Kanban koulutus

Kanban on hyvä toimintamalli tiimeille, joiden pitää reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Mitä Kanban on ja mitä opin Kanban koulutuksessa?

Kanban on tiimin työn ohjaukseen tarkoitettu toiminnanohjausmenetelmä. Kanban on kenties helpoin menetelmä ohjata tiimin työtä. Kanban perustuu työtehtävien virtauksen hallintaan tiimin prosessin läpi. Olennaista Kanbanissa on työn visualisointi ja tehtävien virtauksen hallinta ja optimointi.

Ei sprinttejä – jatkuva työn virta!

Toisin kuin Scrumissa, Kanbanissa ei ole aikaan sidottuja iteraatiota, Sprinttejä. Tämän takia Kanban mahdollistaakin nopean reagoinnin erilaisiin muuttuviin tilanteisiin. Tämä sprintittömyys kuitenkin tuo myös tiettyjä haasteita Kanbania käyttäville tiimeille – pitkän tähtäimen suunnittelu ja säännöllinen pysähtyminen miettimään, teemmekö asioita oikein on haasteellista Kanbanissa.

Kanban koulutus auttaa tehostamaan toimintaa ja välttämään virheet!

Contribyten Kanban koulutus on suunniteltu auttamaan tiimejä sekä aloittamaan kanbanin käyttö, että kokeneempien tiimien tapauksessa parantamaan jo käytössä olevia Kanban käytäntöjä. Kanban koulutuksessa käydään läpi perusperiaatteet, roolit, yleisimmät Kanbanin virheet ja haasteet, ja miten kanbania kannattaa pyrkiä parantamaan.

Mitä hyötyä Kanban koulutuksesta on?

R

Tiimi oppii parantamaan työn virtausta - saadaan enemmän asioita aikaan ja töiden läpimenoaika lyhenee!

R

Tiimi ymmärtää työn tavoitteet ja ison kuvan paremmin

R

Toimintaa pystytään suunnittelemaan pitemmällä ajanjaksolla paremmin

R

Työn laatu paranee, kun työvaihdeiden väliset säännöt määritellään kunnolla

R

Kesken olevan työn määrä vähenee, ja työjonojen vähentyessä toiminta tehostuu

Kanban koulutus opettaa välttämään yleisimmät kanbanissa tapahtuvat virheet

Kanban koulutus opettaa tiimiä tehostamaan toimintaa.

Kanban koulutusvaihtoehdot

Olennaista Kanbanissa on juuri työn visualisoinnin avulla tapahtuva jatkuva virtauksen parantaminen; mietitään millä tavalla tiimi saisi enemmän tehdyksi ja paremmalla laadulla. Koulutuksessa opitaan, miten Kanbanin parantaminen on helppoa ja mukavaa!

Suosittelemme koko päivän koulutusta tiimeille, jotka ovat aloittamassa Kanbanin käyttöä, ja joilla ei ole aikaisempaa kokemusta ketteristä toimintatavoista. Lyhyempi, kahden tunnin tai puolen päivän koulutus auttaa tiimejä, joilla on jo kokemusta Kanbanin käytöstä – lyhemmät koulutukset muokataan aina suoraan asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Kiinnostaako Kanban, laita viestiä!

10 + 13 =

Suomen parhaat Kanban kouluttajat!

Kanban koulutus – Kouluttajat

Henri Hämäläinen

Henri Hämäläinen

CEO, Johtava konsultti

Tuotekehityksen konsultointi, myynti

Puhelin 050 487 3291

henri.hamalainen@contribyte.fi

Henrillä on kokemusta kymmenien kanbania käyttävien tiimien auttamisesta. Hyvä Kanban on lähellä Henrin sydäntä!

Arto Kiiskinen

Arto Kiiskinen

Senior Consultant

Tuotekehityksen konsultointi

Arto on auttanut useita tiimejä parantamaan Kanbania. Sen lisäksi Arto on itse toiminut kahden Kanbania käyttävän tiimin tuoteomistajana ja Scrum Masterina yhteensä 8 vuotta. Käytännön kokemus haasteista auttaa Artoa valmentamaan teidän Kanbanista parhaan mahdollisen.

Olennaista Kanbanissa on työn visualisoinnin avulla tapahtuva virtauksen jatkuva parantaminen

Katso myös Youtubesta webinaarimme Kanbanin käytöstä:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=mQ-BTwUiJ_Y[/embedyt].

Ota yhteyttä!

Laita viestiä alla olevalla kaavakkeella, ota suoraan yhteyttä tai katso yhteystietomme.

Lasse Mikkonen, CTO, Atlassian ja muut työkalut, 040 543 9845
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja, 050 487 3291
Timo Leppä, koulutukset, tiimivalmennukset, 0400 924 830
Harri Pendolin, tuotejohtaminen ja palvelumuotoilu, 040 582 0865

 

9 + 4 =

Share This