Valitse sivu

Management 3.0 - lähijohtamisen työkalupakki

Koulutusmoduulit, joista koulutus koostetaan

 

Johtajuus ja johtaminen (Management and Leadership) modulissa tutustumme erilaisiin johtamistapoihin. Management 3.0 on kehittynyt vastaamaan haasteisiin joita ilmenee aiemmissa johtamisen tavoissa, Management 1.0:ssa ja Management 2.0:ssa. Tutustumme myös Management 3.0 malliin ja osallistujat tunnistavat omasta ympäristöstään haasteita, joita peilataan mallin osa-alueisiin. Etsimme yhdessä kurssin aikana myös ratkaisumalleja näihin haasteisiin Management 3.0 mallin näkökulmasta.

Kompleksisuusajattelu (Complexity thinking) on Management 3.0 ajattelutavan kulmakivi. Organisaatiot voidaan nähdä Kompleksisina mukautuvina järjestelminä, joita pitää ohjata uusilla tavoilla. Tässä osiossa opetetaan miten tällaiset järjestelmät toimivat, ja mitkä ovat perinteisen lineaarisen ajattelun sudenkuopat. Osiossa pohditaan myös ratkaisuehdotuksia erilaisiin ongelmiin hyödyntäen kompleksisuusajattelua.

Motivaatio ja työn imu (Motivation and Engagement). Motivaatio on se mikä saa meidät nousemaan sängyistämme aamuisin. Ihmiset ovat organisaation ehdottomasti tärkein osa ja organisaatioiden tulee tehdä kaikkensa pitääkseen jäsenensä motivoituneina, aktiivisina ja luovina. Tässä osiossa käsitellään sisäistä ja ulkoista motivaatiota, sitä mitkä ovat sisäisen motivaation 10 lähdettä, ja miten voimme tunnistaa ne asiat jotka motivoivat ihmisiä. Keskustelemme lisäksi palkitsemisesta ja siihen liittyvistä säännöistä.

Delegointi ja valtuutus (Delegation and Empowerment) on vastaus moneen johtamisen ongelmaan. Tiimit pystyvät tekemään itseohjautuvasti monia asioita, kunhan niiden jäsenille tarjotaan organisaation toimesta vastuuta, valtaa ja luottamusta. Tässä osiossa käsitellään, miten itseohjautuvuus saadaan toimimaan ja miten vastuuta voidaan jakaa organisaatioissa. Osiossa käsitellään myös valtuuttamista, kontrollin hajauttamista sekä harjoituksena delegointitasojen määrittelyä.

Arvot ja kulttuuri (Values and Culture) ovat tärkeitä, koska itseohjautuvuus voi johtaa monenlaiseen lopputulokseen. Selkeiden arvojen ja tarkoituksen merkitys on tärkeää ihmisten ohjaamiseksi kohti oikeiden asioiden tekemistä. Tässä osiossa keskustelemme organisaatioiden arvoista ja siitä, miten organisaation kulttuuria voidaan muuttaa.

Osaamisen kehittäminen (Learning and Competence) on tärkeää, kun asiat halutaan tehdä laadukkaasti. Tiiimit voivat saavuttaa tavoitteensa ainoastaan, jos heidän osaamisensa on tarpeeksi hyvää. Tässä osiossa käydään läpi kompetenssia laajempana kokonaisuutena, kompetenssien kehittämistä ja sitä miten tunnistamme tiimien ja yksilöiden osaamistarpeet.

Organisaatiorakenteet (Scaling Organizational Structure) vaikuttavat merkittävästi siihen miten hyvin organisaatio toimii. Monet tiimit toimivat osana monimutkaista organisaatiota joissa on tärkeää huomioida rakenteet jotka parantavat tiedon kulkua. Tässä osiossa tutkitaan miten organisaatio voi saavuttaa parhaan mahdollisen tasapainon hierarkian ja verkostomaisen toiminnan välillä.

Toiminnan parantaminen (Improve Everything) on yksi niistä keskeisistä asioista joita organisaatiolla ei ole varaa olla tekemättä! Ihmisillä, tiimeillä ja organisaatioilla on tarve parantaa toimintaansa jatkuvasti, pienin askelin. Toiminnan parantaminen voidaankin nähdä sarjana jatkuvia pieniä kokeita, joiden avulla opimme mikä organisaatiossamme toimii ja mikä ei, ja ennen kaikkea miksi. Tässä osiossa käsittelemme onnistumisia ja epäonnistumisia, sekä tapoja suorittaa kokeita joilla parantaa toimintaamme.

