Valitse sivu

Case Story: Nokia - muutosten ja virheiden hallinnan tehostaminen

Contribyten uudistusten avulla Nokia tehosti tuotekehitystään selvästi. Uuden työkalun täysimittainen hyödyntäminen ja uusi, liiketoiminnan tarpeet huomioiva sovelluskehityksen prosessi tehostivat tuotekehityksen toimintaa.

Nokia

Nokia Oyj on suomalainen, maailmanlaajuisesti toimiva tietoliikennealan yhtiö ja mobiiliviestinnän edelläkävijä.

Nokia ja Contribyte ovat tehneet laajamittaista yhteistyö vuodesta 2006 lähtien

Haaste

Nokialle jatkuva innovointi ja tuotekehitys ovat elinehto. Sovelluskehityksen nopeus on tärkeää kiivastahtisilla markkinoilla. Nokian  oman organisaation lisäksi myös kumppaneiden on oltava tuotekehityksessä tiiviisti mukana. Lisäksi muutosten ja virheiden hallinnan pitää toimia moitteettomasti. Sovelluskehityksen työkaluksi Nokia valitsi IBM Rational Changen. Jotta siitä saataisiin kaikki teho irti, piti määrittää sovelluskehityksen prosessi, joka tukee sekä toimintamallia että työkalun käyttöä parhaalla mahdollisella tavalla. Yli 5 000 käyttäjän ja jopa 2 000 yhtäaikaisen käyttäjän järjestelmän tietoturvan piti olla korkea.

Ratkaisu

Contribyte vei pitkään valmisteilla olleen sovelluskehityksen kehityshankkeen loppuun. Contribyte ja Nokia määrittelivät toimintamallit ja prosessit sekä järjestelmämuutokset. Myös tuotekehityksen seurannan mittaristoa kehitettiin. Yhteistyö ja vuorovaikutus kaikkien tuotekehityksen toimijoiden välillä otettiin huomioon koko sovelluskehityksen elinkaaren ajalle. Sen jälkeen Contribyte suunnitteli ja toteutti hankkeen, jossa uusi prosessi ja työkalu otettiin käyttöön ja järjestelmän suorituskyky varmistettiin. Käytännön toteutukseen kuuluivat mm. kehitysympäristön rakentaminen, tekninen sekä toimintamallin avustaminen, koulutukset ja tukitehtävät.

Hyödyt

Contribyten uudistusten avulla Nokia tehosti tuotekehitystään selvästi. Uuden työkalun täysimittainen hyödyntäminen ja uusi, liiketoiminnan tarpeet huomioiva sovelluskehityksen prosessi tehostivat tuotekehityksen toimintaa. Tiedon välittyminen sovelluskehityksen eri osapuolten välillä on sujuvaa ja läpinäkyvää. Muutosten ja virheiden hallinta toimii entistä paremmin. Selvät seurantamittarit auttavat tuotekehityksen seuraamista, virhetilanteisiin puuttumista ja prosessin optimointia. Järjestelmän tietoturvataso on pankkiohjelmistojen luokkaa.

Nokia on ollut Contribyten ensimmäisiä asiakkaita. Hedelmällinen yhteistyöstä on tehty monella rintamalla useiden vuosien ajan.

Contribyte yhteystiedot

Lasse Mikkonen, teknologiajohtaja 040 543 9845
Harri Pendolin, tuotejohtaminen 040 582 0865
Markku Nurmela, valmennuspalvelut 040 501 5094
Timo Leppä, koulutuspalvelut 0400 924 830
Niklas Tikkala, työkalun palvelupäällikkö 040 681 8585
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja 050 487 3291

Sähköposti - info@contribyte.fi tai etunimi.sukunimi@contribyte.fi

Laita viestiä

3 + 15 =

Share This