Asiakaskokemus - Ponssen työnohjaus paremmaksi Jiran avulla

Ponssen käyttöön ottamalla tuotekehityksen työlistasovellutuksella Atlassian Jiralla voidaan hallita kaikkia tuotekehitykseen liittyviä tehtäviä. Sovelluksen kautta kulkevat esimerkiksi
asiakaspalautteet.

Ponsse

Ponsse on maailman johtavia metsäkonevalmistajia, jonka asiakaslähtöistä toimintaa ohjaa edelleen metsäkoneyrittäjien toiveet ja tarpeet. Ponssen tuotteet kattavat laajasti ne lukuisat vaatimukset, joita tehokas puunkorjuu eri puolilla maailmaa koneyrittäjille asettaa: Puulajit vaihtelevat petäjästä eukalyptukseen, tekniikan on kestettävä tropiikin helteitä ja arktisia pakkasia, koneen on kuljettava maastoa säästäen ja kiivettävä ripeästi jyrkimmätkin rinteet.

www.ponsse.com

"Luovaa ja joustavaa toimintaa", Ponssen kommentit Contribytestä

 

Kun metsäkoneita valmistavalla Ponssella tuli ajankohtaiseksi ottaa käyttöön uusi työlistasovellus, yhteistyökumppaniksi valittiin Contribyte Oy. Sovelluksen toteutuksessa hyödynnettiin Contribyten Jira-ohjelmistoa. Ponssella yhteistyötä kuvaillaan sujuvaksi ja rennoksi.

Contribyte Oy pyrkii auttamaan asiakkaitaan tuottamaan lisäarvoa digitaalisilla tuotteillaan ja palveluillaan. Kumppanin valintaan vaikutti, että Ponsse Oyj:n ict-osasto oli jo aiemmin tehnyt yhteistyöstä Contribyten kanssa. Ponssen suunnittelu- ja kehityspäällikkö Antti-Lassi Tikan ja konsernin laatupäällikkö Jani Laherton mukaan yhteistyö on sujunut hyvin.

Sanat joustavuus ja luovuus kuvaavat hyvin Contribyten toimintaa“, Tikka summaa.

 

"Räätälöityjä lopputuloksia", Ponssen kokemus Contribyten palvelusta

 

Ponssen käyttöön ottamalla tuotekehityksen työlistasovellutuksella voidaan hallita kaikkia tuotekehitykseen liittyviä tehtäviä. Sovelluksen kautta kulkevat esimerkiksi asiakaspalautteet. Sovelluksen toteutuksessa hyödynnetyllä Contribyten Jira-ohjelmistolla voidaan Tikan mukaan luoda räätälöity lopputulos kullekin asiakkaalle sopivaksi.

“Contribyten konsultti kävi täällä Vieremällä pitämässä workshopeja, joissa luotiin, testattiin ja hiottiin toimintamalleja. Joka vierailulla mentiin asiassa eteenpäin”, Tikka kuvailee yhteistyön kulkua.

Tikka kertoo, että uuden työlistasovelluksen käyttöönoton myötä tehtäviä on saatu priorisoitua aiempaa tehokkaammin. Myös läpinäkyvyys organisaatiossa on Tikan mukaan lisääntynyt.

Läpinäkyvyys organisaatiossa on mukaan lisääntynyt.

 

Ponssen ja Contribyten välistä yhteistyötä Tikka ja Laherto kuvailevat sujuvaksi, vapaaksi ja rennoksi. Contribyte on vastannut Ponssen esittämiin toiveisiin.

“Contribytelle voi kertoa ongelmasta, ja he tarjoavat ratkaisua jo ennen kuin apua varsinaisesti pyydetään“, Laherto toteaa.

Läpinäkyvyys organisaatiossa on lisääntynyt.

 

Ponssen asiakaskokemukseen liittyviä Contribyten palveluita

Tulevaisuuden tuotekehitys työkalut - Tuotekehityksen työkalut & lisenssit

Tuotekehityksen kehittämisen oleellisempien työkalujen optimointi, kehittäminen ja lisenssit: VersionOne, Atlassian, IBM, Microsoft TFS, Leankit, Git, Confluence ja monet muut.

Agile, Lean, SAFe coachaus

Autamme organisaatioita ketteryyden skaalautumisen muutoshankkeissa, sekä coachaamme tiimejä ketterien menetelmien käytössä.

Tuotekehityksen koulutukset

Tuotekehityksen monipuoliset koulutukset, koulutus- ja valmennusohjelmat. Koulutuksia niin Scrum, Kanban, SAFe kuin mielenkiintoisimpien työkalujen osalta.

"Contribytelle voi kertoa ongelmasta, ja he tarjoavat ratkaisua jo ennen kuin apua varsinaisesti pyydetään", Laherto toteaa.

 

Ota yhteyttä ja lähetä vaikka whatsapp!

Voit lähestyä meitä alla olevalla kaavakkeella tai ottaa suoraan yhteyttä:

Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja, 050 487 3291

Lasse Mikkonen, CTO, työkalut, 040 543 9845

Tanja Suomalainen, Oulun toimipiste, 040 512 2610

Timo Leppä, koulutukset, 0400 924 830

Harri Pendolin, tuotejohtaminen ja palvelumuotoilu, 040 582 0865

 

11 + 1 =

Share This