Leading SAFe

Leading SAFe

Lean ja Agile pääperiaatteet sekä Scaled Agile Framework keskeiset toimintatavat. Sisältää mallin ketterään porfolionhallintaan sekä asiakasarvon toimittamiseen Agile Release Train ajattelun avulla. Sisältää SAFe Agilist (SA) -sertifikaation. Kurssi on virallinen Scaled Agile Leading SAFe -kurssi. Englanninkielinen kurssikuvaus löytyy Scaled Agilen sivuilta.

Tarjoamme oppilaille luokkahuonekurssin jälkeisen online-työpajan, jossa käymme läpi SAFen onnistuneen suunnittelutapahtuman (PI planning) läpivientiä.

Tämän kurssin käytyäsi

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille hyvä ymmärrys organisaation toiminnan ketteröittämiseen SAFe-viitekehyksen mukaisesti. Kurssilla perehdytään SAFen taustalla oleviin Lean/Agile-periaatteisiin ja opitaan, miten periaatteet toteutuvat ketterässä portfolionhallinnassa, kehityskohteiden läpiviennissä ja tiimitason toiminnassa. Kurssilla käydään läpi ketterän ohjelmistokehityksen vaiheet skaalatussa ympäristössä simulaatioiden avulla.

Kurssin jälkeisessä online-työpajassa keskitymme vielä tarkemmin kuinka onnistut PI-planauksessa, eli Lean-organisaation yhteisessä suunnittelutapahtumassa. Työpajan sisältö perustuu käytännön kokemukseemme menestyneiden PI-planausten läpiviennistä.

Sisältö

SAFe on skaalautuva ketterän ohjelmisto- ja palvelukehityksen viitekehys. Malli kuvaa, mitä rooleja, aktiviteetteja ja tuotoksia liittyy laajamittaiseen ketterään kehittämiseen. SAFe tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden

 • Parantaa kilpailukykyä, tuottavuutta sekä laatua
 • Luoda yhtenäinen ketterän kehittämisen malli
 • Kasvattaa motivaatiota ja työtyytyväisyyttä

Agenda

Päivä 1

 • Johdanto Scaled Agile -malliin
 • Lean ja Agile arvot
 • SAFe:n ydinajatukset
 • Agile Release Trainin implementointi
 • Käytännön harjoitus yhteiselle julkaisusuunnittelutapahtumalle

Päivä 2

 • Arvon tuottaminen ja toimittaminen
 • Ketterän portfolion rakentaminen
 • Lean-Agile johtaminen

Kenelle

Kurssin kohderyhmään kuuluu mm. liiketoiminnan ja/tai IT-johto, hankepäälliköt, projektipäälliköt, testaus- ja kehityspäälliköt, tuote- ja palveluhallinta, arkkitehdit sekä toiminnan kehittämisestä vastaavat henkilöt tai asiantuntijat

Kieli

Tämä koulutus pidetään suomeksi/englanniksi.

Yleinen kurssi

 • Helsinki/Turku
 • 1 koulutuspäivä
 • Seuraavat toteutukset löytyvät oppia.fi verkkokaupasta.

Yrityskohtainen

 • Valitsemanne tilat
 • Valitsemanne ajankohta
 • 1 koulutuspäivä

Räätälöity kokonaisuus

 • Valitsemanne tilat ja ajankohta
 • Yhdistele muita koulutuksiamme
 • Sisältö toiveidenne mukaan

Pyydä räätälöintiä tai kysy lisää!

Timo Leppä – 0400 924 830

Henri Hämäläinen – 050 487 3291

training@contribyte.fi

Yrityskohtainen koulutuspyyntö - Leading SAFe

2 + 1 =

Share This