Valitse sivu

Tiimien kehittäminen ja valmennukset

Tiimien kehittäminen on avain menestykseen. Vain toimivilla tiimeillä organisaatiot voivat voittaa.

Tiimien valmennukset

Valmennamme tiimejä menestymään. Valmennuksia tiimityöstä, kommunikaatiosta, toimintamalleista, työkaluista ja tiimin rakentamisesta.

Tiimikoulutukset

Koulutukset tiimien kehittämiseen, tiimitoiminnan johtamiseen sekä itseohjautuvuuden parantamiseen.

Tiimin 360 pulse

Luo tiimille kehityssuunnitelma. Web-kyselyjen, työpajan ja haastattelujen avulla konkreettinen suunnitelma tiimin kehittämiseen.

Tiimin kehittämisen työpajat

Tiimin kehittäminen tavoitteellisesti räätälöityjen työpajojen avulla.

Kokeneet valmentajamme ovat valmentaneet satoja tiimejä. Jokainen tiimi on uniikki ja sitä tulee kehittää uniikisti.

Mistä hyvä tiimi koostuu?

 

 • Johtajuus (Leadership)

 • Tietoisuus (Awareness)

 • Tiimihenki (Team Spirit)

 • Pitkäjänteisyys (Sustainability)

 • Auttaminen (Helping others)

 • Jatkuvasti loistavat tulokset (Continuous great results)

 

Tiimin kehittäminen

Toimivan tiimin työkalut -opas

Oppaasi tiimin kehittämiseen ja tehokkaaseen yhteistyöhön.

Contribyten hyvän tiimin malli koostuu kuudesta pääkohdasta.

Johtajuudella emme tarkoitamme pelkästään tiimin tai tekemisen johtamista, mutta myös tiimin jäsenten kykyä johtaa itse itseään. Oma ajanhallinta, vastuun ottaminen ja kantaminen, itseohjautuvuus ja yhteisen tavoitteen ymmärrys kuuluvat meidän mallissa tähän osa-alueeseen.

Tietoisuus sisältää sen, miten hyvin tiimi on tietoinen ja utelias asiakkaan tarpeista ja ongelmista, omasta ympäristöstään ja myös tarvitsemistaan teknologioista ja työkaluista. Ja ehkäpä myös tulevaisuuden trendeistä ja muutoksista.

Tiimihenki rakentuu toisten kunnioittamisesta, selkeistä rooleista ja vastuista, luottamuksesta ja hyvästä ja positiivissävytteisestä kommunikaatosta

Pitkäjänteisyys syntyy yksilön, tiimin taitojen ja työkalujen ja prosessien jatkuvasta kehittämisestä, yhteistyötaidoista ja metodeista, virheiden sallimisesta ja niistä oppimisesta, hukan minimoinnista ja riittävästä toimintaan valtuutuksesta.

Auttaminen on keskeinen osa arvostettuja tiimejä. Hyvät tiimit pystyvät auttamaan koko organisaatiota parantamaan toimintaa.

Jatkuvasti hyviin tuloksiin päästään, kun tiimin ja sen yksilöiden saavutuksia arvostetaan tiimin sisällä ja ulkopuolella näkyvästi, konfliktit pystytään ratkomaan tehokkaasti ja tiimi näkee edessään jatkuvasti sopivan haastavia tehtäviä.

Lue täältä lisää Contribyten hyvän tiimin mallista tai lataa vierestä tiimin kehittämisen oppaamme!

Yksikään tiimi ei ole voittanut ilman valmentajaa!

Miksi tiimin kehittämiseen tarvitaan valmentajaa?

 

 • Avaa silmät nykytilanteeseen
 • Osaa ja pystyy haastamaan (lempeästi tai provosoiden)
 • Ohjaa ratkaisuihin – ei jää muhimaan solmuihin
 • Kannustaa – auttaa näkemään mahdollisuuksia
 • Yksinkertaistaa
 • Tiivistää ja nopeuttaa oppimista
 • Harmonisoi ja auttaa yhteistyön kehittämisessä
 • Auttaa hahmottamaan kommunikoinnin eri tapoja
 • Kokemus muista tiimeistä ohjaa kokeilemaan oikeisiin valintoihin

Valmentaja tekee kaikkensa, että tiimi kehittyy voittavaksi. 

