Product Owner Excellence

Product Owner Excellence -koulutusohjelma

Yrityksen liiketoiminnan, tuotekehityksen tehokkuuden ja tiimin motivaation ja hyvinvoinnin yksi avaintekijä on se, kuinka hyvin Product Owner onnistuu tehtävissään. Product Ownerin rooli on monitahoinen ja haastava, ja aikaa jokaisen asian perinpohjaiseen selvittämiseen on usein hankala löytää. Kuitenkin napakymppiin osuminen esimerkiksi tuotteen vision tai ominaisuuksien määrittelyssä ja asioiden priorisoinnissa olisi tiimille ensiarvoisen tärkeää, puhumattakaan onnistuneesta kommunikaatiosta sidosryhmille.

Product Owner on ketterässä tuotekehitysorganisaatiossa yleensä kaiken keskiössä, ja erinomaisessa paikassa vaikuttaa asioihin ja osoittaa johtajuutta. Usein on kuitenkin niin että jokapäiväiset rutiinit ja päällekaatuvien asioiden ja päätösten tulva vie niin paljon PO:n kapasiteettia, että tarpeeksi aikaa ei jää pitkäjänteisempään kehittämiseen. Esimerkiksi riittävä kommunikaatio asiakkaiden tai tuotehallinnan kanssa, roadmap- ja release-suunnittelu tai user storyjen tarpeeksi tarkka kuvaus ovat usein kiireen uhreja. Myös tuotekehitystiimin hyvinvoinnin pitää olla PO:n mielenkiinnon kohteena. Hyvinvoiva tiimi tekee parempia innovaatioita ja toimii tehokkaammin.

Kokenutkin Product Owner voi oppia uusia tapoja tehostaa päätöksentekoa, ajanhallintaa, delegointia ja mahdollistaa suuremman fokuksen asioille jotka omassa toiminnassa ovat kiireen vuoksi jääneet liian vähälle huomiolle.

Product Owner Excellence -koulutusohjelma on aina räätälöity yrityksen tarpeisiin. Tyypillisimmin se sisältää henkilökohtaista valmennusta kokeneelta Product Ownerilta (PO Coach) ja tämän lisäksi mahdollisia koulutuksia, työpajoja ja Community of Practise -tyyppistä kokemusten jakamista yrityksen tuoteomistajien kesken.

Valmennuksen sisältö

Mahdolliset koulutus / oppimisalueet

Sisältö sovitaan osallistujien kanssa. Esimerkkejä:

 • Ohjelmistokehittämisen ekonomia
 • Ketteryys tuoteomistajan näkökulmasta
 • Millainen on terve backlog?
 • Mikä on tärkeää User Storyissa?
 • Vaatimukset hyvälle tuoteomistajalle tiimin näkökulmasta
 • Tuoteomistajan rooli ja vastuu tiimeissä
 • Tuoteomistaja eri Scrum-palavereissa
 • Scrum vs Kanban, mitä PO:n pitää huomioida?
 • Positiivisuus ja tiimin hyvinvointi ja sen vaikutus tuotekehityksen tehokkuuteen
 • Tehokas kommunikaatio ja ajanhallinta
 • Mitä voit delegoida ja miten?

Työpajat

Sisältö sovitaan osallistujien kanssa. Esimerkkejä

 • Tehokas kommunikointi hajautetuissa ympäristössä
 • Työkalun käytön vahvistaminen
 • Jatkuva parantaminen ja retrospektiivit
 • Toimiminen eri sidosryhmien kanssa
 • Asiakaslähtöisen kehittämisen tuominen
 • Scrum skaalautuvissa ketterissä malleissa (SAFe)

Communities of Practice (CoP)

Yrityksessä toimivien Product Ownerien ryhmä, joka kokoontuu 1-3 kuukauden välein. Kokoontumisissa esitellään ja keskustellaan best practises -toimintatavoista ja kehittämistä vaativista asioista. CoP ryhmä voi ajaa suuressakin yrityksessä eteenpäin asioita joita Product Ownerit näkevät tärkeiksi, mutta joita yhden yksittäisen tuoteomistajan “saappaat” ja ajankäyttö ei riitä edistämään.

Valmennuksen kesto

Henkilökohtainen valmennus kestää yleensä 2-4 kuukautta.

Product Owner -ryhmäjatkokoulutukset ovat yleensä koulutusten ja työpajojen yhdistelmiä.

CoP -käytännön käynnistämiseen tarvitaan yleensä 2-3 yhteistä tapaamista jotka Contribyte voi fasilitoida, jonka jälkeen ryhmä itse jatkaa käytäntöä.

Kenelle

Kurssi on suunnattu Product Owner -roolissa yli kaksi vuotta toimineille.

Kieli

Tämä koulutus pidetään suomeksi/englanniksi.

Katso myös

Ketterä Tuoteomistaja – Parhaat käytännöt

Yrityskohtainen

 • Valitsemanne tilat
 • Valitsemanne ajankohta
 • 1 koulutuspäivä

Työpaja

 • Valitsemanne tilat
 • Valitsemanne ajankohta
 • Työpajan agenda toiveidenne mukaan

Räätälöity kokonaisuus

 • Valitsemanne tilat ja ajankohta
 • Yhdistele muita koulutuksiamme
 • Sisältö toiveidenne mukaan

Pyydä räätälöintiä tai kysy lisää!

Timo Leppä – 0400 924 830

Henri Hämäläinen – 050 487 3291

training@contribyte.fi

Yrityskohtainen koulutuspyyntö - Paremmaksi Product Owneriksi

10 + 14 =

Share This