Valitse sivu

World Class Product Owner -koulutus

Tuoteomistaja eli Product Owner on ketterän toiminnan yksi tärkeimpiä rooleja.

Product Owner -peruskoulutus

Yksipäiväinen yrityskohtainen koulutus

Yksipäiväinen yrityskohtainen koulutus opettaa perusasiat uusille tai jo vähän kokeneemmillekin Product Ownereille. Tällä koulutuksella varmistetaan, että organisaation kaikki tuoteomistajat ovat perustasoltaan hyviä ja ymmärtävät tuoteomistajuuden tärkeimmät tehtävät ja periaatteet.

World Class Product Owner -koulutusohjelma

Kolmipäiväinen koulutus joka on toteutettavissa modulaarisesti joko luokkahuoneessa tai online-etäkoulutuksina

Kokeneille tuoteomistajille (n. 1-5 vuotta kokemusta) tarkoitettu World Class Product Owner -koulutus sisältää yhteensä kolmen päivän verran koulutuksia. Koulutuspäivät ja työpajat jaksottuvat useammalle kuukaudelle, ja tasoittaa tuoteomistajien taitoeroja, jakaa hyviä käytäntöjä, ja teroittaa kokeneiden tuoteomistajien osaamista entisestään.

World Class Product Owner -henkilökohtainen valmennus

8 kpl henkilökohtaista valmennuskertaa / vuosi

Henkilökohtainen tuoteomistaja-valmennus sisältää vuoden aikana kahdeksan valmennuskertaa. Kokenut tuoteomistaja-valmentaja auttaa jokaista tuoteomistajaa henkilökohtaisesti. Tällä tavoin saadaan jokaiselle tarpeisiin sopiva oppimispolku, ja pystytään reagoimaan vahvasti myös kuhunkin tuotteen ja projektin erityishaasteisiin.

Miksi juuri Product Owner on niin tärkeässä roolissa?

Tuoteomistajan rooli ketterässä tiimissä on äärimmäisen tärkeä monesta syystä, mutta kaikkein tärkein asia on juuri se, että tuoteomistaja kontrolloi tuotekehitystiimille annettavien töiden määrittelyä ja tärkeysjärjestystä. Jos tiimi ei saa oikein speksattuja tarinoita ja juuri niitä sillä hetkellä arvokkaimpia, tärkeimpiä tarinoita tehtäväkseen, tuloksena on heikompi tuottavuus. Product Owner koulutus parantaa tuoteomistajan priorisointitaitoja, ja nostaa sitä kautta tiimin suorituskykyä!

Suurin haaste – ajankäyttö!

Tuoteomistajien suurin haaste on saada tiimeille oikein määriteltyjä tarinoita oikeassa järjestyksessä. Mutta tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Lähes aina tuoteomistaja joutuu pitämään hyvin laajasti yhteyttä eri tahoihin selvittääkseen kaikkien tarpeet. Tämän jälkeen hänen on yritettävä arvottaa erilaiset tarpeet ja niiden avulla laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. Lopulta on tehtävä myös työn määrittelytyötä yhdessä tuotekehitystiimin kanssa, ja varmistettava että toimitaan tarpeeksi iteratiivisesti, testaten ja kokeillen riittävästi, että julkaistava lopputulos olisi varmasti asiakkaan mieleen. Suurin haaste on juuri se että tämä kaikki ottaa valtavasti aikaa. Tuoteomistaja koulutus auttaa tässäkin – kun tuoteomistajan kaikki vastuut ja tehtävät tuntee ja tietää niiden tärkeyden, voi suunnitella ajankäytön paremmin. Tällöin myös päivänpolttavien asioiden taipumus kuluttaa kaikki aika vähentyy.

Koulutusratkaisut juuri sinun tarpeisiin!

Ajan hallinta ja oikeiden rutiinien ja yhteydenpitotapojen oppiminen onkin se asia mikä tuoteomistajien kannattaa ottaa vakavasti. Aloittelevan tuoteomistajan kannattaa keskittyä tiimin tehokkaisiin seremonioihin, unohtamatta kuitenkin riittävää eri tahojen tarpeiden kuuntelemista. Mitä enemmän kokemusta tuoteomistajalle kertyy, sitä enemmän hän voi keskittyä asiakkaiden, tuotejohdon ja yrityksen muiden osastojen kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön ja sen varmistamiseen että backlogille tulevat asiat ovat juuri niitä oikeita ominaisuuksia.

