Case Story: Etera IT kehityksen ketteröittäminen

Etera oli tunnistanut parannettavaa työskentelytavoissaan ja kaipasi ulkopuolista näkökulmaa löytääkseen pullonkaulat
Contribyten avulla Eteran toiminnasta saatiin selkeämpi kuva, ja muutosjohtaminen on nyt tavoitteellisempaa
Janne Ruuska

CIO, Etera, Etera (nyk Ilmarinen)

Eläkevakuutusyhtiö Etera (Ilmarinen)

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta sekä edistää työhyvinvointia. Yrittäjien ja  yritysten lisäksi Eteran asiakkaita ovat yhteisöt ja kotitaloudet.

Etera ja Ilmarinen ovat yhdistyneet. Lisätietoa ilmarinen.fi

Etera kehittää toimintaansta toimintaa Etera 2020 –ohjelman puitteissa.

Haaste

Etera halusi tehostaa IT-toimintaansa. Se oli tunnistanut parannettavaa työskentelytavoissaan ja kaipasi ulkopuolista näkökulmaa löytääkseen
pullonkaulat, jotka estivät sitä toimimasta ketterämmin, kustannustehokkaammin
ja laadukkaammin.

Ratkaisu

Contribyte perehtyi työpajojen ja kattavien haastattelujen avulla Eteran
toimintatapoihin ja arvioi, miten toiminnot, tietohallinto ja ICT-toimittajat
työskentelivät yhdessä. Verrattuaan parhaita agile- ja lean-käytäntöjä
Eteran tapaan toimia Contribyte loi Eteralle parikymmentä konkreettista
kehitysehdotusta. Ehdotuksiin kuului muun muassa Kanban-ajattelumallin
hyödyntäminen, jolla Etera voisi varmistaa tärkeimpien töidensä läpimenon.

Hyödyt

Arvioinnin avulla Etera sai toiminnastaan kokonaiskuvan, minkä seurauksena
yrityksen tietoisuus omasta tilanteestaan parani. Contribyten ansiosta Eteran
on helppo lähteä rakentamaan muutosta, sillä se tietää nyt kehityskohteensa.
Etera sai Contribyteltä myös konkreettisia kehitysehdotuksia, joita se voi käyttää
toimintansa suunnittelussa.

Saamme organisaatiot hyödyntämään täyden potentiaalinsa digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä

Ota yhteyttä!

Laita viestiä alla olevalla kaavakkeella, ota suoraan yhteyttä tai katso yhteystietomme.

Lasse Mikkonen, CTO, Atlassian ja muut työkalut, 040 543 9845
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja, 050 487 3291
Timo Leppä, koulutukset, tiimivalmennukset, 0400 924 830
Harri Pendolin, tuotejohtaminen ja palvelumuotoilu, 040 582 0865

 

12 + 9 =

Share This