Valitse sivu

Vaatimusten hallinta yhdistää organisaation tavoitteet

Vaatimusten hallinta on tuotekehityksen tärkein ohjausmekanismi.

Vaatimusten hallinnan avulla löydetään, kuvataan, jalostetaan, arvotetaan ja dokumentoidaan markkina- ja asiakasymmärrystä sekä muita tuotevaatimuksia tuotekehityksen ja liiketoiminnan tarpeisiin. Vaatimusten hallinta on tehtäväkenttä, joka leikkaa koko organisaation asiakasrajapinnasta tuotekehitykseen, testaukseen, dokumentointiin ja usein takaisin asiakasrajapintaan päivitetyn myynti- ja markkinointimateriaalin kautta. Mitä isompi yritys, sitä vaikeampaa vaatimushallintaa on koordinoida.

Vaatimusten hallinta on myös kehitystyön ohjaamisen keskiössä. Sen kautta yritykset ohjaavat miitä kehitetään ja käytännössä myös millä laatutasolla. Siksi vaatimushallinta on tuotekehityksen tärkeimpiä toimintoja.

Scrum Masterin ja Product Ownerin yhteistyö on tärkeää

Mikään ei ole niin suurta hukkaa, kuin kehittää jotain mitä kukaan ei tarvitse.

Miksi vaatimusten hallinta on niin tärkeää?

Vaatimusten hallintaan ei ole yhtä oikeaa tapaa. Yrityksillä on erilaiset tarpeet vaatimusten käsittelemiseen arvoketjun eri osissa. Esimerkkeinä eri vaatimustarpeista voidaan ottaa vaikka: 

Ketterät ohjelmistoyritykset

Etenkin nuorille kasvuyrityksille saattaa olla tärkeintä oikeiden toiminnallisuuksien löytäminen ja käyttäjäkokemuksen optimointi. Raskasta vaatimushallintaa ei alkuvaiheessa haluta, vaan priorisoidaan nopeaa etenemistä user storien, mockupien ja wire framien toimiessa vaatimuksina.

Reguloidut alat

Lääketeollisuus ja terveysteknologia ovat aloja, joissa vaatimushallinta pitää tehdä huolella jo viranomaisten vaatimuksista. Kaikki vaatimukset pitää kirjata ja olla jäljitettävissä myös kehitysprojektin jälkeen.

Fyysiset tuoteperheet

Kun yrityksen portfoliossa on useita saman kaltaisia tuotteita, niin uudelleenkäytettävillä vaatimuksilla ja testitapauksilla varmistetaan kehityksen tehokkuus ja korkea tuotelaatu.

Asiakohtaiset projektit ja tuotteet

Isoissa B2B-kaupoissa asiakkailla on yleensä omia erikoisvaatimuksiaan. Näiden ymmärtäminen, tarpeisiin vastaaminen, vaatimuksista neuvotteleminen ja lopulta asiakasversioiden kehittäminen ja dokumentointi vaativat kaikki systemaattista vaatimushallintaa.

 

Eri tarpeet ja tilanteet vaativat erilaisia toimintatapoja, tarpeeseen vastaavaa osaamista sekä usein myös oikeat työkalut.

Tunnistatko ongelman?

  • Vuoropuhelu ei toimi bisneksen ja tuotekehityksen kanssa
  • Tuotteen laatu ei vastaa markkinoiden/asiakkaiden todellisia tarpeita
  • Organisaatiosta puuttuu kokonaisymmärrys tuotteen ominaisuuksista ja kyvykkyyksistä
  • Ketterän kehityksen käyttötapaukset eivät riitä, vaan toimialueen säädökset vaativat kattavat dokumentaatiot
  • Testaaminen tai muu laadunvarmistus on takkuaa tuotteen kokonaiskuvan puuttuessa vaatimusten lisäksi
  • Pyörä pitää keksiä aina uudelleen, kun vaatimukset ja testitapaukset edellisestä totetuksesta puuttuvat

Miten vaatimusten hallintaa kannattaa kehittää?

Vaatimusten hallinnan toimivuus, tai toimimattomuus, voidaan yrityksessä nähdä monella tavalla johtuen vaatimushallinnan koko organisaation poikkileikkaavasta tehtävästä. Myynti saattaa kokea tärkeäksi asiakastarpeiden välittämisen suoraan kehittäjille samaan aikaan kun kehitys pinnistelee hallitsemattoman backlogin kanssa. Tai tuotekehitys näkee liian dokumentaation hukkana ja samaan aikaan testaus tuskailee puuttuvien testikriteerien kanssa.

Vaatimusten hallinnan kehittämisen lähtökohtana tulee aina olla hyvä yleiskuva vaatimushallinnan tilanteesta. Sen jälkeen voidaan keskittää kehittäminen sekä oikeisiin kohtiin prosessissa että oikeaan tekemiseen. Joskus kehitettävää on prosessissa, joskus osaamisessa ja joskus taas työkaluissa. Usein nämä kaikki liittyvät toisiinsa, jolloin muutosprojekti vaatii hyvää suunnittelua.

