Ketterä tiimi ja Scrum & Kanban

Ketterä tiimi ja Scrum ja Kanban pikakurssi

Ketterät toimintatavat sopivat hyvin tilanteisiin jossa tiimiltä vaaditaan nopeaa reagointikykyä, tai jossa tavoite on vähän hämärän peitossa. Ketteriä perusperiaatteita voi soveltaa tuotekehityksen lisäksi moniin muihinkin tilanteisiin. Esimerkiksi myynti, pre-sales, logistiikka ja tuotanto voivat myös oppia ketterämmiksi.

Tässä koulutuksessa käydäänkin ensin perusteellisesti läpi ketteryyden perusprinsiipit, ja vasta sen jälkeen esitellään kaksi suosittua ketterän toimintatavan ohjaustapaa, Scrum ja Kanban. Scrum toimii paremmin tilanteissa jossa tiimille ei tule usein ulkopuolisia “tulipalonsammutus”-keskeytyksiä, ja siinä pyritäänkin rauhoittamaan tietty aikajakso, “sprintti”, suunnitelmalliseen toimintaan jossa panostetaan mahdollisimman hyvään laatuun ja jatkuvaan valmiuteen toimittaa ratkaisu sprintin lopussa mahdollisimman valmiina. Kanban taas pyrkii tasoittamaan tiimin “flown” eli pyrkii tasaiseen ja pullonkaulattomaan tuotosten virtaan tiimin prosessivaiheiden läpi. Kanban mahdollistaa hyvin nopean ja stressittömän reagoinnin jos tiimille tulee kiireisiä pyyntöjä.

Kanban on hieman Scrumia haastavampi, joten yleensä suositellaan siihen siirtymistä Scrumin kautta.

Kurssi on tarkoitettu pääasiassa tiimeille jotka ovat vasta siirtymässä ketteriin toimintatapoihin, tai ovat jo aloittaneet Scrumin, ja harkitsevat Kanbaniin siirtymistä.

Koulutus on luonteeltaan osallistava ja käsiteltäviä aiheita avataan esimerkkien ja harjoitusten kautta.

Tämän kurssin käytyäsi

 • Ymmärrät ketterän tuotekehityksen keskeiset periaatteet
 • Tunnet Scrum:n ja Kanbanin keskeiset käytännöt ja miten niitä sovelletaan
 • Sinulla on ymmärrys siitä, miten Scrumia ja Kanbania voidaan soveltaa omassa ympäristössäsi

Agenda

 • Ketteryyden perusperiaatteet
 • Scrum menetelmän yleiskuvaus
 • Scrum roolit
 • Scrum – prosessielementit
  • Sprintin suunnittelu
  • Daily Scrum – päivittäinen tilannekatsaus
  • Sprintin katselmointi ja demo
  • Retrospektiivit
  • Hyvät käytännöt: Sprintin esisuunnittelu ja Backlog Groomin
 • Kanban menetelmän yleiskuvaus
 • Kanbanin keskeiset periaatteet
 • Kanban käytännössä
 • Kanban tiimi
 • Kanbanin haasteita

Kenelle

Tämä koulutus on suunnattu tiimeille jotka ovat ottamassa Scrumia tai Kanbania käyttöönsä. Kurssi sopii lisäksi kaikille, omasta päivittäisestä roolistaan riippumatta, jotka ovat kiinnostuneita tietämään mistä ketteryydessä, Scrumissa tai Kanbanissa on kyse.

Kieli

Tämä koulutus pidetään suomeksi ja tarvittaessa englanniksi.

Katso myös

https://contribyte.fi/koulutukset/scrum-master-teoriasta-kaytantoon/

https://contribyte.fi/koulutukset/tehokkaat-retrot/

Yrityskohtainen

 • Valitsemanne tilat
 • Valitsemanne ajankohta
 • 1 koulutuspäivä

Työpaja

 • Valitsemanne tilat
 • Valitsemanne ajankohta
 • Työpajan agenda toiveidenne mukaan

Räätälöity kokonaisuus

 • Valitsemanne tilat ja ajankohta
 • Yhdistele muita koulutuksiamme
 • Sisältö toiveidenne mukaan

Pyydä räätälöintiä tai kysy lisää!

Timo Leppä – 0400 924 830

Henri Hämäläinen – 050 487 3291

training@contribyte.fi

Yrityskohtainen koulutuspyyntö - Ketterä tiimi ja Scrum & Kanban -pikakurssi

13 + 11 =

Share This