Valitse sivu

Jama Software koulutukset

Jama koulutuksissa yhdistyy työkalujen oikea käyttö ja vaatimustenhallinnan tehokkaat toimintatavat

Jama koulutukset ja koulutusohjelmat

Miksi tämä kurssi

 • Räätälöidään sinun organisaatiosi tarpeisiin
 • Vaatimusten hallinnassa onnistuminen vaatii yhteisiä käytänteitä ja hyviä toimintatapoja
 • Kurssi sisältää paljon konkretiaa ja esimerkkejä todellisista tuotekehityksen tilanteista

Kurssin tärkein sisältö

 • Jama Software työkalun tehokas ja kattava käyttö
 • Syventävä osaaminen vaatimusten hallinnan parhaista käytänteistä
 • Kokonaisuudessaan toimiva vaatimusten hallinnan prosessi integroituna työkaluihin

Vaatimustenhallinnalla luodaan kilpailuetua

Vaatimushallinta on yksi tärkemmistä asioista tuotekehityksessä, varsinkin jos tekeminen pitää pystyä jäljittämään. Ei ole merkitystä tehdäänkö tuotekehitystä vesiputousmallilla vai ketterille menetelmillä, vaatimusten pitää olla ajantasaisia sekä helposti jäljitettävissä kehityksen, testauksen ja julkaisun osalta. Vaatimushallintaan liittyy monta vaihetta, joilla on oma tärkeä tarkoituksensa. Esimerkiksi määrittely ja analysointi vaiheessa pitää myös osata sanoa EI ja tiputtaa vaatimuksia pois, mikäli ne ei tuota tarpeeksi arvoa asiakkaalle.

Usein vaatimushallinann tarpeisiin vaikuttaa tuotekehityksen ulkopuoliset puitteet. Kuten tuotteen tai toimialan regulaatio esim lääketeollisuus, puolustusvälineteollisuus, rahoitus, ISO standardit ym. Vaatimushallinta työkalusta saatavat hyödyt ovatkin usein laadun tuottamisen lisäksi sen kyvyssä automatisoida ja helpottaa auditoinnissa tarvittavien raporttien ja dokumenttien tuottoa. Lisäksi voi olla olennaista integroida vaatimushallinta testauksen ja tuotekehityksen muiden järjestelmien kanssa.

Koko organisaatiolle parhaat käytännöt vaatimushallintaan Jama Softwarella. Jama on loistava työkalu vaatimustenhallintaan, sisältäen tuen koko vaatimuksen elinkaarelle. Jotta vaatimushallintatyökalun käytöstä saadaan suurin hyöty irti, tulisi koko organisaation käyttää työkalua samoilla periaatteilla. Tämä koulutus on suunniteltu tuottamaan yhteiset toimintamallit tiimeille ja organisaatiolle, jolloin vaatimushallinnasta saadaan läpinäkyvää sekä tehokasta. Koulutus sisältää harjoituksia, jotka opettavat käyttäjiä luomaan, muokkaamaan, käsittelemään ja analysoimaan vaatimuksia sekä opettaa tarvittavat työkalun ominaisuudet päivittäisessä työssä.

 

Luo kokonainen kehityspolku

Jama Software käyttöönotot vaativat eri rooleille erilaiset koulutukset. Siksi asiakkaamme ovatkin usein pyytäneet meitä rakentamaan Jama koulutuksista erilaiset koulutuspolut eri rooleille. Näin saadaan tehokkaat koulutukset kaikille ja samalla onnistunut työkalun käyttö.

 

Kieli

Tämä koulutus pidetään suomeksi tai englanniksi. Esitysmateriaali on englanninkielinen.

Esimerkki agendasta

 • Main questions in Requirements Management
  • Why requirement management is needed
  • The basics of requirement management
  • Different kinds and levels of requirements
  • Sources of requirements
  • Different roles in requirement management
 • How requirement management works with Jama
  • Requirement models
  • What is Jama and what is it used for
 • Roles and usage rights in Jama
 • How to take Jama in use
  • What is Jama project and what are differences in Libraries and work spaces
  • The different kind of development projects
 • Where to put my requirements
  • What is relationship model
  • How to reuse and sync requirements
 • Test Management with Jama
  • What are the different levels of verification and validation of requirements
  • The basics of defect management process
  • How to create and manage test cases, plans and cycles in Jama
 • Jama administration
  • In’s and out’s of Jama
  • Managing Jama user rights
 • How to monitor work in Jama and create different dashboards
 • How Jama integrates into other systems

Kieli

Tämä koulutus pidetään suomeksi tai englanniksi. Esitysmateriaali on englanninkielinen.

Olen kiinnostunut koulutuksesta

14 + 9 =

tai laita sähköpostia training@contribyte.fi

Pyydä räätälöintiä tai kysy lisää!

Lasse Mikkonen – 040 543 9845

Timo Leppä – 0400 924 830

training@contribyte.fi

Yrityskohtainen yhteydenottopyyntö - Jama Software

12 + 11 =

Share This