Toimiva tuotejohtaminen on markkinoiden ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä ja niiden kommunikoimista tuotekehitykselle.

Contribyteltä saat tuotejohtamiseen palvelut, työkalut ja osaamisen kehittämisen. Menestystarinoita syntyy vain yrityksissä, jotka ymmärtävät syvällisesti asiakkaiden ja markkinoiden tarpeet.

Tuotejohtamisen kehittäminen

Apua ja käsipareja tuoteprojekteihin

Koulutukset ja osaamisen kehittäminen

Ideasta uutta liiketoimintaa - ohjelmat

Meillä on useiden kymmenien vuosien kokemus tuotejohtamisesta

Ihmetteletkö miten vain 10 vuotta vanhalla yrityksellä voi olla monta kertaa enemmän kokemusta tuotejohtamisesta? Lue koko tarina täältä.

Tuotejohtamisen kehittäminen

Tuntuuko siltä, että tuotejohtamisesta puuttuu parhaat käytännöt? Että asioita tehdään tilanteen mukaan ja tekijästä riippuen aina omalla ja uudella tavalla?

Tuotejohtamisen suurin ero projektityöhön on jatkuvuus. Usein tekeminen on kuitenkin reaktiivista ja suunnittelematonta. Hyvä tuotejohtaminen vaatii jatkuvaa asiakkaiden ja markkinoiden seuraamista, strategiaan ja asiakaspalautteeseen perustuvaa tuotesuunnittelua sekä nykyaikaista tuotemarkkinointia.  Tietoon perustuva päätöksenteko edellyttää avainlukujen jatkuvaa seuraamista ja analysointia. Työtapojen, metodien ja työkalujen pitää olla kunnossa, jotta parhaaseen tulokseen on mahdollista päästä.

Contribyte auttaa yrityksiä arvioimaan tuotejohtamisen nykytilan ja kehityskohteet, määrittämään oikeat työtavat ja löytämään sopivimmat työkalut.

Portfolionhallinta kuntoon

Tuotejohtaminen on jatkuvaa priorisointia ja päätöksentekoa. Erityisen tärkeää ja vaikuttavaa se on, kun puhutaan tuote- tai ideaportfolion hallinnasta. Se, mihin yrityksen fokus ja resurssit laitetaan tänään, määrittää huomisen menestyksen.

Menestyvä tuotetarjooma elää markkinoiden mukana ja sitä pitää johtaa suunnitelmallisesti. Tärkeätä portfolionhallinnassa on ymmärtää siihen liittyvät muuttujat sekä tehdä portfolionhallintaa dataperusteisesti ja säännöllisesti. Siksi hyvä portfolionhallinta vaatii osaamista, sopivia työkaluja ja toimivan prosessin. Contribytellä on prosessit ja työkalut portfolionhallinnan kehittämiseen.

Koulutukset ja osaamisen kehittäminen

Liiketoimintaympäristöjen muutos kiihtyy ja kilpailu kiristyy. Tuotepäälliköt ja muut tuotejohtamisen kanssa töitä tekevät tarvitsevat uusia näkökulmia, taitoja sekä ymmärrystä parhaista käytännöistä.

Avoimissa koulutuksissa kuulet uusimmat menestystarinat, päivität oman osaamisesi ja verkostoidut muiden tuotepäälliköiden kanssa. Mukaasi saat vielä paketin työkaluja, joilla oman työsi tekeminen tehostuu.

Yrityskohtaisten valmennusten avulla kehität tiimejä, organisaatiota, yhteistä kieltä ja käytäntöjä. Samalla ratkot ajankohtaisia tuotejohtamisen tai tuoteprojektien haasteita.

Verkostoitumistapaamisissa, pienryhmävalmennuksissa ja mentoroinnissa on mahdollista syventyä yksilöllisimpiin kehityskohteisiin ja keskittyä omien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Ideasta uutta liiketoimintaa - ohjelmat

Tuotekehitys toimii jo ketterästi, mutta ”ideasta liiketoimintaa” -polku on raskas, mutkainen ja aivan liian pitkä.

Tunnistatko seuraavia haasteita:

  • Hyvät ideat eivät pääse esiin
  • Ideat ovat liian teknisiä, asiakkaan ääni ei kuulu
  • Ideoita ei hallita mitenkään

Ideasta liiketoimintaa-ohjelmat auttavat tuotekehitystä uudistumaan, kehittämään uusia kyvykkyyksiä ja parantamaan sisäistä verkostoitumista tuotehallinnan ja myynnin kanssa.

Ohjelman avulla:

  • Jalostetaan ideoista kokonaiskonsepteja, palveluita ja tuoteaihioita
  • Opitaan tehokkaita keinoja tunnistaa ja arvioida ideoiden kaupallistamispotentiaalia
  • Käyttöönotetaan ketteriä prosesseja eri kypsyysvaiheen ideoiden johtamiseen ja hallintaan

Ota yhteyttä!

Laita viestiä alla olevalla kaavakkeella, ota suoraan yhteyttä tai katso yhteystietomme.

Lasse Mikkonen, CTO, Atlassian ja muut työkalut, 040 543 9845
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja, 050 487 3291
Timo Leppä, koulutukset, tiimivalmennukset, 0400 924 830
Tanja Suomalainen, Oulun toimipiste, 040 512 2610
Harri Pendolin, tuotejohtaminen ja palvelumuotoilu, 040 582 0865

9 + 8 =

Share This