Valitse sivu

DNA yhdenmukaisti tuotekehitystään Contribyten koulutuksen avulla

Contribyte järjesti teleoperaattori DNA:lle tuotekehityskoulutuksen, johon osallistui työntekijöitä laajasti eri puolilta organisaatiota. Koulutuksen avulla DNA halusi yhdenmukaistaa tuotekehitystään. Contribyte pystyi järjestämään juuri DNA:n tarpeisiin sopivan koulutuskokonaisuuden.

DNA

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tuottaa puhe-, data- ja tv-palveluita. DNA Oyj:lla on kaksi liiketoiminta-aluetta: kuluttaja- ja yritysliiketoiminta. DNA:n osakkeet on listattu Helsingin pörssiin, jonne se listautui loppuvuodesta 2016.

https://www.dna.fi/

"Koulutus fokusoitiin tuotekehitysputken alkupäähän, eli innovointiin, ideoiden keräämiseen ja niiden validointiin"

 
Contribyte järjesti teleoperaattori DNA:lle tuotekehityskoulutuksen, johon osallistui työntekijöitä laajasti eri puolilta organisaatiota. Koulutuksen avulla DNA halusi yhdenmukaistaa tuotekehitystään. Contribyte pystyi järjestämään juuri DNA:n tarpeisiin sopivan koulutuskokonaisuuden.

DNA tarjoaa kattavasti muun muassa älypuhelimia, matkapuhelimia, kiinteää ja liikkuvaa laajakaistaa sekä niihin liittyviä palveluita. Sen lisäksi valikoimaan kuuluvat myös erilaiset viihde- ja tv-palvelut.

 ”Tarjoamme laitteita, palveluita ja niihin liittyviä lisäpalveluita”, summaa DNA:lla viihdeliiketoiminnan ohjauksen johtajana toimiva Mikko Saarentaus.

 

"Halusimme käytännössä yhdenmukaistaa tuotekehitystämme ja saada tekemiseen tiettyä struktuuria"

 

Koulutus keskittyi tuotekehitysputken alkupäähän

Contribyte järjesti DNA:lle tuotekehityskoulutuksen, johon osallistui yhteensä noin 30 työntekijää eri puolilta organisaatiota. Työntekijät jaettiin kahteen eri ryhmään siten, että molemmissa ryhmissä olisi mahdollisimman paljon ihmisiä organisaation eri osista.

Koulutus fokusoitiin tuotekehitysputken alkupäähän, eli innovointiin, ideoiden keräämiseen ja niiden validointiin. Koulutus keskittyi myös siihen, että oppisimme tunnistamaan sellaiset ideat, jotka kannattaa tuotekehitysputkeen oikeasti viedä”, Saarentaus kertoo.

”Meillä on iso organisaatio ja ihmiset ovat tulleet meille erilaisista taustoista. Halusimme käytännössä yhdenmukaistaa tuotekehitystämme ja saada tekemiseen tiettyä struktuuria”, toteaa DNA:lla Handset-liiketoiminnan johtajana työskentelevä Cedric Kamtsan.

"Olin tyytyväinen siihen, että koulutuksessa harjoiteltiin konkreettisesti. Se on todella tärkeää."

 

Keskiössä ketterä tekeminen

Koulutus alkoi syksyllä 2017 ja kesti kokonaisuudessaan yli puoli vuotta päättyen keväällä 2018. Yksi koulutuksen keskeisistä asioista oli ketterä tekeminen. Käytännössä ketteryydellä tarkoitetaan sitä, että jotakin kehitetään ja kokeillaan nopealla aikataululla. Kokeilun perusteella tehdään tarvittavat muutokset ja kokeillaan uudestaan.

Tämä ideologia on meillekin tärkeä, jotta emme olisi siinä perinteisessä vesiputousmallissa. Siinä jotain valmistuu esimerkiksi kuuden kuukauden kuluttua ja sen jälkeen huomaammekin, ettei se ollutkaan sitä, mitä asiakkaat meiltä kaipasivat”, Saarentaus painottaa.

”Olin tyytyväinen siihen, että koulutuksessa harjoiteltiin konkreettisesti. Se on todella tärkeää. Silloin käsiteltävä asia aukeaa ihmisille, koska he pystyvät soveltamaan sitä omaan työhönsä. Siten se jää toivon mukaan myös mieleen”, Kamtsan sanoo.

”Contribyten kanssa toimiminen on ollut mielestäni joustavaa. Heidän kouluttajansa ovat olleet asiantuntevia ja he pystyivät tarjoamaan sellaisen muokatun koulutuskokonaisuuden, mitä me toivoimmekin”, Saarentaus kuvailee.

Contribyten kanssa toimiminen on ollut mielestäni joustavaa. Heidän kouluttajansa ovat olleet asiantuntevia ja he pystyivät tarjoamaan sellaisen muokatun koulutuskokonaisuuden, mitä me toivoimmekin

 

DNA:n asiakaskokemukseen liittyviä Contribyten palveluita

Tuote- ja portfoliohallinnan kehittäminen

Tuote- ja portfoliohallinan ketteröittäminen ja innovaatiomallien luominen. Tarjoamme työkaluja ja toimintamalleja organisaation kehittämiseen.

Tiimien valmennukset

Toimivat tiimit ovat jokaisen organisaation perusta. Valmennamme tiimit voittaviksi!

Tuoteorganisaatioiden koulutukset

Tuoteorganisaatioiden monipuoliset koulutukset. Koulutukset niin tiimien kuin tuote- ja palveluorganisaation menestymiseen kaikilla tasoilla.

"Koulutus fokusoitiin tuotekehitysputken alkupäähän, eli innovointiin, ideoiden keräämiseen ja niiden validointiin."

 

Contribyte yhteystiedot

Lasse Mikkonen, teknologiajohtaja 040 543 9845
Harri Pendolin, tuotejohtaminen 040 582 0865
Markku Nurmela, valmennuspalvelut 040 501 5094
Timo Leppä, koulutuspalvelut 0400 924 830
Niklas Tikkala, työkalun palvelupäällikkö 040 681 8585
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja 050 487 3291

Sähköposti - info@contribyte.fi tai etunimi.sukunimi@contribyte.fi

Laita viestiä

9 + 3 =

Share This