Tiimi kehittyy, jos se saa ja antaa palautetta, sillä on halua oppia, nauttii sopivista haasteista ja jos se toimii positiivisessa ilmapiirissä.

Tiimin kehittäminen

Tiimien valmennukset

 

Valmennusmentaliteetimme on, että tiimit ymmärtävät oman ympäristönsä ja teknologiansa parhaiten. Siksi haluammekin kuunnella ja ymmärtää heidän spesifisen toimintaympäristön ja siihen liittyvät vahvuudet ja rajoitteet. Me tuomme kokemusta ja näkemystä muista yrityksistä sekä alan tärkeimmistä periaatteista.

Uskomme tiimien kehittämisessä jatkuvuuteen. Meille mieluisin tapa on tehdä pidempikestoisia valmennuksia, joilla muutoksesta tulee pysyvämpää. Esimerkki pidempiaikaisesta valmennuksesta on sellainen, jossa valmentajamme osallistuu aluksi päivän päivän viikossa tiimin aktiviteetteihin ja järjestää koulutuksia ja työpajoja tiimille. Valmennuksen loppupuolella mukana ollaan hieman vähemmän, mutta kuitenkin varmistetaan, että sovitut parannuskohteet tulevat käyttöön ja juurtuvat osaksi toimintatapoja.

Valmennukset sovitetaan aina tiimin tarpeisiin. Valmennukseen voimme tuoda koko Contribyten osaamisvalikoiman. Esimerkkejä aiheista ovat: Kanbanin vahvistaminen, asiakasymmärryksen lisääminen, ketterä vaatimusten hallinta, Atlassian työkalujen tehokas käyttö, ajankäytön tehostaminen, tiiminä tehokkaasti toimiminen ja sidosryhmäyhteistyön parantaminen.

Suosittuja tiimin kehittämisen ohjelmiamme

Rakenna itseohjautuvuutta

Modernin lähijohtamisen menetelmillä saadaan tiimiin rakennettua itseohjautuvuutta. Valmennuksessa käytetään mm. Delegation Boardia ja kommunikaatiokarttaa luomaan tiimin itseohjautuvuudelle toimintaympäristö.

Mistä rakentuu hyvä tiimi? – 5 workshopin sarja

Hyvän tiimin kehittäminen ja ylläpitäminen vaatii paljon. Tiimi on monimutkainen ihmisten ja toimintatapojen yhtälö, jossa tiimiin kohdistuvat ulkoiset vaatimukset ja tiimin jäsenten luontaiset toimintatavat tulee saada yhteen.

Jatkuva parantaminen

Tiimien yleinen haaste on jatkuvan parantamisen seisahtuminen. Tiimityö kehittyy aluksi, mutta seisahtuu helposti paikalleen. Valmennuksessamme panostamme jatkuvaan parantamiseen kehittäen näin tiimejä eteenpäin.

R

Laadun rakentaminen tekemisen aikana

Parhaat tuotekehitystiimit rakentavat tuotteen laadun jo kehityksen aikana. Tässä valmennusohjelmassa perehdytään niin koetun laadun kuin toiminnallisen laadunkin rakentamiseen. Tärkeänä asiana nostetaan myös palautteen saamiseen kehityksessä.

"Kouluttaja oli innostunut, aiheeseen hyvin perehtynyt, osaava ja laittoi itseään peliin, pisteet tästä"

Tiimien kehittämisen koulutukset

 

Koulutamme vuositasolla satoja eri tiimejä kymmenissä eri organisaatioissa. Panostamme jatkuvasti ja aktiivisesti kouluttajiemme ja koulutustemme aikuisoppimisen kannalta tärkeimpiin asioihin. Meille koulutuksissa nousee kolme asiaa ylitse muiden:

 • Aito vuorovaikutus
 • Osallistaminen ja harjoittelu
 • Tiimin ja organisaation ainutlaatuisuuden huomiointi.