Tämän takia me Contribytellä tarjoamme kahta eri Product Owner koulutusratkaisua

 • Product Owner -peruskoulutus on yhden päivän peruskoulutus, joka tarjoaa uudelle tuoteomistajalle tarvittavat tiedot ketteryyden perusteista, arvoista, tehokkaista tavoista hoitaa seremonioita ja kuinka hallita tuotteen backlogia ja luoda käyttäjätarinoita.
 • World Class Product Owner -koulutusohjelma on suunnattu tuoteomistajille jotka ovat toimineet roolissa jo muutaman vuoden. Tälle kurssille voi tulla myös jos on jo suorittanut esimerkiksi Certified Scrum Product Owner -kurssin. Tämän kurssin tavoitteena on antaa työkaluja ja toimintatapoja kokeneelle tuoteomistajalle oman toiminnan parantamiseksi hankalissa tilanteissa. Tällä kurssilla ei enää käydä ketteryyden perusasioita läpi, vaan keskitytään mitkä asiat nostavat tekemisen laadun tavallisesta loistavaan. Miten tehdään super-seremonioita, miten toimitaan hankalien stakeholdereiden kanssa, miten parannetaan tiimien itseohjautuvuutta ja kommunikaatiota ja niin edelleen. Tämä koulutus koostuu yhdeksästä modulista, jotka voidaan pitää online-etäkoulutuksina, kolmena koulutuspäivänä tai kuutena puolen päivän koulutuksena jaksottuvat pidemmälle aikajaksolle. Pidemmälle ajanjaksolle jakaantuva koulutusratkaisu vahvistaa uusien käytäntöjen oppimista, ja tarjoaa mahdollisuuden jakaa käytäntöjä ja tapoja ottaa uusia työkaluja käyttöön osallistujien kesken.

Koulutusten lisäksi erittäin tehokas tapa parantaa tuoteomistajien osaamista on henkilökohtainen valmennus. Henkilökohtaisessa valmennuksessa voidaan kohdistaa huomio juuri niihin ongelmakohtiin, joiden kanssa tuoteomistaja painiskelee. Valmennus kestää yhden vuoden, ja sisältää 8 tapaamista valmentajan kanssa, ja sen lisäksi etäkonsultaation.

Meillä Contribytellä on erittäin kokeneet Product Owner kouluttajat. Meidän kouluttajillamme on omakohtaista kokemusta tuoteomistajana toimimisesta, ja tiedämme itse oman kokemuksemme kautta miten vaikea rooli voi olla. Meille on sydämenasia auttaa omalla osaamisellamme teidän tuoteomistajia parempaan tulokseen.

 

Mitä hyötyä Product Owner koulutuksista on?

R

Tuotekehitystiimien toiminta tehostuu, kun he saavat oikein määriteltyjä tarinoita tehtäväkseen oikeassa järjestyksessä

R

Tiimien ilmapiiri paranee kun kontrolli ja sähläys vähenee

R

Eri kokemustason tuoteomistajien taidot saadaan kaikki hyvälle tasolle - tämä parantaa eri projektien näkyvyys ja raportointieroja ja pienentää johdon stressitasoa

R

Release aikataulut pitävät paremmin - tulee vähemmän myöhästymisiä ja scope-muutoksia

R

Asiakkaat ovat tyytyväisempiä, kun toimitettavat ominaisuudet toimivat juuri halutulla tavalla

Tuoteomistaja koulutus parantaa jokapäiväisiä tuoteomistajan taitoja

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

1 + 1 =

Product Owner koulutuksessa opituista taidoista seuraa tiimin ja koko organisaation ilmapiirin parantuminen ja lisääntynyt tuottavuus - saadaan enemmän, parempia ja arvokkaampia ominaisuuksia lisättyä tuotteisiin!

Tuoteomistaja koulutusvaihtoehdot uusille ja kokeneille tuoteomistajille:

u

Miten Product Owner koulutus auttaa?

 • Uusien tuoteomistajien taidot saadaan nopeasti hyvälle tasolle
 • Tuoteomistajat oppivat tehokkaat tavat seremonioihin ja tiimin kanssa toimimiseen
 • Backlogin ja sillä olevien itemien laatu paranee
 • Tiimin ymmärrys isosta kuvasta ja backlogista paranee
 • Kommunikaatio tehostuu ja vältetään negatiivisia viestintäkierteitä
 • Tuoteomistajien rutiinit ja ajanhallinta paranee
 • Vältetään ”kaikkien miellyttäminen” ja siitä seuraava paisuva, arvoton backlog-ansa
u

Miten World Class Product Owner koulutus auttaa?

 • Johdon näkyvyys kaikkien hankkeiden tilaan ja suunnitelmaan paranee
 • Releasejen scope-muutokset vähenee
 • Releasejen myöhästymiset vähenee
 • Kehitettävät ominaisuudet vastaavat yhä paremmin markkinoiden tarpeisiin
 • Kehitystiimit pystyvät paremmin tasapainoilemaan lyhyen tähtäimen feature-kehityksen ja pitkän tähtäimen hankkeiden ja teknisen velan vähentämisen kanssa

Contribyten kokeneet ja osaavat kouluttajat auttavat juuri sinun tuoteomistajasi kehittymään nopeasti!

Tuoteomistaja koulutus – Kouluttajat

Arto Kiiskinen

Arto Kiiskinen

Senior Consultant

Tuotekehityksen konsultointi, PSPO, PSM, ISTQB, SAFe Agilist, Tuoteomistaja koulutusten asiantuntija

Artolla on yli kymmenen vuoden kokemus tuoteomistajan roolista, ja kokonaisuudessaan 20 vuoden kokemus tuotekehityksestä eri rooleissa kuten tuotepäällikkö, tuotekehitysjohtaja, tiimiesimies, Scrum Master… Laaja kokemus ja käytännön taidot myös Scrum Master ja testaajan roolissa toimimisessa luo Artolle vahvan perustan auttaa ketteriä tiimejä.

