Kanban-peruskurssi

Kanban-peruskurssi

Kanban on jatkuvan työn virtauksen hallinnointiin ja optimointiin suunnattu ketterä kehitysmenetelmä, jonka juuret ovat valmistavassa teollisuudessa. Kanban tarkoittaa “visuaalista signaalia” tai “ilmoitustaulua”, ja työn visualisointi onkin Kanbanissa keskeisessä roolissa. Toisin kuin Scrumissa, Kanbanissa ei ole selkeästi määriteltyjä vaiheita iteraation suunnittelua ja sen tulosten julkaisua varten, vaan työ tehdään tasaisena virtana osa kerrallaan kunnes se valmis.

Työn visualisoinnin lisäksi käynnissä olevan työn määrän rajoittaminen on erittäin tärkeässä roolissa Kanbania käytettäessä. Ilman tämän periaatteen noudattamista Kanban toimii ainoastaan visualisointitekniikkana, joka itsessään ei auta sitä käyttävää tiimiä optimoimaan työtään ja keskittymään kokonaisarvon luomiseen. Kuten kaikissa ketterissä menetelmissä, arvon luominen ja tähän keskittyminen on keskeistä myös Kanbanissa.

Kanban itsessään ei määrittele perusperiaatteitaan lukuun ottamatta mitään erityisiä rooleja tai vaiheita. Kurssin aikana osallistujille esitellään myös konkreettisia esimerkkejä siitä, miten muiden ketterien menetelmien hyviksi havaittuja elementtejä voidaan soveltaa myös Kanbania käytettäessä.

Kanban pohjautuu Lean-filosofiaan, joten kurssin aikana käsitellään ketterän kehittämisen perusajatusten lisäksi myös Lean ohjelmistokehityksen keskeisiä periaatteita. Kurssi on luonteeltaan vuorovaikutteinen ja osallistava. Käsiteltäviä asioita valaistaan käytännön esimerkein ja harjoituksin.

Kurssi ei edellytä aikaisempaa tuntemusta Kanbanin käytöstä, mutta on suositeltavaa että osallistujilla on aikaisempaa ymmärrystä ketterästä kehittämisestä. Osa käsiteltävistä aiheista sivuaa läheisesti Scrum – menetelmää.

Tämän kurssin käytyäsi

 • Tunnet Kanban – menetelmän ja sen keskeiset periaatteet
 • Saat valmiudet kehittää tiimin Kanban toimintatapoja
 • Saat työkaluja jatkuvaan Kanbanin parantamiseen

Agenda

 • Ketterän tuotekehityksen ja Lean – ohjelmistokehityksen keskeiset periaatteet
 • Kanbanin keskeiset periaatteet
 • Kanban valmistavassa teollisuudessa ja ohjelmistokehityksessä
 • Kanban uimaradat – työn jaottelu
 • Käytännön Kanban
 • Kanban tiimi
 • Metriikat – työn edistymisen seuranta
 • Kanbanin haasteet
 • Esimerkkejä
 • Kanban laajoissa ympäristöissä

Kenelle

Tämä kurssi on suunnattu kehitystiimeille jotka ovat aloittamassa Kanban – menetelmän käyttöä tai jotka jo käyttävät sitä. Kurssi sopii myös Scrum Mastereille, projektipäälliköille, tuoteomistajille, tuotepäälliköille ja lisäksi muille henkilöille jotka ovat kiinnostuneita Kanbanista ja haluavat ymmärtää mistä siinä on kyse.

Kieli

Tämä koulutus pidetään suomeksi tai englanniksi.

Katso myös

Scrum & Kanban – Teoriasta käytäntöön

Yleinen kurssi

 • Helsinki/Turku
 • 1 koulutuspäivä
 • Seuraavat toteutukset löytyvät oppia.fi verkkokaupasta.

Yrityskohtainen

 • Valitsemanne tilat
 • Valitsemanne ajankohta
 • 1 koulutuspäivä

Työpaja

 • Valitsemanne tilat
 • Valitsemanne ajankohta
 • Työpajan agenda toiveidenne mukaan

Räätälöity kokonaisuus

 • Valitsemanne tilat ja ajankohta
 • Yhdistele muita koulutuksiamme
 • Sisältö toiveidenne mukaan

Pyydä räätälöintiä tai kysy lisää!

Timo Leppä – 0400 924 830

Henri Hämäläinen – 050 487 3291

training@contribyte.fi

Yrityskohtainen koulutuspyyntö - Kanban peruskurssi

9 + 12 =

Share This