Valitse sivu

Valtori yhtenäisti tuotepäälliköiden osaamista Contribyten valmennuksen avulla

Contribyte on toiminut Valtorin tuotehallinnan valmentajana vuodesta 2018. Tavoitteena on ollut kehittää tuotepäälliköiden valmiuksia toimia vaativassa roolissa valtionhallinnon IT-palveluiden tuottajana.

Valtori

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa toimialariippumattomia ICT-palveluita sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäpalveluita valtion virastoille. Valtorin palveluita käyttää kymmenet tuhannet henkilöt läpi Suomen.

valtori.fi

”Contribytellä on vahva osaaminen ja näkemys tuotejohtamisesta, ja se on osattu välittää hyvin Valtorin tuotepäälliköille.”

Tuotejohtamisen talo tutuksi

Valmennus aloitettiin tuotepäälliköiden koulutusohjelmalla, jonka tavoitteena oli yhtenäistää Valtorin tuotepäälliköiden tuotehallinnan viitekehystä. Valmennuksen perustana käytettiin Contribyten tuotejohtamisen talo -mallia, joka kuvaa tuotepäällikön työtä sekä siihen kuuluvaa osaamista ja vaatimuksia. Mallin avulla tuotepäälliköille opetettiin sitä, mitä tuotejohtaminen on käytännössä, ja annettiin vinkkejä oman työn kehittämiseen.

”Contribyten kehittämät tuotehallinnan mallit ovat olleet silmiä avaavia. Ne ovat myös vahvistaneet huomattavasti kuvaa siitä, mikä tuotehallinnassa on oikeasti tärkeää.”

w

Sparrausta ja räätälöityä koulutusta

Valtorin tuotepäälliköt johtavat valtionhallinnon tietotekniikkapalveluita ja -tuotteita ja vastaavat valtion virastojen perustietotekniikasta. Organisaation toimintaa ohjaa yksityisiä toimijoita vahvemmin laki sekä Valtiovarainministeriö, sillä Valtorin tehtävä on huolehtia, että kaikki valtion virastot pysyvät suoriutumaan tehtävistään tarjotuilla ohjelmistoilla ja työkaluilla. Tavoitteena kuitenkin on, että tuotepäälliköt voivat jatkossa keskittyä enemmän tuotejohtamiseen, aivan kuten yksityisellä puolellakin, ja tässä on käytetty Contribyten apua.

Valtorin ja Contribyten yhteistyö alkoi koulutustapahtumista, josta se on laajentunut kokonaisvaltaiseksi ja pitkäjänteiseksi tuotejohtamisen kehittämiseksi. Kehittämistoimet sisälsivät muun muassa tuotepäälliköiden tietoiskuja, tuotestrategian ja erilaisten työkalujen fasilitointia sekä tiimien että yksittäisten tuotepäälliköiden käytännönläheistä sparrausta.

– Contribytellä on vahva osaaminen ja näkemys tuotejohtamisesta, ja se on osattu välittää hyvin Valtorin tuotepäälliköille. Pitkäjänteisen yhteistyön ansiosta Contribyten valmentajat ovat alkaneet ymmärtää hyvin Valtorin erityistä kontekstia ja pystyneet mukauttamaan viestiä meille sopivaksi. Lisäksi kouluttajat ovat toimineet hyvinä sparrailukumppaneina, joiden kanssa tuotepäälliköt ovat voineet pallotella ideoita ja tarpeita sekä kysyä neuvoja ja vinkkejä, kertoo tuotehallinnan esimies Ilkka Kontio.

”Jokainen tulee omalle työlleen sokeaksi, joten on erittäin hyvä, että on ulkoinen kumppani, joka osaa katsoa tekemistä myös toiselta kannalta.”

Pitkäaikaista hyötyä

Valmennuksen tuloksena Valtorin tuotepäälliköillä on jaettu näkemys siitä, mitä tuotejohtaminen on ja mikä siinä on tärkeää. Valmennuksen ansiosta tekeminen voi jatkossa keskittyä entistä enemmän tuotehallinnan kannalta oleellisiin seikkoihin, kuten strategisiin valintoihin, tuotekannattavuuteen sekä roadmappien ylläpitoon ja kehittämiseen. Tämän myötä pystytään palvelemaan asiakaskuntaa entistä paremmin.

Minulle on jäänyt varsin positiivinen fiilis kaikesta mitä on tehty. Kaikki tuotepäälliköt ovat olleet sitä mieltä, että Contribyten järjestämät koulutustilaisuudet ovat olleet kiinnostavia, ja niistä tulee olemaan meille hyötyä pitkään. Etenkin nuoremmat tuotepäälliköt ovat kokeneet yhtenäisen toimintamallin kehittämisen ja ideoimisen todella hyvänä tapana varmistua siitä, että kaikilla tuotepäälliköillä on saman suuntaiset ajatukset siitä, mitä tuotepäällikön työhön oikeasti kuuluu, summaa tuotepäällikkö Antti Närhinsalo.

 

Valtori on hankkinut Contribyten palveluja HAUS-kehittämiskeskus Oy:n kautta. HAUS on valtionhallinnon in-house -kehittäjäkumppani ja virkamiesten kouluttaja. Contribyte kuuluu HAUS kehittämiskeskus Oy:n kumppaneihin.

”Minulle on jäänyt positiivinen fiilis kaikesta mitä on tehty – tästä tulee olemaan meille hyötyä pitkään!”

Valtorin asiakaskokemukseen liittyviä Contribyten palveluita

Tuoteorganisaatioiden koulutukset

Tuoteorganisaatioiden monipuoliset koulutukset. Koulutukset niin tiimien kuin tuote- ja palveluorganisaation menestymiseen kaikilla tasoilla.

Tuote- ja portfoliohallinnan kehittäminen

Tuote- ja portfoliohallinan ketteröittäminen ja innovaatiomallien luominen. Tarjoamme työkaluja ja toimintamalleja organisaation kehittämiseen.

Saamme organisaatiot hyödyntämään täyden potentiaalinsa digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä

Contribyte yhteystiedot

Lasse Mikkonen, teknologiajohtaja 040 543 9845
Harri Pendolin, tuotejohtaminen 040 582 0865
Markku Nurmela, valmennuspalvelut 040 501 5094
Timo Leppä, koulutuspalvelut 0400 924 830
Niklas Tikkala, työkalun palvelupäällikkö 040 681 8585
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja 050 487 3291

Sähköposti - info@contribyte.fi tai etunimi.sukunimi@contribyte.fi

Laita viestiä

10 + 11 =