Scrum Master - kahden päivän koulutus

 

Scrum Master – kahden päivän koulutus

 

Scrum on suosituin ketterä kehitysmenetelmä. Scrum-tiimi, jossa on tyypillisesti kolmesta yhdeksään jäsentä, suunnittelee ja jakaa tehtävän työn osiin, jotka voidaan toteuttaa kokonaan valmiiksi lyhyissä kehitysiteraatioissa, sprinteissä. Yksi olennainen rooli Scrum-menetelmässä on Scrum Masterin rooli.

 

Scrum Master toimii pitää huolta että tiimi toimii järkevästi ja toimii järjestäjänä ja fasilitaattorina tiimin pitämissä Scrumin mukaisissa kokouksissa. Lisäksi Scrum Masterin rooliin kuuluu suojella tiimiä liialta ulkoiselta vaikutusyrityksiltä ja pitää tiimin fokus yhteisesti sovitussa sprintin suunnitellussa sisällössä. Scrum Master myös pyrkii ratkaisemaan tiimin työtä hankaloittavia ja estäviä tekijöitä.

 

Tämä kahden päivän kurssi tarjoaa osallistujille ymmärryksen Scrum – mallista, sen elementeistä, rooleista ja parhaista käytännöistä. Kurssilla käydään lisäksi lukuisten käytännön harjoitusten ja simulaatioiden avulla läpi Scrumin käytäntöjä, kuten työmääräarviointia, user storyjen kirjoittamista, laadun arviointia ja jakamista osiin. Backlog grooming ja muut vaatimushallinnan osa-alueet tulevat tutuiksi.

 

Olennainen osa Scrum-tiimin toimintaa on jatkuva parantaminen. Scrumissa siihen on hyvä työkalu, Retrospektiivi. Retrojen tehokas ja säännöllinen läpivienti onkin yksi Scrum Masterin tärkeimmistä tehtävistä. Kurssilla annetaan hyvät käytännön työkalut retrojen pitämiseen säännöllisesti, niin että käytäntö toimii tehokkaasti ja on osallistujille hauska ja mukava.

 

Kurssi on luonteeltaan erittäin käytännönläheinen, ja yhden päivän kurssiin verrattuna harjoitteisiin käytetään enemmän aikaa, ja ne voivat olla myös yrityskohtaisesti tai tuotealuekohtaisesti valittuja.

 

Kurssi ei edellytä aikaisempaa tuntemusta Scrum – menetelmästä mutta osallistujia suositellaan kuitenkin tutustumaan Scrum Primer sivustoon, joka tarjoaa hyvän yleiskuvan aiheeseen liittyen.

 

Kurssiin ei kuulu Scrum Master sertifikaattitestiä, mutta kurssin suoritettuasi sinulla on hyvät valmiudet suorittaa Scrum.org:n Profession Scrum Master level I (PSM I) sertifikaatti. Lisätietoa sertifikaatista ja sen suorittamisesta löydät täältä.

 

Tämän kurssin käytyäsi

 

 • Tunnet Scrum – mallin, sen elementit ja roolit
 • Ymmärrät mitä Scrum Master tekee, ja mitä roolissa toimiminen edellyttää
 • Ymmärrät miten menetelmää voidaan soveltaa käytännössä
 • Ymmärrät laadun rakentamisen merkityksen ketterässä tuotekehityksessä, ja osaat Scrum Masterina vaatia että tuote täyttää sille asetetut laatuvaatimukset
 • Ymmärrät miten ulkoisten kehitystiimien kanssa toimiessa pitää ottaa huomioon

 

Agenda

 

1. päivä

 

 • Lyhyt johdanto ketteryyteen ja Scrum –  menetelmään
 • Itseorganisoituvat tiimi – rooli
 • Scrum Master – rooli
 • Tuoteomistaja – rooli
 • Sprintin suunnittelu
 • Daily Scrum – päivittäinen tilannekatsaus
 • Defition of Done
 • Sprintin katselmointi ja demo
 • Parhaat käytännöt: Sprintin esisuunnittelu ja Backlog Grooming
 • Tehokkaat Retrospektiivit

 

2. päivä

 

 • Johdanto Lean-ohjelmistokehityksen periaatteisiin
 • Ketterä vaatimustenhallinta
 • Backlogit
 • Työmäärän arviointi ja edistymisen seuranta
 • Laadun rakentaminen kehityksen aikana
 • Ulkoisten kehitystiimien kanssa toimiminen
 • Lyhyt johdanto ketteryyden skaalaamiseen

 

Kenelle

 

Tämä koulutus on suunnattu uusille ja jo kokemusta omaaville Scrum Mastereille. Kurssi sopii myös kaikille organisaation jäsenille, riippumatta päivittäisestä roolistaan, jotka ovat kiinnostuneita Scrum – menetelmästä ja haluavat ymmärtää mistä siinä on kyse.

 

Kieli

 

Tämä koulutus pidetään suomeksi tai englanniksi.

 

Katso myös

https://contribyte.fi/koulutukset/scrum-master-teoriasta-kaytantoon/

 

Yrityskohtainen

 • Valitsemanne tilat
 • Valitsemanne ajankohta
 • 1 koulutuspäivä

Työpaja

 • Valitsemanne tilat
 • Valitsemanne ajankohta
 • Työpajan agenda toiveidenne mukaan

Räätälöity kokonaisuus

 • Valitsemanne tilat ja ajankohta
 • Yhdistele muita koulutuksiamme
 • Sisältö toiveidenne mukaan

Pyydä räätälöintiä tai kysy lisää!

Timo Leppä – 0400 924 830

Henri Hämäläinen – 050 487 3291

training@contribyte.fi

Yrityskohtainen koulutuspyyntö - Certified Scrum Master - valmentava koulutus

8 + 1 =

Share This