Arto on kirjoittanut kirjan tuoteomistajuudesta: ”OWN IT – 8 Simple Secrets of Product Owner Success” (2018)

Kommentteja Arton koulutuksista:

 • ”One of the most engaging training sessions I’ve taken part in. I look forward to continuing our relationship with Arto and Contribyte!”
 • ”Arto was an excellent trainer. I really appreciated the pace of the training, the minimal number of slides he presented and that he allowed enough time for discussion.”
 • ”I am always pleased when a presenter can fit in a large amount of material while catering to the audience and their specific needs. Arto was able to do both while articulating the principals and key aspects of the Agile framework. He was able to address company specific issues by applying his vast amount of experience.”
 • ”Great trainer, I liked the way he supported and explained every concept with real life experiences.”
 • ”Arto was very effective. I thought the pace of the training was great, in addition to the actual material.”
 • ”Very experienced & good trainer.”
 • ”Very pleasant coaching style!”
 • ”Energinen ja innostava tyyli”
 • ”Korkea osaaminen ja kokemus”
 • ”Miellyttävä tyyli”
 • ”Mukava, käytännönläheinen, helppo lähestyä”
 • ”All in all really goid. Especially the practical stories are awesome since you get something to compare and relate to”
 • ”Very good presentation; clearly an expert.”
 • ”Arto was clear and patient with us and was very helpful.”
 • ”Very good!his knowledge and expertise was excellent and the way of training style was so useful! he was trying to involve all people to talk and share ideas!training the ideas by exercises are the most efficient way to learn better!”

 

 

 

Dr. Mikko Korkala

Dr. Mikko Korkala

Senior consultant

Certified Scrum Master, SAFe Agilist, Licenced Management 3.0 facilitator

Mikko on tutkinut ja työskennellyt ohjelmistokehityksen ketterien toimintatapojen parissa jo vuodesta 2002. Hänen väitöskirjansa käsitteli kommunikaation tehostamista tuotekehitystiimien sisällä. Mikko on valmentanut paljon erilaisia ohjelmistotuotekehitystiimejä ja organisaatioita parempaan toimintatapaan.

Mikko on lisensoitu M3.0 fasilitaattori ja Certified Scrum Master.

Kommentteja Mikon koulutuksista:

 • ”Kouluttajan ote oli järkevä ja käytännönläheinen. On ihan mahtavaa, että on riittävästi aikaa keskustelulle eikä tarvitse tehdä mitään väkinäisiä ryhmä- tai muita tehtäviä. Näitä oppeja voisin välittömästi soveltaa käytäntöön ja materiaalista saisin tukea tarvittaessa.”
 • ”Kouluttaja oli taitava ja koulutus ”räätälöity” meille, hyvä että oli jätetty varaa keskustelulle.”
 • ”Kiitokset vielä erittäin hyvästä koulutuksesta. Nykyään näkee kaikenlaisia kouluttajia ja konsultteja, joten jyvät erottuvat akanoista hyvin nopeasti. En ole moneen vuoteen osallistunut koulutukseen, jossa missään vaiheessa ei tullut mieleen, että haaskaan aikaani.”
 • ”Kouluttajalla oli tietämys asiasta sekä sopivan rento asenne juuri tälle opetusryhmälle. Tieto meni perille ja käsittelimme sopivasti myös osallistujien taustojen mukaisesti asioita.”
 • ”Erityiskiitokset erittäin hyvällä kouluttajalle. Olit aidosti läsnä ja esitit asiat ymmärrettävästi. Kouluttajan ja koulutettavien välillä oli aitoa yhteistyötä ja toi syvyyttää koulutukseen. Kiitos.”
 • ”Koulutuksesta sai paljon uutta tietoa ja kouluttaja onnistui laajasta tiedosta huolimatta pitämään koko päivän mielekkäänä. Erittäin osaava kouluttaja!”
 • ”Kouluttaja esitti asiat hyvin käytännönläheisesti, ei teoreettisesti. Kouluttaja oli hyvä, miellyttävä ja asiantunteva ja kohdeyleisön huomioiva. Hyvä koulutus!”

 

 

 

Lähdetään yhdessä parantamaan juuri teidän Product Owner osaamista tuoteomistaja koulutuksilla!

Contribyte yhteystiedot

Lasse Mikkonen, teknologiajohtaja 040 543 9845
Harri Pendolin, tuotejohtaminen 040 582 0865
Markku Nurmela, valmennuspalvelut 040 501 5094
Timo Leppä, koulutuspalvelut 0400 924 830
Niklas Tikkala, työkalun palvelupäällikkö 040 681 8585
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja 050 487 3291

Sähköposti - info@contribyte.fi tai etunimi.sukunimi@contribyte.fi

Laita viestiä

2 + 8 =

Share This