Tiimityöllä toimivuutta ja tuottavuutta -valmennus

Jokaisen huippujoukkueen on siivittänyt voittoon valmentaja.

Toimiva tiimityö luo tuottavuutta

Tiimityö luo pohjan kaikelle tekemiselle. Tiimin työskentely voi viedä onnistumisia eteenpäin tai nakertaa niitä. Hyviä tiimejä on monenlaisia, mutta ne jakavat joitakin yhteisiä tekijöitä mm. tavoitteen ja roolien selkeyden, kommunikoinnin sujuvuuden, kehittymishalun ja tseohjautuvuuden sen lisäksi, että sitä johdetaan hyvin ja että tieto kulkee myös tiimin ulkopuolelle ja -puolelta. On tärkeää, että tiimi tuottaa parhaansa ja siksi on olemassa valmentajat, jotka saavat tiimistä sen parhaimmuuden irti. Hyvä tiimi, jolla on valmentaja, takaa toimivuuden ja tuottavuuden.
R

Luo tiimille työympäristö ja toimintatavat, joilla menestyä.

R

Varmista, että tiimisi tekee oikeita asioita ja osaa kertoa niistä.

R

Tee tiimistäsi kilpailuedun kulmakivi.

Kenelle valmennus on tarkoitettu

 • Tuotekehitystiimeistä vastaavat
 • Tiimien vetäjät, jotka haluavat tiimistään parhaan mahdollisen.
 • Esimiehet, jotka vastaavat tuottavuudesta ja tehokkuudesta.

Kurssin keskeiset opit

 • Yhtenäiset toimintatavat
 • Yhteistyötaitojen kehitys
 • Itsensä johtamisella roolitus, stressi ja motivaatio kohdilleen

Teesi #08 – Tiimin tehokkuudella ei ole mitään merkitystä, jos arvoa ei saada asiakkaalle

Kokeneet tiimien valmentajat

Meidän valmentajillamme on vahva kokemus erityisesti työskentelystä tuotekehitystä tekevien tiimien parissa. Me olemme nähneet tuskan, hien, hukan, onnistumiset, lipsahdukset, oppimiset ja ilon. Osaamme valmentaa mistä mihin mitä ja miksi hairahtumatta idealismiin vaan panostaen todelliseen käytännön potentialismiin.

Koska jokainen tiimi on yhtä erilainen kuin siinä työskentelevät, valmennuksemme suunnitellaan yhdessä yrityksesi ja tiimisi kanssa. Näin myös varmistamme, että tiiminne on huomenna yhä toimivampi ja tuottavampi.

Lupaamme, että tiimityö paranee.  Kootaan yhdessä huipputiimin ainekset!

Valmennus kohdennetaan jokaiselle tiimille

 • Se voi koostua erimerkiksi seuraavista aiheista
 • Tiimityön ja -kulttuurin 360 (nyky- ja tavoitetilannekartoitus)
 • Työkalut, seremoniat ja toimintatavat
 • Roolitus ja tavoite selkeiksi
 • Erilaiset käyttäytymismallit
 • Tiimin kommunikaatiokartta
 • Itsensä johtamisen taito
 • Asenne, oletukset ja motivaatio
 • Konflikteista kasvuun
 • Helpotusta stressiin
 • Yksilön ja tiimin jatkuva oppiminen

Tarvitseeko tiimisi valmennusta - ota yhteyttä

1 + 6 =

Teesi #15 – Supersankaruus ei ole tavoite – tiimityö voittaa sankarisuoritukset.

Contribyte toimivan tiimin malli

Mistä hyvä tiimi koostuu?

 

 • Johtajuus (Leadership)

 • Tietoisuus (Awareness)

 • Tiimihenki (Team Spirit)

 • Pitkäjänteisyys (Sustainability)

 • Auttaminen (Helping others)

 • Jatkuvasti loistavat tulokset (Continuous great results)

Contribyten hyvän tiimin malli koostuu kuudesta pääkohdasta.

Johtajuudella emme tarkoitamme pelkästään tiimin tai tekemisen johtamista, mutta myös tiimin jäsenten kykyä johtaa itse itseään. Oma ajanhallinta, vastuun ottaminen ja kantaminen, itseohjautuvuus ja yhteisen tavoitteen ymmärrys kuuluvat meidän mallissa tähän osa-alueeseen.

Tietoisuus sisältää sen, miten hyvin tiimi on tietoinen ja utelias asiakkaan tarpeista ja ongelmista, omasta ympäristöstään ja myös tarvitsemistaan teknologioista ja työkaluista. Ja ehkäpä myös tulevaisuuden trendeistä ja muutoksista.

Tiimihenki rakentuu toisten kunnioittamisesta, selkeistä rooleista ja vastuista, luottamuksesta ja hyvästä ja positiivissävytteisestä kommunikaatosta

Pitkäjänteisyys syntyy yksilön, tiimin taitojen ja työkalujen ja prosessien jatkuvasta kehittämisestä, yhteistyötaidoista ja metodeista, virheiden sallimisesta ja niistä oppimisesta, hukan minimoinnista ja riittävästä toimintaan valtuutuksesta.

Auttaminen on keskeinen osa arvostettuja tiimejä. Hyvät tiimit pystyvät auttamaan koko organisaatiota parantamaan toimintaa. 

Jatkuvasti hyviin tuloksiin päästään, kun tiimin ja sen yksilöiden saavutuksia arvostetaan tiimin sisällä ja ulkopuolella näkyvästi, konfliktit pystytään ratkomaan tehokkaasti ja tiimi näkee edessään jatkuvasti sopivan haastavia tehtäviä.

Ota yhteyttä!

Laita viestiä alla olevalla kaavakkeella, ota suoraan yhteyttä tai katso yhteystietomme.

Lasse Mikkonen, CTO, Atlassian ja muut työkalut, 040 543 9845
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja, 050 487 3291
Timo Leppä, koulutukset, tiimivalmennukset, 0400 924 830
Harri Pendolin, tuotejohtaminen ja palvelumuotoilu, 040 582 0865

 

4 + 13 =

Share This