Valitse sivu

Cinia yhtenäisti sovelluskehitystään yhteistyössä Contribyten kanssa

Contribyten fasilitoima toimintamallien kehityshanke pyrki yhtenäistämään eri toimipisteiden käytäntöjä tuotekehityksen työntekijöiden kokemusten perusteella.

Cinia

Cinia on suomalainen ohjelmisto- ja tietoliikennealan yritys, joka toimittaa asiakkailleen kokonaisratkaisuja ja konsultointipalveluita digitaalisten palveluiden rakentamiseen, ohjelmistojen tuotekehitykseen ja tietojärjestelmähankkeisiin. Cinian vahvuuksia ovat liiketoimintalähtöinen ja näkemyksellinen ratkaisuosaaminen sekä laaja-alainen teknologiaosaaminen. Keskittyminen kriittisiin sovelluksiin on koulinut Cinian varmistamaan ohjelmistojen suorituskyvyn ja tietoturvan kaikissa tilanteissa.

cinia.fi

”Contribyten avulla olemme saaneet vahvistettua organisaation osaamista ja hyviä käytäntöjä sekä levitettyä niitä toimipisteiden välillä.”

Toimintamallien kehityshanke alkoi workshop-sarjalla

Contribyte fasilitoi Cinialle yli vuoden mittaisen toimintamallien kehityshankkeen, jonka tarkoituksena oli yhtenäistää Cinian ketterän kehityksen toimintamalleja sekä saada parhaat käytännöt levitettyä kaikkiin eri kaupungeissa sijaitseviin toimipisteisiin. Hanke alkoi workshop-sarjalla Cinian eri toimipisteissä Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä. Workshopeissa haettiin projektipäälliköiden, palvelumuotoilijoiden, arkkitehtien, ohjelmistokehittäjien ja testaajien näkemyksiä siitä, minkälaista Cinian sovelluskehityksen pitäisi olla.

”Contribytellä on paljon osaamista ketterästä kehittämisestä, mikä on auttanut meitä vahvistamaan omia vahvuuksiamme entisestään.”

 

Yhteistyöllä on saatu vietyä asioita voimakkaasti eteenpäin

Kehityshankkeen tavoitteena oli yhtenäistää Cinian eri toimipisteiden käytäntöjä Contribyten toimiessa ulkopuolisena asiantuntijana. Tuloksena syntyi uusi Cinia Playbook – manifesti, joka määrittelee, millä tavoin ketterää ohjelmistojen tuotekehitystä tulisi asiakasprojekteissa tehdä. Playbookin lanseeramisen jälkeen aloitettiin myös Contribyten Tulevaisuuden tuotekehitys -palvelu, johon kuului muun muassa koulutuksia, workshopeja sekä Cinian toiminnan virittämistä entistä paremmaksi ja tehokkaammaksi.

Contribyten pitkä kokemus ja vuosien kerryttämä näkemys tuotekehityksestä on auttanut Ciniaa löytämään workshopeissa parhaita ratkaisuja heidän oman toimintansa varalle. Cinian Tero Jokisen mukaan Contribyten fasilitoima toimintamallien kehityshanke onkin toiminut eräänlaisena katalysaattorina, joka on ohjannut ja kiihdyttänyt toimintamallien muutosta oikeaan suuntaan yhteistyössä Cinian asiantuntijoiden kanssa.

”Contribyte on pyrkinyt hakemaan juuri meidän tilanteeseen parhaiten sopivia lähestymistapoja.”

Ulkopuolinen asiantuntija yhdistävänä tekijänä

Kolmen toimipisteen konsultoiminen yhden henkilön toimesta on Cinian mukaan toiminut hyvin. Useampi toimipiste ja niiden yhtenäistäminen on aiemmin tuottanut hieman haasteita, mutta ulkopuolisesta asiantuntijasta on ollut paljon apua yhdistävänä tekijänä. Ulkopuolisen ja neutraalin ihmisen on helpompi suositella toisessa toimipisteessä hyväksi havaittuja toimintatapoja, ja välittää samalla tietoa toimipisteiden välillä.

Ulkopuolinen valmentaja on mahdollistanut positiivisessa hengessä tehdyn kehitystyön olemalla neutraali taho, jonka avulla ollaan pystytty välttämään sisäiset väittelyt. Contribyte on tarkkaillut tilannetta ja kuunnellut työntekijöitä, ja tehnyt siltä pohjalta ehdotukset parhaista toimintatavoista, toteaa Tero Jokinen.

”Merkittävin muutos on tietoisuuden kasvu ja voimistunut halu tehdä asioita vielä entistä paremmin. Olemme oppineet löytämään juuri ne tavat, jotka sopivat parhaiten kuhunkin projektiin.”

Cinian asiakaskokemukseen liittyviä Contribyten palveluita

Tulevaisuuden tuotekehitys -palvelu

Keskity ydinosaamiseesi. Anna meidän pitää huolta tuotekehityksesi kyvykkyyden ylläpidosta ja kehittämisestä, niin toimintamallien kuin työkalujen osalta.

Tuotekehityksen 360 assesmointi

Pureudumme tuotekehityksesi nykytilaan ja luomme konkreettisen kehityssuunnitelman tuotekehityksen kehittämiseksi.

Saamme organisaatiot hyödyntämään täyden potentiaalinsa digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä

Contribyte yhteystiedot

Lasse Mikkonen, teknologiajohtaja 040 543 9845
Harri Pendolin, tuotejohtaminen 040 582 0865
Markku Nurmela, valmennuspalvelut 040 501 5094
Timo Leppä, koulutuspalvelut 0400 924 830
Niklas Tikkala, työkalun palvelupäällikkö 040 681 8585
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja 050 487 3291

Sähköposti - info@contribyte.fi tai etunimi.sukunimi@contribyte.fi

Laita viestiä

4 + 6 =

Share This