Contribyte kirjasto - DevOps sanasto

DevOps-sanasto

DevOps termiä ja termistöä käytetään eri organisaatioissa hyvin eri tavoin. DevOps on tärkeä osa menestyviä tuoteorganisaatioita ja sen ymmärtäminen myös yli organisaatio rajojen on tärkeää. Kokosimme DevOpsin tärkeimmät termit yhteen ja laitoimme yleisimmät selitykset niille näkyville. Ymmärrä mitä DevOps on.

Jos termistöstämme puuttuu oleellisia sanoja, niin niitä voi lähettää info@contribyte.fi osoitteeseen.

Katso myös: Agile sanasto

Termi Selitys
DevOps Alunperin
Kehityksen ja ylläpidon/tuotannon yhteistyön parantaminen. Nykyään tällä
tarkoitetaan kaikkea taivaan ja maan välillä liityen sovellusten
kehittämiseen, jakeluun, hallintaan ja varsinkin automatisointiin.
Chef – Puppet – SaltStack – Ansible Työkaluja
virtualisoinnin automatisointiin nk. Infra-structure as code komponentteja.
Näiden avulla voidaan siirtää hallitustu sovellusten eri versioita
pilviympäristöissä.
Infra-structure-as-code Tapa
hallita virtuaaliympäristöjä ohjelmistokoodin tapaan. Käytetään hyödyksi
varsinkin rakennettaessa skaalautuvia käännös-, testi- ja jakeluympäristöjä
Configuration Management Ennen
versio-, koodikomponenttien ja julkaisujen hallintaa, nykyään myös
sovellusten ja ympäristöjen hallintaa. On sulautumassa ITIL maailman CMDB
käsitteen kanssa, koska ympäristöt ovat enenevässä määrin osa sovellusta.
Jenkins (ex Hudson) Sriptien
ajoalusta, jota yleissesti käytetään käännösten tekemiseen. Soveltuu myös
auttavasti jakelujen tekemiseen. Jenkins on melko yksinkertainen ajastettujen
ja kutsuttujen käännösskriptien suoritusympäristö, joka osaa hallita joukkoa
käännöskoneita ja -jonoja.
BlueMix IBM:n
PaaS palvelu. Se tarjoaa laajan joukon helposti käyttöönotettavia
komponentteja pilvialvelun rakentamiseen kuten: ajoympäristöt,
www-palvelimet, tietokannat, IBM:n vastine Azure pilvelle.
Azure Microsoftin
PaaS alusta. https://azure.microsoft.com
Docker Open
Source PaaS alusta, jolla voidaan rakentaa oma PaaS alusta Linux
palvelimesta. Eli ajoalusta erilaisille Linux pohjaisille sovelluksille.
Käytänössä isäntäpalvelimen ominaisuuksia monistetaan erillisiin palveluihin
hyvällä hyötysuhteella verrattuna perinteiseen Virtuaalikoneeseen. Esim 100
virtuaalipalvelua yhdeltä Linux koneelta.
Jelastic Lyhenne
Java Elastic, on nk. PaI alusta, jossa yhdistyy PaaS ja IaaS. Jelastic tukee
PHP ja Java sovelluksia. Yksi vanhimmista PaI ratkaisuista.
OpenShift Red Hat :in PaaS alusta.
rpm – debian packages, maven – npm Kehittäjien
tuotoksia ja työkaluja, joilla voidaaan tehokkaasti jaella valmiiksi
paketoituja sovelluksia palvelimien tai palvelujen välillä huomioiden
komponenttien väliset riippuvuudet.
VMWare Markkinajohtaja
palvelimien virtualisoinnissa. VMWare tarjoaa alustan Virtuaalikoneiden
ajamista varten ESX hypervisor, virtuaalikone formaatin vmdk ja hallintaan
Vsphere konsolin, jolla voidaan käynnistää/sammuttaa ja luoda
virtuaalikoneita.
Xen, VirtualBox, Solaris Zone Muita
virtualisointiteknologioita.
Hyper-V Microsoftin
virtualisointiteknologia, jolla se haastaa vahvasti Vmwaren asemaa. Sisältää
svastaavat komponentit: hypervisor Hyper-V (osa Windowsia),
virtuaalikoneformaatti VHD ja hallintaan System Center. VHD imageja voidaan
siirtää melko helposti Oman Hyper-V klusterin ja Azuren välillä, joka
mahdollistaa nk. Hybrib Cloud rakentamisen.
JVM Java
Virtual Machine Java pohjaisten sovellusten ajoalusta, jota usein käytetään
yhdessä TomCat www palvelimen kanssa. JVM:lle suunniteltuja kieliä: BBj,
Clojure, Fantom, Groovy, Scala, Kawa. Sovellettuja JVMlle: Erjang, Rhino,
Quercus, Jython, NetRexx, JRuby, Jacl
http://en.wikipedia.org/wiki/Java_virtual_machine
SaaS Yksittäinen
sovellus palveluna. Tämä on yleisin malli Cloud palvelusta, koska
loppukäyttäjät yleensä tarvitsevat nimenomaan sovelluksen. IaaS ja PaaS ovat
enemmän ylläpidon työkaluja pilviratkaisuja rakennettaessa. Esim. SalesForce,
Gmail, ym.
PaaS Platform
as a Service. Tarkoittaa alustapalvelua, jossa voidaan helposti ottaa
käyttöön virtuaalikoneita pienempia yksiköitä: esim ajoympäristöt,
www-palvelimet, tietokannat, levyt, versiohallinta ym.
IaaS Infrastructure
as a Service on alimman tason Cloud palvelukerros, joka käsittää
Virtuaalikoneet, levy/storage, verkko, palomuuri ym.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing#Infrastructure_as_a_service_.28IaaS.29
PaI Platform
as Infrastructure eli PaaS ja IaaS yhdessä.
JVM Java
Virtual Machine Java pohjaisten sovellusten ajoalusta, jota usein käytetään
yhdessä TomCat www palvelimen kanssa. JVM:lle suunniteltuja kieliä: BBj,
Clojure, Fantom, Groovy, Scala, Kawa. Sovellettuja JVMlle: Erjang, Rhino,
Quercus, Jython, NetRexx, JRuby, Jacl
http://en.wikipedia.org/wiki/Java_virtual_machine

Contribyte DevOps osaaminen

DevOps asiantuntijat

Meiltä löytyy erittäin kokeneita DevOps asiantuntijoita vaativimpiin DevOps hankkeisiin.

DevOps työkalut

DevOps työkaluja on olemassa satoja. Tunnemme osan niistä ja autamme organisaatiota valitsemaan ja käyttämään sopivia heidän työkalu-kenttäänsä.
Share This