Valitse sivu

Toimiva tuotejohtaminen on markkinoiden ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä ja niiden kommunikoimista tuotekehitykselle.

Contribyteltä saat tuotejohtamiseen palvelut, työkalut ja osaamisen kehittämisen. Menestystarinoita syntyy vain yrityksissä, jotka ymmärtävät syvällisesti asiakkaiden ja markkinoiden tarpeet.

Tuotejohtamisen kehittäminen

Koulutukset ja osaamisen kehittäminen

Portfolionhallinta

Asiakasymmärryksen kehittäminen

Meillä on useiden kymmenien vuosien kokemus tuotejohtamisesta

Ihmetteletkö miten vain 10 vuotta vanhalla yrityksellä voi olla monta kertaa enemmän kokemusta tuotejohtamisesta? Lue koko tarina täältä.

Tuotejohtamisen kehittäminen

Tuntuuko siltä, että aina tavoitteet ja tekemisen tärkeysjärjestys eivät ole kaikille selviä? Että asioita tehdään tilanteen mukaan ja tekijästä riippuen aina omalla  tavalla?

Tuotejohtamisen tehtävänä on osoittaa suunta kehittämiselle. Usein tekeminen on kuitenkin reaktiivista ja suunnittelematonta. Tuotejohtaminen vaatii jatkuvaa asiakkaiden ja markkinoiden seuraamista, strategiaan ja asiakaspalautteeseen perustuvaa tuotesuunnittelua sekä nykyaikaista tuotemarkkinointia.  Tietoon perustuva päätöksenteko edellyttää avainlukujen jatkuvaa seuraamista ja analysointia. Työtapojen, metodien ja työkalujen pitää olla kunnossa, jotta parhaaseen tulokseen on mahdollista päästä.

Contribyte auttaa yrityksiä kehittämään mitä markkinat tarvitsevat ja asiakkaat haluavat. Arvioimme tuotejohtamisen nykytilan ja kehityskohteet, määrittämämme oikeat työtavat ja löydämme teille sopivimmat työkalut.

Koulutukset ja osaamisen kehittäminen

Liiketoimintaympäristöjen muutos kiihtyy ja kilpailu kiristyy. Tuotepäälliköt ja muut tuotejohtamisen kanssa töitä tekevät tarvitsevat uusia näkökulmia, taitoja sekä ymmärrystä parhaista käytännöistä.

Yrityskohtaisten valmennusten avulla kehität tiimejä, organisaatiota, yhteistä kieltä ja käytäntöjä. Samalla ratkot ajankohtaisia tuotejohtamisen tai tuoteprojektien haasteita.

Verkostoitumistapaamisissa, pienryhmävalmennuksissa ja mentoroinnissa on mahdollista syventyä yksilöllisimpiin kehityskohteisiin ja keskittyä omien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Avoimissa tuotejohtamisen koulutuksissa kuulet uusimmat menestystarinat, päivität oman osaamisesi ja verkostoidut muiden tuotepäälliköiden kanssa. Mukaasi saat vielä paketin työkaluja, joilla oman työsi tekeminen tehostuu.

Portfolionhallinta kuntoon

Portfolionhallinta on jatkuvaa priorisointia ja päätöksentekoa. Se, mihin yrityksen fokus ja resurssit laitetaan tänään, määrittää huomisen menestyksen.

Menestyvä tuotetarjooma elää markkinoiden mukana ja sitä pitää johtaa suunnitelmallisesti. Tärkeätä portfolionhallinnassa on ymmärtää siihen liittyvät muuttujat sekä tehdä portfolionhallintaa dataperusteisesti ja säännöllisesti. Siksi hyvä portfolionhallinta vaatii osaamista, sopivia työkaluja ja toimivan prosessin. Contribytellä on prosessit ja työkalut portfolionhallinnan kehittämiseen.

Asiakas- ja markkinalähtöinen kehittäminen

Tuotekehityksessä on luonnollinen, mutta suuri vaara kehittää turhia ominaisuuksia ja tuotteita. Liiketoiminta odottaa tulosta ja tuotekehitys suoltaa tuotteita nopealla syklillä. Kiivaassa tahdissa unohtuu, kenelle tuotetta tai palvelua tehdään. Pahinta on, jos huomaa virheen liian myöhään.

Asiakaslähtöisessä tuotekehityksessä ymmärretään asiakkaiden tarpeet ja ongelmat sekä suunnitellaan ratkaisut iteratiivisesti asiakaspalaute ja liiketoiminnan skaalaaminen huomioonottaen. Jotta siihen päästään täytyy koko organisaation ymmärtää mitä, kenelle ja miksi ollaan kehittämässä.

Contribyte tarjoaa työpajoja, koulutusta ja valmennusta sekä asiakastarpeiden ymmärtämiseen että tuotesuunnitteluun ja vaatimusmäärittelyyn.

Contribyte yhteystiedot

Lasse Mikkonen, teknologiajohtaja 040 543 9845
Harri Pendolin, tuotejohtaminen 040 582 0865
Markku Nurmela, valmennuspalvelut 040 501 5094
Timo Leppä, koulutuspalvelut 0400 924 830
Niklas Tikkala, työkalun palvelupäällikkö 040 681 8585
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja 050 487 3291

Sähköposti - info@contribyte.fi tai etunimi.sukunimi@contribyte.fi

Laita viestiä

4 + 14 =

Share This