtumat eli seremoniat ovat:

Daily (tai daily scrum): Lyhyt päivittäinen tapaaminen, joka auttaa tunnistamaan työn esteitä ja vahvistamaan tiimin yhteistyötä.

Kehitysjonon jalostaminen (backlog refinement): tässä kokouksessa varmistetaan, että tuotteen kehitysjono eli backlog on oikein priorisoitu, että se sisältää ainoastaan relevantteja asioita ja on linjassa tuotteen vision ja tavoitteiden kanssa.

Sprintin esisuunnittelu: tapahtuu ennen varsinaista sprintin suunnittelukokousta. Tässä kokouksessa keskitytään yhdessä varmistamaan, että tulevaan sprinttiin suunnitellut kohdat täyttävät työstövalmiin (definition of ready) kriteerit.

Sprintin suunnittelukokous (sprint planning): kokouksessa viimeistellään alkavan sprintin tehtävät ja niiden arvioidut työmäärät sekä sovitaan yhdessä mitä sprinttiin sitoudutaan ottamaan mukaan.

Sprintin katselmointi (sprint review) ja demo: Viestitään sisäisesti sekä sidosryhmille työn edistymisestä sekä kerätään sidosryhmiltä palautetta jatkoa varten.

Retrospektiivi: Pohditaan yhdessä, miten toimintatapoja voidaan kehittää entistäkin tehokkaammiksi, tuottavammiksi ja mielekkäämmiksi.

Kanban on toinen suosittu ketterän kehittämisen toimintamalli. Siinä työn kulku tiimin prosessin läpi visualisoidaan kanban-taululle. Työn visualisointi auttaa tiimiä huomaamaan, mitkä asiat ovat työn nopeamman virtauksen tiellä. Kanban auttaa erityisesti tilanteissa, joissa tiimille tulee eteen hankalasti ennustettavia ongelmia.

Miten Scrum ja Kanban käytännössä eroavat toisistaan, mikä sopisi sinulle parhaiten? Lue lisää siitä, miten päättää, valitako Scrum vai Kanban.

 

Kanban

Teesi #02 - Voittavaa ketteryyttä voi skaalata vain yrityksen omista lähtökohdista – ulkoa tuotu malli tuo ulkoa tuodut tavoitteet

Agile coach auttaa tiimiä kehittämään omia ketteriä työtapojaan ja käytäntöjään

Kun ketteriä menetelmiä otetaan käyttöön tai jo olemassa olevia työtapoja halutaan tehostaa, organisaation tukena on hyvä olla agile coach, eli ketterien menetelmien valmentaja. Agile-valmentaja tukee tiimiä tai organisaatiota omien toimintatapojen jatkuvassa kehittämisessä, ja voi myös sparrata tiimin jäseniä kehittämään omaa valmentavaa työskentelytapaa, jota esimerkiksi scrum masterilta edellytetään.

Contribyten kokeneet valmentajat ovat auttaneet satoja organisaatiota sekä ketterien menetelmien käyttöönotossa että ketterien toimintatapojen jatkuvassa parantamisessa. Toimimme sekä agile coacheina että organisaation sisäisten valmentajien kouluttajina ja sparraajina.

Lue, kuinka asiakkaamme ovat hyötyneet tuotekehityksen ketteröittämisestä!

Pulse refe
Asiakaskokemus: Pulse247 ketteröitti toimintaansa Contribyten valmennuksella
Asiakaskokemus: Cinia yhtenäisti sovelluskehitystään yhteistyössä Contribyten kanssa
HelvarRefeKuva
Asiakaskokemus: Helvar ketteröitti tuotekehitystään Contribyten avulla

#38 - Unicorn–tiimi uskaltaa muuttaa toimintaansa elinkaaren eri vaiheissa

Ketterien menetelmien skaalaaminen ja business agile tukevat yksiköiden välistä yhteistyötä

hyvä tiimi

Usein ketterien menetelmien käyttöönotto aloitetaan tuotekehitystiimeistä. Kun halutaan, että eri tiimien ja funktioiden välinen yhteistyö toimisi saumattomasti ja samoin periaattein, kannattaa harkita ketteryyden skaalaamista myös muualle organisaatioon. Ns. business agilella tarkoitetaan, että ketteryyden periaatteita ja toimintatapoja noudatetaan kaikissa funktioissa, myös johtoryhmässä.

Lue lisää ketteryyden skaalauksesta ja business agilesta.

Haluatko kuulla lisää?

2 + 5 =

Teesi #17 - Motivaatio syntyy vapaudesta toimia ja tulla kuulluksi.

Contribyten palvelut ketterään tuotekehitykseen

Tuotekehityksen roolien ja menetelmien koulutukset

Koulutukset (esim. aloittaville scrum mastereille tai tuoteomistajille) sovitetaan aina asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin sopiviksi.

Ketterien tiimien valmennukset

Valmennamme tiimejä menestymään. Valmennuksia tiimityöstä, toimintamalleista, tiimin rakentamisesta ja työkaluista.

Ketterät pelikirjat

Yhdessä tehty ja ylläpidetty ketterän kehittämisen pelikirja ohjaa organisaatiota kohti tehokkaita toimintatapoja.

Tehokkaat työkalut

Ketterää tekemistä tukevat työkalulisenssit (mm. Jira, Confluence) sekä niihin liittyvät käyttöönotto- ja koulutuspalvelut.

#10 - Ennusta tulevaisuutta, luo skenaarioita ja ole valmis muuttumaan.

Lue blogejamme ketterästä kehittämisestä

Tuotepäällikkö ja tuoteomistaja – mitä eroa?

Tuotepäällikkö ja tuoteomistaja – mitä eroa?

Tuotepäällikön ja tuoteomistajan eroista ja vastuista on kiistelty siitä asti, kun tuoteomistajan rooli alkoi vakiintua. Taustalla on väittely siitä, minkä vastuun kukin omistaa ja mihin raja pitäisi vetää. Eri roolien, kuten myös titteleiden, sekaannus koskettaa lähinnä yrityksiä, jotka kehittävät ohjelmistoja. Näiden yritysten määrä kasvaa, joten haasteet roolien määrityksissä eivät tule katoamaan. On tapauskohtaista mitä rooleja organisaatiossa tulisi olla ja miten vastuut kannattaa jakaa.

Itämeri on meitä lähellä

Itämeri on meitä lähellä

Contribyte tekee yhteistyötä Vesiurheilukeskus Laguunin kanssa. Tutustu Contribyten sponsorikohteeseen ja Itämeren suojelun hankkeeseen.

Älä yksinkertaista, jos et ymmärrä

Älä yksinkertaista, jos et ymmärrä

Onnistunut yksinkertaistus vaatii monimutkaisten asioiden laajaa ja syvällistä ymmärrystä. Yksinkertaistaminen mahdollistaa asian nopean leviämisen.

Contribyte yhteystiedot

Lasse Mikkonen, teknologiajohtaja 040 543 9845
Harri Pendolin, tuotejohtaminen 040 582 0865
Markku Nurmela, valmennuspalvelut 040 501 5094
Timo Leppä, koulutuspalvelut 0400 924 830
Niklas Tikkala, työkalun palvelupäällikkö 040 681 8585
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja 050 487 3291

Sähköposti - info@contribyte.fi tai etunimi.sukunimi@contribyte.fi

Laita viestiä

5 + 1 =

Share This