World Class Scrum Master koulutukset

Hyvin toimiva ketterä tiimi tarvitsee hyvän Scrum Masterin! Hyvä Scrum Master tehostaa tiimin seremonioita ja pystyy auttamaan hankalissa tilanteissa. Scrum Master pystyy myös valmentamaan tiimiä ja sen yksilöitä parempiin tuloksiin. Älä hukkaa tiimisi tehoja! Paranna taitoja Scrum Master koulutuksen avulla!

Miksi Scrum Master koulutuksessa opitut taidot tehostavat tiimin toimintaa?

Scrum on helppo aloittaa – loistavaan scrumiin pääsee kuitenkin vain hyvän Scrum Masterin avulla!

Scrum on todella suosittu toimintatapa sekä tuotekehitystiimeille, että myös muille tiimeille. Tähän on tultu, koska Scrum on mukava ja helppo aloittaa. Scrumin perusteet on helppo omaksua; aletaan suunnittelemaan toimintaa lyhyinä ajanjaksoina – sprintteinä.

Scrum Master koulutus on helppo tapa parantaa tiimin tehoa!

Scrum on helppo aloittaa, mutta jos kukaan tiimistä ei vahdi toimintaa, on helppo mennä sieltä mistä aita on matalin. Scrum Masterin päätehtävänä onkin toimia tiimissä Scrumin asiantuntijana ja ohjata tiimiä toimimaan oikealla tavalla. Sen lisäksi Scrum Master toimii myös Scrum-kokousten eli seremonioiden järjestäjänä. Hyvä Scrum Master huolehtiikin siitä, että kokoukset ovat tehokkaita ja hyväntuulisia, saavat halutut päätökset ja lopputuotokset aikaan, ja koko tiimi seuraa Scrumin arvoja toiminnassaan.

Scrum Master koulutuksessa opitaan tehostamaan ja parantamaan tiimin kokouskäytäntöjä ja Scrumin seremonioita. Mutta Scrum Master koulutuksen sisältö ei ole pelkkää kokousten fasilitoinnin opettelua.

Millainen on hyvä Scrum Master?

 • Hän tuntee Scrumin arvot, roolit, seremoniat ja toimintatavat
 • Hän pystyy yhdistämään tiimin eri jäsenet ja saamaan tiimin toimimaan yhtenäisesti
 • Hän pystyy auttamaan ja valmentamaan tiimiä ja sen yksilöitä parempaan suoritukseen
 • Hän pystyy ratkaisemaan konfliktitilanteita
 • Hän pystyy auttamaan ja näkemään toimintamalleja kriisitilanteissa
 • Hän järjestää ja fasilitoi tiimin kokouksia tehokkaasti
 • Hän pystyy ajamaan tiimin toimintaa suuntaan, joka tuottaa korkeampaa laatua
 • Hän pystyy valmentamaan ja vaikuttamaan koko organisaatiota oppimaan parempia ja ketterämpiä toimintatapoja

Tämä on paljon vaadittu yhdeltä ihmiseltä. Scrum Masterien koulutus onkin yksi tuotekehitysorganisaatioiden tärkeimmistä asioista. Scrum Master koulutuksessa paneudutaan kaikkiin tarvittaviin taitoihin. Erityisesti kokeneemmille Scrum Mastereille suunnattu kaksipäiväinen koulutus auttaa näkemään Scrum Masterin laajemman työnkuvan ja vaadittavat taidot.

Scrum Masterin haasteita

Scrum Master kohtaa työssään usein haasteita. Joskus nämä voivat tulla tiimin sisältä, joskus tiimin ulkopuolelta. Haasteita voivat olla esimerkiksi:

 • Tiimin heikko motivaatio
 • Tiimin heikko yhtenäisyys ja yhteinen tavoite epäselvä
 • Huono tiimin sisäinen kommunikaatio
 • Negatiivisuus ja kyynisyys, johdon epäileminen
 • Huono asenne laadun rakentamiseen
 • Liiat keskeytykset tiimin sisällä – keskittymisen vaikeus
 • Ulkoa päin tulevat paineet ja muutokset
 • Laatukriisit tai asiakkaan antaman huonon palautteen luoma paine tiimille
 • Konfliktitilanteet

Näiden haasteiden kanssa olisi hyvä löytää toimintamalleja miten hankalista tilanteista selviää. Hyvä Scrum Master pystyy luovimaan tiimin turvaan myrskynkin keskeltä. Scrum Master koulutuksissa käydään hankalia tilanteita ja niihin soveltuvia toimintamalleja läpi.

Koulutusratkaisut juuri sinun tarpeisiin!

Contribyten Scrum Master koulutukset on suunniteltu auttamaan sekä aloittavia, että jo kokeneempiakin Scrum Mastereita. Kursseilla käsitellään käytännönläheisesti Scrum Masterin tehtäviä.