Vaatimusten hallinnan kehittämisen lähtökohtana tulee aina olla hyvä yleiskuva vaatimushallinnan tilanteesta.

Contribyten vaatimusten hallinnan palveluja

Vaatimusten hallinnan pelikirja

Paras tapa jalkauttaa organisaatioon vaatimusten hallinnan parhaat käytännöt on luoda yritykselle oma vaatimushallinnan pelikirja. Contribyte selvittää tarpeet, fasilitoi työpajat ja laittaa pelikirjan kansiin.

Vaatimusten hallinnan arviointi

Tuntuuko siltä että kaikilla on eri näkemys vaatimusten hallinnan tilasta ja tarpeista? Anna Contribyten arvioida vaatimusten hallintanne toimivat ja puuttuvat palaset. Saat samalla myös kehittämissuunnitelman.

Vaatimusten hallinnan valmentaja

Vaatimusten hallinnan valmentaja on oiva tapa saada muutos vaatimukset kuntoon. Valmentaja auttaa löytämään parhaat käytännöt, kannustaa parempaan lopputulokseen ja varmistaa, että vaatimusten hallinta toimii koko yrityksen läpi.

w

Vaatimustyöpajojen fasilitointi

Tarvitsetteko apua vaatimusten määrittelyyn? Emme ole alanne asiantuntija, mutta kaivamme teistä tiedon ja autamme sen dokumentoinnissa vaatimuksiksi. Fasilitoimme työpajat, käytämme palvelumuotoilun keinoja ja varmistamme parhaat käytännöt vaatimusten kuvaamiseen.

Oikeat työkalut ohjaavat vaatimusten hallintaa oikeaan suuntaan

Vaatimusten hallinnan työkalut

Käyttötapaukset ja tavoitteet määrittävät myös vaatimusten hallinnan työkalujen tarpeet. Usein vielä tänäkin päivänä vaatimukset kirjataan exceliin tai wordiin. Tai sitten uskotaan agilen työnhjausohjelmiston olevan riittävä työkalu. Usein on kuitenkin parasta hankkia vähintäänkin lisäosa Atlassian Jiraan tai Azure DevOps ympäristöön tai jopa erillinen, vaatimushallintaan ensisijaisesti tarkoitettu ohjelmisto. Suosituimmat näistä ovat IBM:n DOORS perhe ja Jama. Molemmat ovat meille tuttuja, kuten myös monet vaatimusten hallinnan lisäosat.

Katso alta videoitamme vaatimushallinnan työkaluista

Vaatimusten hallinnan työkalun valinta

Vaatimusten hallinantyökalut auttavat tekemään ohjelmisto- ja tuotekehityksestä sujuvaa. Työkalujen ominaisuudet vaikuttavat siihen kuinka paljon aikaa palaa vaatimusten hallintaan. Muun muassa oikean tiedon löytyminen, dokumentoinnin helppous ja isojen tietomäärien hallinta vaihtelevat suuresti eri sovellusten välillä. Tässä videossa puretaan osiin vaatimushallintatyökalun vaatimukset eli miten lähestyä valintakysymystä.

Näin toimii IBM DOORS Next vaatimusten hallinnan sovellus

Millainen on IBM DOORS Next Vaatimushallintatyökalu? Vaatimusten hallinta ja siihen käytettävät työkalut, sovellukset tai ohjelmat ovat kestosuosikki keskustelun aihe, kun mietitään laadun rakentamista ja järjestelmällistä tuotekehitystä ja palvelukehitystä.

Webinaari: Käyttäjätarinat kuntoon – parhaat käytännön vinkit

Käyttäjätarina ja sen kuvaus tarvitaan sen takia, että tarinan pyytäjä ja sen toteuttaja saisivat yhteisymmärryksen siitä mitä tehdään. Jos mitään kuvausta ei ole, vaan tarinaa pyytänyt odottaa jotain, ja kehittäjällä puolestaan on omia ajatuksia siitä, mitä tämän nimenomaisen tarinan suhteen olisi kiva tai tarpeellista tehdä.

Contribyte valmentaa tulevaisuuden voittavat tiimit ja organisaatiot.

Contribyte yhteystiedot

Lasse Mikkonen, teknologiajohtaja 040 543 9845
Harri Pendolin, tuotejohtaminen 040 582 0865
Markku Nurmela, valmennuspalvelut 040 501 5094
Timo Leppä, koulutuspalvelut 0400 924 830
Niklas Tikkala, työkalun palvelupäällikkö 040 681 8585
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja 050 487 3291

Sähköposti - info@contribyte.fi tai etunimi.sukunimi@contribyte.fi

Laita viestiä

6 + 3 =

Share This