Management 3.0 – Ketterän johtamisen uudet opit

Ketterä organisaatio tarvitsee myös ketterien tiimiensä tarkoituksen mukaista johtamista. Management 3.0 on nykyaikaisen johtamisen edelläkävijänä tunnetun Jurgen Appelon luoma konsepti, ja vastaus ketterien tiimien johtamiseen. Management 3.0 on johtamisideologia ja joukko periaatteita ja toimintatapoja, jotka tunnetaan modernin johtamisen kentällä uraa uurtavina tulevaisuuden tuotekehityksen toimintamalleina. Koulutuksissa opimme keinoja, jotka on helppo ottaa heti käytäntöön. Tämän ketterämmaksi johtamisen koulutus ei muutu!

Management 3.0 

Sadat johtajat, esimiehet, tiimien vetäjät ja yritysten sisäiset valmentajat ympäri maailmaa ovat suorittaneet Management 3.0 kurssin, jonka oppien avulla he luovat uusia johtamisen malleja. Tämän kurssin aikana käydään läpi Management 3.0:n ideologiaa, tehdään käytännön harjoituksia sekä jaetaan parhaita käytäntöjä ja kokemuksia. Opittujen asioiden avulla osallistujat kykenevät edistämään organisaatioidensa työntekijöiden sitoutumista, onnellisuutta ja tuottavuutta, jotka heijastuvat suoraan organisaation menetykseen. Kurssi on luonteeltaan hyvin interaktiivinen. Kurssi pidetään suomeksi tai englanniksi.

 

Kenelle Management 3.0 kurssi on suunnattu?

Jokaiselle organisaation jäsenelle! Organisaatiot kautta linjan joutuvat vastaamaan ympärillään tapahtuviin muutoksiin. Organisaatioilta tarvitaan ketteryyttä, jonka yhtenä keskeisenä tekijänä on mahdollistaa se, että johtamista ja toiminnan säätämistä ympäristön tarpeisiin tapahtuu koko organisaation laajuisesti. Tuotekehitysorganisaatioiden tapauksessa Management 3.0: a voisikin hyvin kutsua ”Ketteräksi johtamiseksi”. Johtaminen ei siis ole vain johtajien vastuulla, vaan johtamista tapahtuu kaikilla organisaatioiden tasoilla kaiken aikaa, ja vähintään itsensä johtamisen tulee olla jokaisen vastuulla.

Kurssi onkin tarkoitettu kaikille johtamisesta ja organisaation kehittämisestä kiinnostuneille, ja rohkaisemmekin kaikkia näistä aiheista kiinnostuneita osallistumaan.

 

Management 3.0 –  pelejä ja harjoituksia

Jokainen aihepiiri pitää aina sisällään pelejä ja harjoituksia. Harjoitukset tehdään useimmin ryhmissä, joissa perehdytään pelien ja harjoitusten kautta aiheisiin, joita kurssilla käsitellään. Käytännön harjoitukset auttavat osallistujia konkretisoimaan kurssin aikana käsiteltyjä aiheita, ja tarjoavat käytännön työkaluja joita soveltaa omassa ympäristössään välittömästi!

Eri modulien, pelien ja harjoitusten jälkeen osallistujat keskustelevat aiheesta ja oppimastaan, ja näin edelleen syventävät ymmärrystään Management 3.0:sta. Yksi Management 3.0:n teemoista on jatkuva oppiminen ja arvon luonti tämän oppimisen kautta.

 

Mitä kotiin viemisiksi?

Osallistujat saavat mukaansa luonnollisesti harjoituksissa käytettyjä materiaaleja (Delegation Poker– ja Moving Motivators – kortit, ja hieman iltalukemista), mutta kurssin tärkein anti on ymmärrys siitä, miten moderneja organisaatioita johdetaan ja mitä keinoja siihen on olemassa. Jokainen osallistuja kokee arvokkaimmaksi anniksi sen, minkä itse kokee itselleen tärkeäksi. Joillekin se on ollut Delegation Poker – tekniikka, toisille Meddlers Game – peli, jonka avulla voi suunnitella erilaisia organisaatiorakenteita. Usealle osallistujalle kompleksisuusteoria ja organisaatioiden peilaus sen kautta on ollut silmiä avaava kokemus. Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa olla ”Management 3.0 organisaatio”, vaan jo kompleksisuusteoriankin näkökulmasta tällaista tapaa ei ole olemassa!

Kaikkia kursseilla käytettyjä materiaaleja on mahdollista ostaa Management 3.0 verkkokaupasta.
Osallistujilla on halutessaan mahdollisuus osallistua myös Contribyten järjestämiin Management 3.0 Communities of Practice – tapaamisiin, jossa osallistujilla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa. Contribyte on järjestänyt vastaavia tapahtumia muihin aiheisiin liittyen, suurella menestyksellä. Vertaisoppiminen onkin yksi tehokkaimmista tavoista oppia ja syventää tietämystään.

 

Ilmoita kiinnostuksesi, niin tehdään juuri teille sopiva ehdotus

4 + 4 =

Yrityskohtainen koulutuspyyntö - Management 3.0

15 + 3 =

Share This