Valitse sivu

Case Story: Flashnode Atlassian palveluiden käyttöönotto

Tuotekehityksen parantaminen läpinäkyvyyden aikaansaamiseksi, service deskin perustaminen, parempien työkalujen hankkiminen dokumentointiin sekä koodin, julkaisun ja portfolion hallintaan.

Flashnode

Flashnode tarjoaa järjestelmien välistä integraatiopalvelua muun muassa verkkokaupoille, taloushallintoon ja maksupalveluntarjoajille. Sillä on integraatiosta yli kymmenen vuoden kokemus, ja se tukee 90 %:a kaikista järjestelmistä.

Flashnode kuuluu Suomen lupaavimpien startupien joukkoon.

Haaste

Flashnode halusi parantaa tuotekehitystään saadakseen toiminnastaan läpinäkyvämpää. Se kaipasi parempia työkaluja dokumentointiin sekä koodin, julkaisun ja portfolion hallintaan. Lisäksi Flashnode halusi perustaa service deskin, jonka avulla se voisi paremmin palvella ja auttaa omia asiakkaitaan.

Ratkaisu

Kartoitettuaan Flashnoden tarpeet työpajoissa ja haastatteluissa Contribyte päätyi suosittelemaan Flashnodelle Atlassianin tuotteita. Tämä tuotekokonaisuus sisälsi kaikki Flashnoden kaipaamat ominaisuudet ja oli lisäksi kustannustehokas sekä helposti laajennettavissa tarpeen mukaan. Contribyte myös auttoi Flashnodea optimoimaan toimintatapojaan Atlassianin tuotteille sopiviksi.

Hyödyt

Atlassianin työkalujen avulla Flashnoden toiminta on muuttunut läpinäkyvämmäksi, pakollisten raportointisuhteiden määrä on vähentynyt ja asiakaspalvelu on tehostunut. Koska Contribyte hoiti työkalujen käyttöönoton ja optimoinnin, Flashnode pystyi koko muutoksen ajan keskittymään tehokaasti omien asiakkaidensa palvelemiseen. Contribyte hoitaa myös palvelun ylläpidon, joten Flashnode voi jatkossakin keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

Flashnodekin luottaa kehityksessään Atlassian tuotteisiin.

Contribyte yhteystiedot

Lasse Mikkonen, teknologiajohtaja 040 543 9845
Harri Pendolin, tuotejohtaminen 040 582 0865
Markku Nurmela, valmennuspalvelut 040 501 5094
Timo Leppä, koulutuspalvelut 0400 924 830
Niklas Tikkala, työkalun palvelupäällikkö 040 681 8585
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja 050 487 3291

Sähköposti - info@contribyte.fi tai etunimi.sukunimi@contribyte.fi

Laita viestiä

1 + 1 =