Case Opus Capita: Tuotehallinnan vastuiden ja tehtävien selkeyttäminen

Tuotehallinta organisaation rooli ja tehtävät selkeytettiin ja muutos vietiin käytäntöön kouluttamalla tuotehallinta, tuotekehitys sekä johtoryhmä.
Opus Capita

OpusCapita

OpusCapita sähköistää ja automatisoi hankintaan, laskujen käsittelyyn sekä maksuliikenteeseen ja rahoitukseen liittyviä prosesseja. Palvelut mahdollistavat paremman näkyvyyden ja hallinnan yrityksen osto-, hankinta- ja talousprosesseihin. Vuonna 2015 OpusCapitan asiakkaita oli yli 100 maassa, liikevaihto oli 257 miljoonaa euroa ja henkilöstöä 2000. OpusCapita on perustettu vuonna 1984 ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

OpusCapitan ”Hankinnasta maksuun” ja ”Tilauksesta kassaan”-ratkaisujen avulla käsitellään vuosittain yli 600 miljoonaa transaktiota.

Haaste

Eri osapuolten odotukset tuotehallinnalta eivät aina kohdanneet olemassa olevia toimintatapoja. Tämän vuoksi oli tarve kehittää osaamista ja määritellä tuotehallinnalle moderni ja yhtenäinen tapa toimia myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen kanssa.

Ratkaisu

Prodman (lue ”Contribyte ostaa Prodmanin liiketoiminnan”) toteutti asiakkaan tarpeeseen räätälöidyn akatemia-ohjelman tuotepäälliköille sekä omat koulutukset tuotekehitykselle ja liiketoimintajohdolle.  Ohjelma sisälsi 1-3 päiväisiä intensiivivalmennuksia sekä syventäviä työpajoja vaatimushallinnasta, liiketoimintamallinnuksesta (eng. ”business modeling”) ja tiekartoista (eng. ”roadmap”).

Hyödyt

Valmennus auttoi tuotehallinnan ja tuotekehityksen yhteisen kielen ja toimintotapojen löytämisessä, kehitti liiketoimintalähtöistä ajattelua, vaatimushallinnan käytäntöjä sekä pitkäjänteistä tuotesuunnittelua.

Saamme koko organisaation ymmärtämään liiketoimintalähtöisen tuotejohtamisen roolin ja pelaamaan samaan maaliin.

Ota yhteyttä!

Laita viestiä alla olevalla kaavakkeella, ota suoraan yhteyttä tai katso yhteystietomme.

Lasse Mikkonen, CTO, Atlassian ja muut työkalut, 040 543 9845
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja, 050 487 3291
Timo Leppä, koulutukset, tiimivalmennukset, 0400 924 830
Harri Pendolin, tuotejohtaminen ja palvelumuotoilu, 040 582 0865

 

3 + 14 =

Share This