Aikuiset oppivat eri tavalla kuin lapset. Aikuisten kouluttamisessa tärkeää on ymmärtää, että heillä on jo monista asioista selkeitä toiminta- ja ajatusmalleja. Siksi aikuisoppimisessa tuleekin oppia hyödyntämään näitä ja rakentaa ennaltaopitun päälle asioita. Silloin harvoin, kun pitää poisoppia jostain, niin mentaalimallia pitää aidosti osata muuttaa. Meidän kouluttajamme ovat vuosia harjoitelleet näitä taitoja.

Tiimien kouluttaminen on myös oma taitonsa. Tiimien koulutuksissa tulee huomioida myös tiimin keskinäinen dynamiikka. Tiimin kouluttaminen ei ole samanlaista kuin samankokoisen joukon ihmisiä. Tiimin sisäistä dynamiikkaa tulee hyödyntää, mutta myös osata tunnistaa tiimin sisäisten ajatusmallien ja rakenteiden aiheuttamat haasteet.

Contribyten kokeneet kouluttajat räätälöivät tiimien kehittämisen koulutukset aina organisaatiolle ja tiimille sopivaksi. Siksi palautteemme on yleisesti loistavaa, ja tiimit viihtyvät ja kehittyvät koulutuksissamme.

"Lähes joka mittarilla entinen ongelmatiimi oli noussut asiakkaamme parhaaksi porukaksi."

Tiimin 360 pulse

Tiimin 360 pulse -analyysissä kartoitamme tiimin toimintatavat, henkilösuhteet, työkalut ja tavoitteet. Varmistamme tiimin sidosryhmien ja johdon kanssa tiimin tulevaisuuden tavoitteet ja luomme analyysin pohjalta toimenpidesuunnitelman, jolla tiimi nousee uudelle tasolle.

Contribyten tiimin 360 pulse ei ole auditointi. Tiimit ovat erilaisia niiden historian, tavoitteiden, toimintaympäristön ja teknologian takia. Siksi keskitymme ymmärtämään tiimin rakennetta, toimintatapoja ja tulevaisuuden tavoitetilaa. Vasta ymmärrettyämme miksi ja minne tiimin tulisi pyrkiä, pystymme analysoimaan tilanteen ja luomaan tähän tavoitteeseen johtavan konkreettisen kehityspolun tiimin kehittämiseen.

360 pulse suoritetaan 1-2 päivän aikana ja siiheen kuuluu työpaja tai työpajat, web-kysely, henkilökohtaiset haastattelut, olemassa olevaan dokumentaatioon tutustuminen ja käytössä olevien ohjaustyökalujen analyysit

Teemme 360 pulse analyysit aina kiinteähintaisena, koska koemme, että se on kaikille reilu vaihtoehto. Tiedämme kokemuksesta, että tällä tavoin saamme parhaan lopputuloksen, kun voimme perehtyä haluamiimme asioihin tarpeeksi paljon.

Tiimin 360 pulse -analyysin hinta on 6500 €/tiimi (max 12 henkeä).

 

Tiimin 360 pulse -analyysi pähkinänkuoressa

l

360 Pulse -analyysi

Analysoimme tiimin nykytilan suhteessa organisaation tavoitteisiin. Emme auditoi, vaan ymmärrämme tiimin toimintaympäristön ja tulevaisuuden vaatimukset.

Konkreettiset kehitysehdotukset

Luomme organisaation tavoitteita vastaavan kehityspolun. Annamme konkreettisia muutosehdotuksia henkilö-, tiimi-, organisaatio- ja teknologiatasoilla.

h

Muutosbacklogi

Teemme muutokselle backlogin, jonka pohjalta asioita voidaan alkaa viemään eteenpäin. Teemme ehdotuksen muutoksien toteutusjärjestyksestä.