Me Contribytellä tarjoamme Scrum Mastereille kahta eri koulutusratkaisua.

Scrum Master yksipäiväinen koulutus

Scrum Master -koulutus on yhden päivän peruskoulutus, joka tarjoaa uudelle Scrum Masterille tarvittavat tiedot ketteryyden perusteista, arvoista, tehokkaista seremonioiden fasilitointitavoista ja tiimin laadun rakentamisen ja kommunikaatiotavoista

World Class Scrum Master kaksipäiväinen koulutus

World Class Scrum Master -kaksipäiväinen koulutus on suunnattu Scrum Mastereille, jotka ovat toimineet roolissa jo muutaman vuoden. Tälle kurssille voi tulla myös jos on jo suorittanut esimerkiksi Certified Scrum Master -kurssin. Tämän kurssin tavoitteena on antaa työkaluja ja toimintatapoja kokeneelle Scrum Masterille oman toiminnan parantamiseksi hankalissa tilanteissa. Tämän lisäksi kurssilla käydään läpi lisää vinkkejä kokousten tehokkaampaan järjestämiseen, siihen miten tiimiä ja sen yksilöitä voi valmentaa ja auttaa parempiin tuloksiin ja toimintatapoihin. Tällä kurssilla ei enää käydä ketteryyden perusasioita läpi, vaan keskitytään mitkä asiat nostavat tekemisen laadun tavallisesta loistavaan. Kurssilla esitellään ja harjoitellaan edistyneempiä seremonioita kuten Pre-Planning, Pre-Grooming ja Small Discussions / Emerging Design

Meillä Contribytellä on erittäin kokeneet Scrum Master kouluttajat. Meidän kouluttajillamme on omakohtaista kokemusta Scrum Masterina  toimimisesta.

 

Mitä hyötyä Scrum Master -koulutuksista on?

R

Hyvin järjestetyt Scrum-kokoukset tehostavat koko tiimin toimintaa

R

Tiimien ilmapiiri paranee kun sähläys vähenee ja roolit ovat selkeät

R

Eri kokemustason Scrum Masterien taidot saadaan kaikki hyvälle tasolle

R

Tiimit toimivat nopeasti ja päättäväisesti hankalissa tilanteissa

R

Tiimien ja yksilöiden taidot kehittyvät nopeammin

Scrum master koulutus auttaa parantamaan sekä uusien että kokeneempien Scrum Masterien taitoja

Scrum Master koulutuksissa opittujen asioiden käytäntöön soveltaminen on nopeaa! Tästä seuraa tiimin parempi ilmapiiri, nopeampi oppiminen ja parempi suorituskyky ja tuottavuus!

Scrum Master koulutus – Vaihtoehdot uusille ja kokeneille Scrum Mastereille!

u

Miten Scrum Master koulutus auttaa?

 • Uusien Scrum Masterien taidot saadaan nopeasti hyvälle tasolle
 • Tiimien seremoniat tehostuvat
 • Backlog itemien selkeys paranee
 • Lopputulokset vastaavat paremmin haluttua
 • Kommunikaatio sekä tiimin sisällä että stakeholdereiden suuntaan paranee
u

Miten World Class Scrum Master koulutus auttaa?

 • Scrum Masterien kokemuserot tasoittuvat
 • Tiimit selviävät nopeammin hankalista tilanteista
 • Konfliktitilanteet pystytään ratkaisemaan ennenkuin ne kriisiytyvät
 • Tiimi kehittää toimintaansa nopeammin
 • Yksilöiden mahdollisuus oppia paranee
 • Kommunikaatio tiimin sisällä positiivistuu
 • Scrum Masterit organisaatiossa pystyvät valmentamaan koko organisaatiota parempaan ketteryyteen

Scrum Master koulutuksen ja World Class Scrum Master koulutuksen kokeneet ja osaavat kouluttajat auttavat juuri sinun Scrum Masterisi kehittymään nopeasti!

Scrum Master koulutus – Kouluttajat

Arto Kiiskinen

Arto Kiiskinen

Senior Consultant

Tuotekehityksen konsultointi, PSPO, PSM, ISTQB, SAFe Agilist, Scrum Master ja Product Owner koulutusten asiantuntija

Artolla on yli kymmenen vuoden kokemus tuoteomistajan roolista, ja kokonaisuudessaan 20 vuoden kokemus tuotekehityksestä eri rooleissa kuten tuotepäällikkö, tuotekehitysjohtaja, tiimiesimies, Scrum Master… Laaja kokemus ja käytännön taidot myös Scrum Master ja testaajan roolissa toimimisessa luo Artolle vahvan perustan auttaa ketteriä tiimejä.

