Onnistunut Jira käyttöönotto

Yleisimmät haasteet Jiran käyttöönotoissa

Tiedon rakenne

Järjestelmässä olevaa tietoa on vaikea löytää ja käyttää. Esimerkiksi epicien ja storyjen sisältö on vaikeasti ymmärrettävissä.

Raportointi

Tuotosten valmiusasteen, tiimien statusten ja releasejen sisältöjen seuraaminen on lähes mahdotonta.

Toimintatapojen hajanaisuus

Jokainen tiimi käyttää omien tapojensa mukaan. Yhtenäisiä käytäntöjä ei ole.

Käyttäjätyytyväisyys

Käyttäjäkunta ei ole tyytyväinen eikä koe saavansa työkalusta täyttä hyötyä irti. Tämä saattaa johtaa siihen, että työtä hallitaan työkalun ulkopuolella.

Teesi #14 - Työkalut määrittävät toimintatapasi – hyvässä ja pahassa

Jira käyttöönoton toimintamalli

Toimintamallin ja objektimallin määrittely

Ensimmäisessä vaiheessa tulee sovittaa Jira ja oma toimintamalli yhteen löytämällä molempien vahvuudet. Objektimallissa tärkeintä on päättää tasot siltä pohjalta mitä informaatiota ja omistajuuksia niihin liittyy. Tässä vaiheessa voidaan hyödyntää parhaita käytäntöjä eri lähteistä. Hyvin tehty valmistelutyö auttaa onnistumaan käyttöönotossa.

Jiran konfigurointi ja pilotointi

Ennen varsinaista Jira käyttöönottoa Jira kannattaa konfiguroida ja varmistaa, että suunniteltu malli vastaa organisaation tarpeita. Tämä voidaan tehdä pilotoimalla tai käymällä työkalun toimintamallia läpi valittujen henkilöiden kesken. Erilaisten käyttäjäryhmien mukaansaaminen on oleellinen menestystekijä.

Koulutus, datojen siirtäminen ja käyttöönotto

Varsinaiseen käyttöönottovaiheeseen kuuluu kolme tärkeää kokonaisuutta: 1) datojen migraatio, 2) käyttäjien koulutus ja 3) käyttöönoton aloitus. Datojen siirto eli migraatio kannattaa harkita tarkasti. Se voi luoda todella suuren työmäärän tai sitten voidaan päästä helpolla eteenpäin. Koulutuksissa ei kannata säästää, hyvät ja monipuoliset koulutukset varmistavat, että Jira alkaa tuottaa lisäarvoa heti alusta saakka.

Onnistuneen käyttöönoton varmistaminen

Yksi yleisempiä virheitä käyttöönotoissa on, että käyttäjille ja tiimeille ei anneta tarvittavaa tukea ensimmäisten viikkojen aikana. Contribyten käyttöönottomallissa käyttäjien ja tiimien kanssa pidetään muutaman viikon jälkeen työpajat, joissa pureudutaan käytön haasteisiin ja kehitetään konfiguraatioita ja näkymiä eteenpäin.

Kaipaatko lisäapua? Tutustu myös Atlassian työkalupalveluumme!

Ota yhteyttä!

Laita viestiä alla olevalla kaavakkeella, ota suoraan yhteyttä tai katso yhteystietomme.

Lasse Mikkonen, CTO, Atlassian ja muut työkalut, 040 543 9845
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja, 050 487 3291
Timo Leppä, koulutukset, tiimivalmennukset, 0400 924 830
Harri Pendolin, tuotejohtaminen ja palvelumuotoilu, 040 582 0865

 

2 + 12 =

Share This