Lean Business Case - Kehitä liiketoimintalähtöisesti

Teesi#25 – Idea-, kehitys- ja tuoteportfolioiden hallinta on liiketoiminnan vaikuttavinta päätöksentekoa.

Lean Business Case – Kehitä liiketoimintalähtöisesti

Lean Business case on yhden päivän tehokurssi, joka opettaa poimimaan ideamerestä parhaat mahdollisuudet  ja priorisoidaan portfolio-tason tekemiset liiketoimintalähtöisesti. Kurssilla käydään läpi käytännönläheisesti, miten uusille tuoteideoille ja asiakastarpeille luodaan kevyesti ja ketterästi bisnesperustelu (”business case”) sekä yrityksen sisäinen esittelymateriaali.

Valmennuksessa läpikäytävä bisnesperustelun malli on jaettu selkeisiin moduuleihin ja jokaiseen moduuliin on tarjolla suunnittelua, arviointia ja testausta tukevat työkalut, jotka jaetaan osallistujille.

Excel-harjoituksesta käytännönläheiseen mahdollisuuden arviointiin

Perinteisesti uusien projektien perustelut, silloin kuin niitä on tehty, ovat olleet numeropainotteisia. Yhdellä ja samalla Excel-taulukolla on pyritty laskemaan tulevaisuuden tuotto-odotuksia huomioimatta laskelmaan liittyviä epävarmuuksia. Ja jos investointilupa on tullut, niin yleensä business case on sen jälkeen unohdettu.

Lean Business Case koulutuksessa opitaan miten Excel-harjoitus käännetään iteratiiviseksi mahdollisuuden arvioinniksi, joka ohjaa tekemistä ideoinnista elinkaaren hallintaan asti. Kurssilla opitaan mm.

 • Miten erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia kannattaa arvioida
 • Kuinka iteratiivinen, MVP-konseptia tukeva bisnesperustelu tehdään
 • Pitämään bisnesperustelu ajan tasalla ja hyödyntämään sitä läpi tuotteen elinkaareen

Valmennuksessa edetään esimerkkien ja harjoitteiden kautta.

Kenelle

Lean Business Case koulutus on tarkoitettu portfoliomanagereille, tuotelinjasta tai -perheestä vastuussa oleville johtajille sekä tuotepäälliköille, joiden vastuulla on uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen ja arviointi.

Kieli

Koulutusta järjestetään suomeksi tai englanniksi. Oppimateriaalit ovat englanninkieliset.

 

Koulutuksen esimerkkisisältö

Ideoiden ja liiketoimintamahdollisuuksien mallintaminen: mitä valitsisin ja miksi?

 • Bisnesperustelun tarve: minkätyyppinen perustelu kannattaa valita?

Päätöksenteon ketteryys: investointien pilkkomisesta lääkettä epävarmuuksien hallintaan

Alustava arvolupaus – mitä, kenelle ja mihin tarpeeseen

 • Ansainta: liiketoimintamalli – hinnoittelu
 • Toteutus: vaatimukset – ratkaisun kuvaus MVP-tyyppisesti (”minimum viable product”)
 • Todisteet ja tukeva markkinatieto
  primääri (asiakashaastattelu)
  sekundääri (analyytikkoraportit, trendit, ulkoiset tietolähteet)

Strategia

 • sopivuus yrityksen strategiaan
 • sopivuus portfolioihin (muut tuotteet/palvelut/projektit)
 • toimittamisvalmius

Liiketoimintaympäristö

 • markkinan kypsyys
 • kilpailutilanne
 • markkinoille menon esteet
 • riskit

Taloudellinen tarkastelu

 • tuotto- ja investointilaskelmat
 • ROI/NPV
 • Kuinka myyn bisnesperusteluni sisäisesti ja ulkoisesti

tuotemarkkinointi, visuaalisuus ja tarinankerronta

Kieli

Tämä koulutus voidaan pitää suomeksi tai englanniksi.

Markku Nurmela

Markku Nurmela

Johtava konsultti

Markku Nurmela on kokenut valmentaja ja konsultti, joka on laittanut lukuisat ideasuppilot, business caset ja tuotestrategiat kuntoon. Yökyöpelinä hän puurtaa iltavuorossa, jotta asiakas varmasti saa tarvitsemansa huolellisesti viimeisteltynä. Yleensä asiakkaat huomaavatkin saaneensa Markulta vähän enemmän kuin tilasivat. Työnteon lisäksi Markku harrastaa ruuanlaittoa ja koirien kanssa luonnossa liikkumista. Parhaat ideat usein syntyvätkin raittiissa ulkoilmassa metsän keskellä.

Pyydä räätälöintiä tai kysy lisää!

 

Harri Pendolin – 040 582 0865

Markku Nurmela – 040 501 5094

Antti Suvanto – 050 599 4830

training@contribyte.fi

Koulutuspyyntö - Lean Business Case

8 + 4 =

Share This