Valitse sivu

Jira koulutus

Jiran tehokkaampi käyttö tiimeissä ja parempi näkyvyys toimintaan

Yhden päivän Jira koulutus

A

Miksi tämä kurssi

 • Parhaiden käytäntöjen ja toimintatapojen ymmärtäminen ja käyttöönotto
 • Yhtenäinen tapa käyttää Jira organisaatioon
 • Jiran toimintamallit mukautetaan sopimaan organisaation tarpeita

Kurssin tärkein sisältö

 • Luo teknisen kyvykkyyden käyttää työkalua
 • Hyvien toimintatapojen yhdistäminen Jiran käyttöön
 • Todellisia esimerkkejä ja käytännön harjoittelua 

Jira tehokkaaseen käyttöön

Jira on alun perin luotu virheiden seurantaan. Viimeisen 15 vuoden aikana sen toimintoja on kuitenkin kehitetty kokoajan kokonaisvaltaisempaa projektihallintaa kohti, huomioiden erityisesti ohjelmistokehityksestä tutut ketterät menetelmät. Tänä päivänä Jira on työnhallintaohjelmisto, joka tukee niin tuotekehityksen kuin liiketoiminnan tarpeita aina virheiden hallinnasta projektiportfolion tai vaikkapa HR prosessien hallinnointiin.

JIRAn suosio perustuu sen helppokäyttöisyyteen. Ohjelmisto sopii kaikille organisaatioille ja tiimeille toimialasta riippumatta. Voit aloittaa sen hyödyntämisen yksittäisistä  projekteista ja laajentaa ohjelmistoa sitä mukaan, kuin yrityksesi tarpeet lisääntyvät ja vaatimukset kasvavat. Tästä syystä Contribyten Jira koulutuksessa varmistamme, että Jiran monipuoliset toiminnot tulevat parhaiten käyttöön juuri teidän tapauksessanne ja niille luodaan yhteiset toimintatavat.

Jira koulutus on tarkoitettu kaikille Jiran käyttöön osallistuville. Tuotekehityksen rooleista mm.  tuotepäällikkö ja tuoteomistaja, scrum master ja projektipäällikkö, kehittäjät ja testaajat hyötyvät koulutuksesta paljon.

Yhtenäinen ja hyvin suunniteltu käyttö luo tehokkuutta

Me Contribytellä olemme työskennelleet lähes sadan Jira organisaation kanssa ja nähneet paljon erilaisia käytäntöjä. Suurimmat hyödyt Jirasta ovat saaneet ne yritykset, joilla projektit, työnkulut ja muut käytännöt ovat hyvin suunniteltuja ja yhtenäisiä. Jiran koulutuksella varmistat, että ohjelmistoa käytetään parhaalla mahdollisella tavalla, tehokkaasti ja aikaa säästäen.

Miksi koulutus kannattaa

Useissa organisaatioissa Jiran käyttöä ei ole suunniteltu, vaan se perustuu yksittäisten ihmisten kokemuksiin. Contribyten Jira koulutuksen avulla varmistat, että organisaatiosi saa Jirasta suurimman hyödyn. Työkalun huonosti hoidettu käyttöönotto heikentää tuotekehityksen toimivuutta.

Koulutuksen sisältö

Contribyten Jira koulutuksessa otetaan aina huomioon asiakkaan ympäristö ja pyritään löytämään parhaat käytännöt Jiran käyttämiseen. Koulutuksessa yleisesti läpikäytäviä aiheita ovat mm.

 • Mikä ja miksi JIRA?
 • JIRAn peruskäyttö
  • Projektit, componentit, versiot, käyttäjät, työnkulut ja tehtävätyypit
  • JIRAssa navigoiminen
 • Jira ja ketterät menetelmät
  • Scrum, Kanban, SAFe
  • Seremonioiden toteuttaminen Jiran kanssa
 • Toimitusten ja iteraatioiden hallinta
 • Kehittyneiden työlistojen (board) ja filttereiden luonti ja konfigurointi
 • Työn seuranta 
  • Agile Boardit
  • Raportit ja metriikka
 • Parhaat lisäosat ja käyttö muiden ohjelmistojen kanssa

 

Kieli

Tämä koulutus voidaan pitää suomeksi tai englanniksi.

Olen kiinnostunut koulutuksesta

5 + 3 =

tai laita sähköpostia training@contribyte.fi

Yrityskohtainen koulutuspyyntö - Jira

13 + 8 =

Share This