Git-koulutus tiimeille

Git-koulutus auttaa kehittäjiä ja kehitystiimejä versionhallinnan käytössä. Yhteiset käytännöt ja osaamisen lisääntyminen parantaa tiimin yhteistyötä ja tuottavuutta.

Yhden päivän Git-koulutus kehitystiimeille

Miksi tämä kurssi?

 • Räätälöidään sinun organisaatiosi tarpeisiin
 • Yhdessä päivässä parannusta ohjelmistokehitys- ja versionhallintakäytäntöihin
 • Kurssi sisältää paljon konkretiaa ja esimerkkejä todellisista tuotekehityksen tilanteista

Kurssin tärkein sisältö

 • Kehittäjien yhteistyötä ja tuottavuutta parantavat hyväksi havaitut käytännöt
 • Git osaamisen kasvattaminen ja ongelmatilanteiden ratkaisu
 • Branching -käytännöt ja niiden soveltaminen Gitin kanssa

Yhtenäinen ja tehokas versionhallinta

Tarjoamme Git koulutusta aina peruskursseista vaativimpiin käyttötilanteisiin. Kurssin sisältöä muokataan osallistujien mukaan niin, että vaikeustaso pysyy sopivana ja sisältö mielenkiintoisena.

Kurssin sisältöä sovitetaan tyypillisesti vastaamaan osallistujaryhmän tarpeita päivittäisen työn opettelusta suuremman projektin läpiviemiseen ja niissä kohdattaviin haasteisiin. Tyypillisesti käydään läpi Git:n peruskäyttö ja keskustellaan tässä yhteydessä hyvistä käyttötavoista. Koulutuksessa esitellään yleisimmät branchaus -käytännöt ja niiden soveltaminen käytännön ja esimerkkitarinoiden kautta. Haluttaessa perehdytään myös tarkemmin Pull Request -käytäntöihin ja koodikatselmoinnin soveltamiseen omassa toimintaympäristössä, tai CI-build ja DevOps-käytäntöihin.

Kurssit käsittävät sekä komentorivin että halutun graafisen käyttöliittymän, kuten SourceTreen tai Tortoise Git:n, käyttämisen. Toteutus tehdään GitHubin, Bitbucketin, GitLabin tai Azure DevOpsin kautta toiveen mukaan.

Tämän kurssin käytyä

 1. Osallistujat hallitsevat Git:n perustoiminnot
 2. Tuntevat rinnakkaisen kehittämisen periaatteet ja osaavat soveltaa niitä Git:n kanssa työskennellessään
 3. Tiimi osaa suunnitella hyviä käytäntöjä itselleen versionhallinnan kehittämiseen

Kouluta koko kehitystiimi

Kurssia suositellaan kokonaiselle kehitystiimille, kun versionhallinnan käytäntöjä ollaan kehittämässä ja muuttamassa.

Koulutus sopii kokeneille ohjelmistokehittäjille, joilla ei ole täyttä tuntemusta Git – versionhallinnasta entuudestaan. Kurssi on sovellettavissa myös täysin uusille Git-käyttäjille, jolloin se ei vaadi merkittävää aikaisempaa ohjelmistokehityskokemusta.

Kurssia pidetään rajoitetusti yksittäisille osallistujille yrityskohtaisten koulutusten sijaan. Jos olet kiinnostunut osallistumaan yksin, ilmoita kiinnostuksestasi alla ja mainitse olevasi yksittäinen osallistuja.

Kieli

Tämä koulutus pidetään suomeksi tai englanniksi. Esitysmateriaali on englanninkielinen.

Esimerkki agendasta

 • Introduction
  • Version Control in general
  • Git concepts & Distributed SCM
  • Lab 1. Setting up a repository
 • Basic workflow
  • Making changes and committing
  • Lab 2. Making changes and committing them
  • Lab 3. Push and Pull
  • File operations
 • Troubleshooting
  • Quick survival guide
  • A deep dive into GIT principles
 • Atlassian tools and standard way of working
  • Working in teams
 • Branching strategies
  • Git FLOW
  • Principles of branching and variation
 • Merging Conflicts
  • Conflicts changes and resolving those
  • Lab 4. Conflict resolution
 • Pull requests and code review
  • Using pull request
  • Best practices
  • Lab 5. Make and review a pull request
 • Making Releases
  • Principles and industry standard practices
  • Tagging and Branching
  • Example of working with Branches
  • Lab 6. Make a Release
  • Lab 7. Make a Bug fix

Kieli

Tämä koulutus pidetään suomeksi tai englanniksi. Esitysmateriaali on englanninkielinen.

Kurssi voidaan toteuttaa Gitlab,GitHub, Azure DevOps tai Bitbucket ympäristössä asiakkaan toiveen mukaisesti

Olen kiinnostunut koulutuksesta

3 + 9 =

tai laita sähköpostia training@contribyte.fi

Pyydä räätälöintiä tai kysy lisää!

Panu Ravolainen – 0407593626

Timo Leppä – 0400 924 830

training@contribyte.fi

Yrityskohtainen yhteydenottopyyntö - GIT & Bitbucket & GitHub

4 + 1 =