Arto on kirjoittanut kirjan tuoteomistajuudesta: “OWN IT – 8 Simple Secrets of Product Owner Success” (2018)

Kommentteja Arton koulutuksista:

 • “One of the most engaging training sessions I’ve taken part in. I look forward to continuing our relationship with Arto and Contribyte!”
 • “Arto was an excellent trainer. I really appreciated the pace of the training, the minimal number of slides he presented and that he allowed enough time for discussion.”
 • “I am always pleased when a presenter can fit in a large amount of material while catering to the audience and their specific needs. Arto was able to do both while articulating the principals and key aspects of the Agile framework. He was able to address company specific issues by applying his vast amount of experience.”
 • “Great trainer, I liked the way he supported and explained every concept with real life experiences.”
 • “Arto was very effective. I thought the pace of the training was great, in addition to the actual material.”
 • “Very experienced & good trainer.”
 • “Very pleasant coaching style!”
 • “Energinen ja innostava tyyli”
 • “Korkea osaaminen ja kokemus”
 • “Miellyttävä tyyli”
 • “Mukava, käytännönläheinen, helppo lähestyä”
 • “All in all really goid. Especially the practical stories are awesome since you get something to compare and relate to”
 • “Very good presentation; clearly an expert.”
 • “Arto was clear and patient with us and was very helpful.”
 • “Very good!his knowledge and expertise was excellent and the way of training style was so useful! he was trying to involve all people to talk and share ideas!training the ideas by exercises are the most efficient way to learn better!”

 

 

 

Dr. Mikko Korkala

Dr. Mikko Korkala

Senior consultant

Certified Scrum Master, SAFe Agilist, Licenced Management 3.0 facilitator, Scrum Master koulutus asiantuntija

Mikko on tutkinut ja työskennellyt ohjelmistokehityksen ketterien toimintatapojen parissa jo vuodesta 2002. Hänen väitöskirjansa käsitteli kommunikaation tehostamista tuotekehitystiimien sisällä. Mikko on valmentanut paljon erilaisia ohjelmistotuotekehitystiimejä ja organisaatioita parempaan toimintatapaan.

Mikko on lisensoitu M3.0 fasilitaattori ja Certified Scrum Master.

Kommentteja Mikon koulutuksista:

 • “Kouluttajan ote oli järkevä ja käytännönläheinen. On ihan mahtavaa, että on riittävästi aikaa keskustelulle eikä tarvitse tehdä mitään väkinäisiä ryhmä- tai muita tehtäviä. Näitä oppeja voisin välittömästi soveltaa käytäntöön ja materiaalista saisin tukea tarvittaessa.”
 • “Kouluttaja oli taitava ja koulutus “räätälöity” meille, hyvä että oli jätetty varaa keskustelulle.”
 • “Kiitokset vielä erittäin hyvästä koulutuksesta. Nykyään näkee kaikenlaisia kouluttajia ja konsultteja, joten jyvät erottuvat akanoista hyvin nopeasti. En ole moneen vuoteen osallistunut koulutukseen, jossa missään vaiheessa ei tullut mieleen, että haaskaan aikaani.”
 • “Kouluttajalla oli tietämys asiasta sekä sopivan rento asenne juuri tälle opetusryhmälle. Tieto meni perille ja käsittelimme sopivasti myös osallistujien taustojen mukaisesti asioita.”
 • “Erityiskiitokset erittäin hyvällä kouluttajalle. Olit aidosti läsnä ja esitit asiat ymmärrettävästi. Kouluttajan ja koulutettavien välillä oli aitoa yhteistyötä ja toi syvyyttää koulutukseen. Kiitos.”
 • “Koulutuksesta sai paljon uutta tietoa ja kouluttaja onnistui laajasta tiedosta huolimatta pitämään koko päivän mielekkäänä. Erittäin osaava kouluttaja!”
 • “Kouluttaja esitti asiat hyvin käytännönläheisesti, ei teoreettisesti. Kouluttaja oli hyvä, miellyttävä ja asiantunteva ja kohdeyleisön huomioiva. Hyvä koulutus!”

 

 

 

Älä hukkaa rahaa tehottomiin tiimien kokouksiin ja heikosti oppiviin tiimeihin! Scrum Master koulutuksessa opituilla taidoilla tiimien teho ja ilmapiiri paranee nopeasti!

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä!

Laita viestiä alla olevalla kaavakkeella, ota suoraan yhteyttä tai katso yhteystietomme.

Lasse Mikkonen, CTO, Atlassian ja muut työkalut, 040 543 9845
Timo Leppä, koulutukset, tiimivalmennukset, 0400 924 830
Tanja Suomalainen, Oulun toimipiste, 040 512 2610
Harri Pendolin, tuotejohtaminen ja palvelumuotoilu, 040 582 0865
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja, 050 487 3291

6 + 13 =

Share This