Valitse sivu

Miten tukkeutunut tuotekehitys saatiin kuntoon mahdollisuusportfolion avulla?

Mahdollisuusportfolion hallinnan toimintatapojen määritys teki tuotekehityksestä entistä sujuvampaa.

Haasteena kasvun kiihdyttäminen

Kansainvälisen, ohjelmistoalalla työskentelevän yrityksen kasvu oli pitkään ollut vakaata, mutta maltillista. Uusia asiakkaita oli saatu usealta mantereelta, mutta samalla myös tuotekehityksen kuorma vanhojen asiakkaiden ja tuoteversioiden tukemisessa oli kasvanut ja uuden kehittäminen hidastunut. Hajautunut tekeminen, jota meni sekä asiakas- että markkina-aluekohtaisiin toteutuksiin söi paljon resursseja, eikä seuraavaa vaihdetta kasvulle löytynyt.

Toimeksiantona mahdollisuusportfolion kehittäminen

Contribyten toimeksiantona oli ideaportfolion hallinnan kehittäminen. Toimeksianto jaettiin kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäisessä analysointiin sen hetkinen ideaportfolion hallinta, toisessa vaiheessa keskityttiin analysoinnin tuloksena tulleisiin parannusehdotuksiin ja viimeisessä hiottiin käyttöönotettuja toimintamalleja.

 

Ensin analysointiin ideaportfolion hallinta, sitten keskityttiin parannusehdotuksiin ja lopuksi hiottiin käyttöönotettuja toimintamalleja.

Analyysin tulokset ja toimenpiteet

Ensimmäisen vaiheen portfolioanalysointi tehtiin tutustumalla yrityksen prosesseihin, osallistumalla portfolionhallintakokouksiin ja haastattelemalla kahdeksan asianosaista. Analyysin perusteella tuli selväksi, että yrityksen eri osilla oli ristiriitaiset tavoitteet ja portfoliostrategia sekä systemaattinen tapa käsitellä uusia liiketoimintamahdollisuuksia puuttui. Kun selkeä strategia ja ohjeistus uusien liiketoimintamahdollisuuksien käsittelemiseksi puuttui, niin kiireellisemmät mutta vähemmän tärkeät asiat menivät tuotekehityksessä edelle. Uusia ideoita ja mahdollisuuksia käsiteltiin tilanteen mukaan ja yksittäin, ei vertaillen muihin resursseja vaativiin mahdollisuuksiin.

Viisi toimenpide-ehdotusta asian korjaamiseksi pitivät sisällään sekä mahdollisuusportfolion prosessin ja sen vaatimien työkalujen kehittämisen että myös koko portfolionhallinta strategian. Kun erityyppiset kehitystarpeet jaettiin eri koreihin, niin resurssien allokoinnista tuli selkeämpää ja uuden kehittämiselle saatiin kaistaa ja ennakoitavuutta.

Kun erityyppiset kehitystarpeet jaettiin eri koreihin, niin resurssien allokoinnista tuli selkeämpää ja uuden kehittämiselle saatiin kaistaa ja ennakoitavuutta.

Hyödyt asiakkaalle

Projektin jälkeen johtoryhmällä oli selkeä näkemys miksi tuotekehitys tukkeutuu ja mitä asialle voi tehdä. Myynti ymmärsi paremmin, miksi heidän tarpeensa eivät aina edenneet ja miten heidän pitäisi toiveitansa viedä eteenpäin. Tuotekehitykselle toimeksianto avasi paremmin liiketoimintalaskelmien tärkeyttä ja ymmärrystä priosisoinnista.

Tärkein hyöty oli kuitenkin uusi prosessi mahdollisuuksien evaluontiin, valintaan ja eteenpäin vientiin. Tulevaisuudessa näkymät ja luotto uuden kehittämisen onnistumiseen ovat huomattavasti aikaisempaa korkeammalla.

Tulevaisuudessa näkymät ja luotto uuden kehittämisen onnistumiseen ovat huomattavasti aikaisempaa korkeammalla!

Tähän asiakaskokemukseen liittyviä Contribyten palveluita

Tuote- ja portfoliohallinnan kehittäminen

Tuote- ja portfoliohallinan ketteröittäminen ja innovaatiomallien luominen. Tarjoamme työkaluja ja toimintamalleja organisaation kehittämiseen.

Tuotekehityksen 360 assesmointi

Pureudumme tuotekehityksesi nykytilaan ja luomme konkreettisen kehityssuunnitelman tuotekehityksen kehittämiseksi.

Saamme organisaatiot hyödyntämään täyden potentiaalinsa digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä

Contribyte yhteystiedot

Lasse Mikkonen, teknologiajohtaja 040 543 9845
Harri Pendolin, tuotejohtaminen 040 582 0865
Markku Nurmela, valmennuspalvelut 040 501 5094
Timo Leppä, koulutuspalvelut 0400 924 830
Niklas Tikkala, työkalun palvelupäällikkö 040 681 8585
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja 050 487 3291

Sähköposti - info@contribyte.fi tai etunimi.sukunimi@contribyte.fi

Laita viestiä

12 + 5 =