Valitse sivu

Case Story: Roclan vaatimustenhallinnan uudistus

Miten toimitusorganisaation prosessi ja toimintatavat saatiin ketterämmäksi ja tuottamaan enemmän arvoa heidän asiakkailleen.

Rocla

Rocla kehittää, valmistaa ja markkinoi sähköisiä varastotrukkeja ja automaattitrukki- järjestelmiä. Lisäksi yhtiö tarjoaa niiden elinkaaren aikaisia kokonaispalveluita. Rocla on alansa johtava yritys, jonka tuotekehitys on maailmankuulua alallaan.

Contribyte tehosti Roclan liiketoimintaa yhdenmukaistamalla ja optimoimalla Roclan ohjelmistokehityksen.

Haaste

Ohjelmistojen merkitys logistiikkajärjestelmissä kasvaa ja syvenee. Ajan saatossa rakentunut Roclan ohjelmistokehitys oli syntynyt erillisprojektien tarpeisiin. Prosessit, työkalut ja toimintamallit olivat sirpaleisia. Näin Roclan ohjelmistokehitys, valmius ohjelmistomuutoksiin ja versionhallinta eivät enää vastanneet tuotekehityksen tai asiakkaiden tarpeisiin. Ohjelmistojen toimitukset eivät olleet riittävän nopeita, niiden laatu ei ollut tasaista, ja huoltotarpeet veivät liikaa resursseja. Ongelmia nähtiin varsinkin vaatimushallinnan alueella, sekä menetelmissä että työkaluissa.

Ratkaisu

Contribyte analysoi Roclan ohjelmistokehityksen nykytilan, tunnisti ongelmat ja määritteli tavoitteet suhteessa liiketoimintaan. Ohjelmistokehitys tuotiin osaksi tuotekokonaisuutta rakentamalla yksi kehitysmalli ja yhtenäistämällä kehitysprosessit ja -työkalut. Lisäksi Contribyte auttoi Roclan ohjelmisto- ja elektroniikka-asiantuntijoita löytämään yhteisen kielen tuotekehityksessä luomalla selkeät viestinnän prosessit ohjelmistokehityksen ja tuotekehityksen välille. Tämä aikaan saatiin vaatimushallinnan käytäntöjen ja ’kielen’ eli terminologian yhtenäistämisellä. Lisäksi vaatimushallinnan työkalutarpeet ja esiteltiin kriteereihin sopivat vaihtoehdot.

Hyödyt

Contribyte tehosti Roclan liiketoimintaa yhdenmukaistamalla ja optimoimalla Roclan ohjelmistokehityksen. Tämä paransi Roclan toiminnan laatua ja toimitusnopeutta ja toi yhtiölle kilpailuetua. Contribyten ansiosta Roclan ohjelmistokehitys on nopeutunut 25 %, mikä nopeuttaa tuotteiden tarjoamista asiakkaille. Tuotteet ovat entistä tasa- ja korkealaatuisempia. Tuotteiden ja ohjelmistojen huoltotarpeiden määrä on pienentynyt. Ohjelmistokehitys ja versionhallinta on tehostunut. Huoltoa on sujuvoittanut merkittävästi mm. päivitysjakelun uudistaminen. Jälkimarkkinointi on tehostunut ja asiakastyytyväisyys noussut. Ohjelmisto- ja elektroniikka-asiantuntijat ymmärtävät entistä paremmin toistensa roolit tuotekehityksessä.

Roclan ohjelmistokehitys ja versionhallinta on tehostunut Contribyten assesmoinnin avulla

Contribyte yhteystiedot

Lasse Mikkonen, teknologiajohtaja 040 543 9845
Harri Pendolin, tuotejohtaminen 040 582 0865
Markku Nurmela, valmennuspalvelut 040 501 5094
Timo Leppä, koulutuspalvelut 0400 924 830
Niklas Tikkala, työkalun palvelupäällikkö 040 681 8585
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja 050 487 3291

Sähköposti - info@contribyte.fi tai etunimi.sukunimi@contribyte.fi

Laita viestiä

2 + 9 =

Share This