Muutoksen käynnistys

360 Pulse analyysin lopuksi pidämme tulosten esittelytilaisuuden. Tämä toimii hyvänä muutoksen käynnistäjänä. 

"Ulkopuolinen fasilitaattori onnistuu jotenkin aina kaivamaan enemmän irti tiimeistä kuin meidän omat retrospektiivit"

Tiimin kehittämisen työpajat

 

Työpajamainen lähestyminen timien kehittämiseen on noussut koko ajan suositummaksi. Järjestämmekin vuositasolla paljon työpajoja tiimeille, joiden avulla tiimi saa otettua helppoja parannusaskelia.

Työpajat eroavat koulutuksista siten, että niissä tiimit tuottavat paljon sisällöstä itse ja taitavat fasilitoija auttavat tiimiä pääsemään paremmin tavoitteisiinsa.

Millaiseen kehittymiseen työpajat sitten sopivat? Varsinkin tiimit, joissa on sisäisiä tai ulkoisia ristiriitoja, ovat otollisia työpajamaiselle työskentelylle. Myös kehityspolulla jo pidemmälle päässeet, mutta siihen jämähtäneet tiimit, hyötyvät suuresti työpajamaisista työskentelystä.

Contribyten valmentajat ovat ammattimaisia fasilitaattoreita, jotka pyrkivät aina saamaan koko tiimin osallistumaan toiminnan kehittämiseen. Liian usein vain äänekkäimmät ja ulospäinsuuntauvimmat saavat äänensä kuuluviin, vaikka myös hiljaisilla jäsenillä on huippuosaamista, joka tulee saada käyttöön.

Työpajamme ovat useimmiten puolen päivän mittaisia, mutta teemme myös koko päivän työpajoja. Räätälöimme työpajan aina tiimin tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivaksi.

Suosittuja tiimin kehittämisen työpajojamme

T

DISC -analyysillä tiimin toiminta sujuvammaksi

DISC -analyysillä ja sen työpajamaisella purulla saa hyvän lähtökohdan tiimin yhteistyön rakentumiselle. DISC kuvaa käyttäytymis- ja kommunikointimalleja ja työpajamme pureutuu siihen, miten nämä vaikuttavat tiimin toimintaan.

Z

Fasilitoitu retrospektiivi

Yksi suosituimmista ja tehokkaimmista tiimin kehittämisen työpajoistamme on fasilitoitu retrospektiivi. Siinä pureudumme tiimin kehityspolkuun ja löydämme konkreettiset askeleet eteenpäin.

g

Delegation Board

Delegation board auttaa tiimejä luomaan toimintaympäristön, jossa jokainen tiimin jäsen voi toimia mahdollisimman itseohjautuvasti. Päätöksenteon tasojen määrittämisellä tiimin toiminta helpottuu huomattavasti.

l

Piirrä toimintatapasi

Yksi vahvoista tiimin toimintatavan kehittämisen menetelmistä on yhdessä piirtää tiimin toimintatavan kartta. Mitä missäkin vaiheessa tapahtuu ja miksi. Tämän avulla tiimi ymmärtää toisiaan paremmin ja löytää helppoja kehityskohteita toimintaansa.

Contribyte valmentaa tulevaisuuden voittavat tiimit ja organisaatiot.

Contribyte yhteystiedot

Lasse Mikkonen, teknologiajohtaja 040 543 9845
Harri Pendolin, tuotejohtaminen 040 582 0865
Markku Nurmela, valmennuspalvelut 040 501 5094
Timo Leppä, koulutuspalvelut 0400 924 830
Niklas Tikkala, työkalun palvelupäällikkö 040 681 8585
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja 050 487 3291

Sähköposti - info@contribyte.fi tai etunimi.sukunimi@contribyte.fi

Laita viestiä

7 + 12 =

Share This