Valitse sivu

Confluence koulutus

Paremmin järjestetty informaatio auttaa koko organisaatiota toimimaan tehokkaammin.

Räätälöitävä Confluence koulutus

A

Miksi tämä kurssi

 • Parhaiden käytäntöjen ja toimintatapojen ymmärtäminen ja käyttöönotto
 • Informaation hallinnan kehittyminen ja ajantasaisuuden parantuminen
 • Tiedon löydettävyyden selkeä parantuminen 

Kurssin tärkein sisältö

 • Luo teknisen kyvykkyyden käyttää työkalua
 • Hyvien toimintatapojen yhdistäminen Confluencen käyttöön
 • Todellisia esimerkkejä ja käytännön harjoittelua

Confluence koulutus

Confluence on sisältöyhteisohjelmisto, joka taipuu moneen käyttöön. Confluencea voidaan käyttää niin dokumentoinnin, vaatimustenhallinnan, kokousmuistioiden ja yleensä dokumenttien työstämis- ja jakamiskanavana kuin organisaation sisäisenä intranetinä.

Erityisen hyödyllinen Confluence on tuote- ja palveluorganisaatioissa, joissa sisältöä pitää tuottaa eri käyttäjäryhmille ja eri tarkoitukseen. Confluence koulutuksessa perehdytään ohjelmiston tehokkaaseen hyödyntämiseen eri käyttötapauksissa, kuten tiimien työn dokumentoinnissa, ideoiden ja vaatimusten hallinnassa, tuotedokumentaatiossa ja yleisenä informaatiopankkina.

Koulutuksesta suurin hyöty ohjelmistokehitykselle

Contribyten Confluence-koulutukset ovat suunnattu ennen kaikkea yrityksille, jotka hyödyntävät Confluencea ohjelmistokehityksen tukena. Koulutuksissa opetetaan sekä tehokas peruskäyttö, että myös Confluencen muokkaaminen organisaation tärkeimpiin käyttökohteisiin. Koulutus sopii sekä uusille Confluencen käyttäjille että jonkin verran sitä käyttäneille.

Yhtenäinen ja hyvin suunniteltu käyttö luo tehokkuutta

Me Contribytellä olemme työskennelleet yli 100 Confluencea käyttävän organisaation kanssa ja nähneet paljon erilaisia käytäntöjä. Pahimmillaan Confluencea kutsutaan kaiken tiedon hautausmaaksi ja parhaimmillaan se on elintärkeä jokapäiväitä työtä.

Suurimmat hyödyt Confluencesta ovat saaneet ne yritykset, joilla informaation rakenne on hyvin hallinnassa sekä työtilat on järkevästi mietitty. Confluence koulutuksella varmistat, että ohjelmistoa käytetään parhaalla mahdollisella tavalla, tehokkaasti ja aikaa säästäen.

Miksi koulutus kannattaa

Useissa organisaatioissa Confluencen käyttöä ei ole suunniteltu, vaan se perustuu yksittäisten ihmisten kokemuksiin. Contribyten Confluence koulutuksen avulla varmistat, että organisaatiosi saa siitä suurimman hyödyn. Työkalun huonosti hoidettu käyttöönotto heikentää organisaation toimivuutta.

Koulutuksen sisältö

Contribyten Cofluence koulutuksessa otetaan aina huomioon asiakkaan ympäristö ja pyritään löytämään parhaat käytännöt Confluencen käyttämiseen. Koulutuksessa yleisesti läpikäytäviä aiheita ovat mm.

 • Yleiskuva työkalusta
  • Mihin Confluence sopii ja mihin sitä käytetään?
 • Valmiit pohjat eri tarpeisiin
  • esim. vaatimustenhallinta, kokousmuistiot, dokumentointi, tietämyskanta (knowledge base)
 • Peruskäyttö ja -käsitteet
  • työtilat, oikeudet, makrot ja dynaaminen sisältö
 • Hyödyntäminen yhteistyössä
  • Tiedonjakamisessa tiimin ja organisaation sisällä
 • Hyödyllisimmät lisäosat eri tarpeisiin

Yleisiä räätälöintejä koulutukseen

 • Hallinnointi
  • Administration – Space tools
 • Työtilojen templatet
  • Miten luot ja käytät mallipohjia

 

Kieli

Tämä koulutus voidaan pitää suomeksi tai englanniksi.

Olen kiinnostunut koulutuksesta

14 + 1 =

tai laita sähköpostia training@contribyte.fi

Yrityskohtainen koulutuspyyntö - Confluence koulutus

3 + 9 =

Share This