Scrum Master - laajennettu koulutus

Yrityskoulutus

6000
 • Yrityskohtainen toteutus  
 • 2 päivää
 • 10-12 henkilöä 
 • Toteutukset ympäri Suomen

Scrum Master – laajennettu koulutus

Scrum on ketterä kehitysmenetelmä, jonka avulla tuote rakennetaan valmiiksi osa kerrallaan lyhyissä Sprinteiksi kutsutuissa kehitysiteraatioissa. Tämän kahden päivän kurssin aikana osallistujille avataan näkökulmia menetelmän eri osa-alueisiin, sen elementteihin ja toimijoihin. Kurssi pohjautuu menetelmän alla olevaan teoriaan, unohtamatta kuitenkaan käytännön esimerkkejä, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Ketterä tuotekehitys on yksi Lean – kehityksen ilmentymä, joten myös Lean-ohjelmistokehityksen periaatteet käydään läpi kurssin aikana.

Ketterät menetelmät pyrkivät tuottamaan asiakkaalle ja tuotteen käyttäjälle mahdollisimman paljon arvoa mahdollisimman nopeasti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että arvon nopea tuottaminen on itsessään tärkeää: arvo pitää pystyä tuottamaan siten, että toimitettava tuote täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Kurssilla käydään läpi myös erilaisia laatutekniikoita joilla tuotteen laatu voidaan varmistaa.

Kurssilla käydään lisäksi läpi työmääräarviointia. Ketterässä kehittämisessä työmääräarviot ovat nimenomaan arvioita, eivät absoluuttisia sitoumuksia. Arviointi on hyvin haastavaa, ja sitä lähestytään tällä kurssilla siihen liittyviä sudenkuoppia painottaen. Lisäksi tarkastelemme, miten edistymistä mitataan ja miten kehitystä voidaan ohjata kerätyn metriikan avulla.

Ketterä hajautettu tuotekehitys on voimakkaasti kasvava trendi, joten kurssilla käsitellään myös ulkoisten tiimien kanssa toimimista, sekä esitellään menetelmiä joilla ketterää tuotekehitystä voidaan skaalata organisaatioiden tasolla.

Kurssi on luonteeltaan vuorovaikutteinen ja osallistava. Käsiteltäviä asioita valaistaan käytännön esimerkein ja harjoituksin.

Kurssi ei edellytä aikaisempaa tuntemusta Scrum – menetelmästä mutta osallistujia suositellaan kuitenkin tutustumaan Scrum Primer sivustoon, joka tarjoaa hyvän yleiskuvan aiheeseen liittyen.

Kurssin suoritettuasi sinulla on hyvät valmiudet suorittaa Scrum.org:n Profession Scrum Master level I (PSM I) sertifikaatti. Lisätietoa sertifikaatista ja sen suorittamisesta löydät täältä.

Tämän kurssin käytyäsi

 • Tunnet Scrum – mallin, sen elementit ja roolit
 • Ymmärrät mitä Scrum Master tekee, ja mitä roolissa toimiminen edellyttää
 • Ymmärrät miten menetelmää voidaan soveltaa käytännössä
 • Ymmärrät laadun rakentamisen merkityksen ketterässä tuotekehityksessä, ja osaat Scrum Masterina vaatia että tuote täyttää sille asetetut laatuvaatimukset
 • Ymmärrät miten ulkoisten kehitystiimien kanssa toimiessa pitää ottaa huomioon

Agenda

1. päivä

 • Lyhyt johdanto ketteryyteen ja Scrum –  menetelmään
 • Itseorganisoituvat tiimi – rooli
 • Scrum Master – rooli
 • Tuoteomistaja – rooli
 • Sprintin suunnittelu
 • Daily Scrum – päivittäinen tilannekatsaus
 • Defition of Done
 • Sprintin katselmointi ja demo
 • Parhaat käytännöt: Sprintin esisuunnittelu ja Backlog Grooming
 • Retrospektiivit

2. päivä

 • Johdanto Lean-ohjelmistokehityksen periaatteisiin
 • Ketterä vaatimustenhallinta
 • Backlogit
 • Työmäärän arviointi ja edistymisen seuranta
 • Laadun rakentaminen kehityksen aikana
 • Ulkoisten kehitystiimien kanssa toimiminen
 • Lyhyt johdanto ketteryyden skaalaamiseen

Kenelle

Tämä koulutus on suunnattu uusille ja jo kokemusta omaaville Scrum Mastereille. Kurssi sopii myös kaikille organisaation jäsenille, riippumatta päivittäisestä roolistaan, jotka ovat kiinnostuneita Scrum – menetelmästä ja haluavat ymmärtää mistä siinä on kyse.

Kieli

Tämä koulutus pidetään suomeksi tai englanniksi.

Yrityskohtainen

 • Valitsemanne tilat
 • Valitsemanne ajankohta
 • 1 koulutuspäivä

Työpaja

 • Valitsemanne tilat
 • Valitsemanne ajankohta
 • Työpajan agenda toiveidenne mukaan

Räätälöity kokonaisuus

 • Valitsemanne tilat ja ajankohta
 • Yhdistele muita koulutuksiamme
 • Sisältö toiveidenne mukaan

Pyydä räätälöintiä tai kysy lisää!

Timo Leppä – 0400 924 830

Henri Hämäläinen – 050 487 3291

training@contribyte.fi

Yrityskohtainen koulutuspyyntö - Scrum Master - laajennettu

4 + 12 =

Share This