Leading SAFe

Räätälöity kokonaisuus

 • Valitsemanne tilat ja ajankohta
 • Yhdistele muita koulutuksiamme
 • Sisältö toiveidenne mukaan

Leading SAFe

Lean ja Agile pääperiaatteet sekä Scaled Agile Framework keskeiset toimintatavat. Sisältää mallin ketterään porfolionhallintaan sekä asiakasarvon toimittamiseen Agile Release Train ajattelun avulla. Sisältää SAFe Agilist (SA) -sertifikaation. Kurssi on virallinen Scaled Agile Leading SAFe -kurssi. Englanninkielinen kurssikuvaus löytyy Scaled Agilen sivuilta.

Tarjoamme oppilaille luokkahuonekurssin jälkeisen online-työpajan, jossa käymme läpi SAFen onnistuneen suunnittelutapahtuman (PI planning) läpivientiä.

Tämän kurssin käytyäsi

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille hyvä ymmärrys organisaation toiminnan ketteröittämiseen SAFe-viitekehyksen mukaisesti. Kurssilla perehdytään SAFen taustalla oleviin Lean/Agile-periaatteisiin ja opitaan, miten periaatteet toteutuvat ketterässä portfolionhallinnassa, kehityskohteiden läpiviennissä ja tiimitason toiminnassa. Kurssilla käydään läpi ketterän ohjelmistokehityksen vaiheet skaalatussa ympäristössä simulaatioiden avulla.

Kurssin jälkeisessä online-työpajassa keskitymme vielä tarkemmin kuinka onnistut PI-planauksessa, eli Lean-organisaation yhteisessä suunnittelutapahtumassa. Työpajan sisältö perustuu käytännön kokemukseemme menestyneiden PI-planausten läpiviennistä.

Sisältö

SAFe on skaalautuva ketterän ohjelmisto- ja palvelukehityksen viitekehys. Malli kuvaa, mitä rooleja, aktiviteetteja ja tuotoksia liittyy laajamittaiseen ketterään kehittämiseen. SAFe tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden

 • Parantaa kilpailukykyä, tuottavuutta sekä laatua
 • Luoda yhtenäinen ketterän kehittämisen malli
 • Kasvattaa motivaatiota ja työtyytyväisyyttä

Agenda

Päivä 1

 • Johdanto Scaled Agile -malliin
 • Lean ja Agile arvot
 • SAFe:n ydinajatukset
 • Agile Release Trainin implementointi
 • Käytännön harjoitus yhteiselle julkaisusuunnittelutapahtumalle

Päivä 2

 • Arvon tuottaminen ja toimittaminen
 • Ketterän portfolion rakentaminen
 • Lean-Agile johtaminen

Kenelle

Kurssin kohderyhmään kuuluu mm. liiketoiminnan ja/tai IT-johto, hankepäälliköt, projektipäälliköt, testaus- ja kehityspäälliköt, tuote- ja palveluhallinta, arkkitehdit sekä toiminnan kehittämisestä vastaavat henkilöt tai asiantuntijat

Kieli

Tämä koulutus pidetään suomeksi/englanniksi.

Pyydä räätälöintiä tai kysy lisää!

 

Timo Leppä – 0400 924 830

Henri Hämäläinen – 050 487 3291

training@contribyte.fi

Yrityskohtainen koulutuspyyntö - Leading SAFe

1 + 15 =

Share This