Valitse sivu

Tuotekehityksen koulutukset työkaluihin, menetelmiin sekä organisaation johtamiseen 

Olemme valmennusyritys, joka kouluttaa ja valmentaa henkilöitä, tiimejä ja organisaatioita paremmiksi.

Contribyten koulutusfilosofia

R

Koulutukset Contribyten sisällöllä

Koulutuksemme pohjautuvat meidän oppeihimme ja kokemuksiimme yli 500 tuote ja palvelukehitysorgaanisatiosta. Lisäksi täydennämme kurssejamme valituilla paloilla maailman johtavista viitekehityksistä ja opeista.

R

Toteutukset lähellä ja etänä

Meillä on kokemusta ja kyvykkyyttä toimittaa koulutuksia luokkahuoneessa, etäyhteyksien välityksellä, digitaalisesti sekä näiden kaikkien yhdistelmänä.

R

Harjoitus tekee mestarin

Pyrimme aina lisäämään koulutuksiin työpajoja, kotitöitä, harjoituksia ja valmennusta luodaksemme parempia oppimiskokonaisuuksia ja -polkuja. Nämä tehdään aina yhteistyössä asiakkaan kanssa.

R

Jatkuva oppiminen ja parantaminen

Koulutamme jatkuvasti valmentajiamme esiintymistaidoissa, vuorovaikutuksessa sekä koulutettavien asioiden osaamisessa.

Aikuisoppiminen

Työhön liittyvä aikuisoppiminen usein eroaa lasten oppimisesta koulussa. Aikuisilla on pajon enemmän olemassaolevaa tietoa, olettamuksia ja tietyllä tapaa jäsenneltyä tietoa. Aikuisten oppimisessa tulee huomioida näiden vaikutukset oppimiskokokemukseen ja mahdollistaa oppiminen näiden kanssa.

Aikuisten oppimisen mahdollistaminen vaatii, että olemassaolevia jäsenneltyjä tietosisältöjä pystytään avaamaan ja joko täydentämään tai uudelleenjärjestelemään näistä sisältöjä. Aikuisilla on usein enemmän poisoppimista, kuin pelkästään uuden oppimista. Työkaluissa esimerkiksi vanhat kokemukset eri työkaluista vaikuttavat oppimiseen oleellisesti. Toimintamallipuolella yksittäinen kokemus on saattanut aiheuttaa tietomalleja, jotka haittaavat uuden toimintamallin hyväksymistä ja omaksumista. Näiden syiden takia pyrimme koulutuksissa mahdollistamaan oppimisen seuraavien avulla:

 • Vahva vuorovaikutus osallistujien kanssa asioiden maadoittamiseksi jokaisen henkilön ja organisaation ympäristöön. Lisäksi vuorovaikutuksella haluamme varmistaa, että asiat tulevan varmasti ymmärretyksi.
 • Organisaation ja henkilöiden historian ja tilanteen ymmärtäminen. Jokaisen henkilön ja organisaation tilanne on erilainen ja pyrimme räätälöimään koulutusten sisällön varmistamaan oppimisen.
 • Harjoitukset ja aktivointi ovat keskeinen osa jokaista koulutusta ja valmennusta. 

Tunnemme tuotekehityksen menetelmät ja työkalut

Jira, Confluence, ServiceDesk sekä Atlassian lisäosien koulutukset

Ainutlaatuisena tarjoamana meillä on yhdistettyjä työkalu- ja menetelmäkoulutuksia. Useimmiten meidät valitaan koulutustoimittajaksi juuri koulutuksen muokattavuuden ja tuotekehitysosaamisemme takia.

Kouluttajamme ovat työkalujen ja toimintatapojen asiantuntijoita. Koulutuksemme yhdistävät työkalujen käyttöä ja toimintatapojen parhaita paloja yhteen pakettiin.

Olemme Atlassian Gold Partner yli vuosikymmenen kokemuksella. Valitse tästä teille sopivat tuotekehityksen työkalukoulutukset!

 

R

Vahva työkalujen ja menetelmien kokemus

R

Tuotekehityksen kokonaisvaltainen osaaminen

R

Koulutusten sovittaminen asiakkaan tarpeisiin

Confluence koulutus

Organisaation tieto järjestykseen ja informaatio tehokkaampaan käyttöön Confluencen avulla. Räätälöitävä koulutus yrityksille.

Jira koulutus

Jiran tehokkaampi käyttö ja parhaat käytännöt.

Testauksenhallinta Jiralla koulutus 

Testauksen hallinta Jiralla käyttäen Xray, Zephyr tai Test Management for Jira lisäosaa.

Voit halutessasi yhdistää eri tuotekehitys-koulutuksiamme yhdeksi koulutus-kokonaisuudeksi.

VersionOne, Doors, Git ja Jama Software työkalukoulutukset vaatimusten hallintaan, työn ohjaukseen ja tehokkaan yhteistyön mahdollistamiseen

Lukuisat asiakkaamme ovat pyytäneet meitä parantamaan tuotekehitystään. Olemme järjestäneet heille työkalu- ja vaatimustenhallinnan parhaiden käytäntöjen koulutuksia sekä erillisinä että yhdistettyinä kokonaisuuksina. Tunnemme parhaat käytännöt ja voimme auttaa myös teitä löytämään juuri teille parhaiten sopivat työkalut.

R

Kokeneet versionhallinnan kouluttajat

R

Useiden työkalujen ainoa partneri Suomessa

R

Vaatimusten hallinnan tekninen ja sisällöllinen osaaminen

VersionOne - tehokas käyttö

VersionOnen tehokas käyttö on tarpeiden mukaan muokattava koulutus yrityksille, jotka haluavat saada kaiken hyödyn ketteryyden skaalautumisesta.

Git koulutus

Voidaan tehdä GitLab, GitHub, Azure DevOps tai Bitbucket ympäristöissä. Kurssin sisältöä muokataan osallistujien mukaan niin, että vaikeustaso pysyy sopivana ja sisältö mielenkiintoisena.

IBM Rational DOORS vaatimusten hallintaan

Rational Doors toimii vaativimpiinkin vaatimustenhallinan tarpeisiin. Tällä koulutuksessa Doors haltuun.

Jama Software vaatimusten hallintaan

Jama Software on monipuolinen vaatimusten hallinnan työkalu, jolla voidaan hoitaa myös testauksenhallinta.

Vahvuutenamme on työkalujen ja toimintamallien tuntemus. Pystymme yhdistämään näitä toimiviksi koulutus-kokonaisuuksiksi.

Tuotekehityksen roolien, menetelmien ja tiimien toiminnan tehostamisen koulutukset

Ratkaisevaa on se kuinka muutoksen kohdatessamme pystymme reagoimaan nopeasti ja kääntämään muutoksen eduksemme – ketterät menetelmät mahdollistavat nopeatkin liikkeet!

Muutos on osa elämää, ja tuotekehitysmaailmassa muutoksen nopeus kasvaa jatkuvasti. Tuotekehitysorganisaatioiden on vastattava muutoksen tuomiin haasteisiin ja lisäksi optimoitava tuotekehityksensä tehokkuus ja tarkoituksen mukaisuus. Tämä ei ole vapaaehtoista vaan edellytys sille, että organisaatio on olemassa myös seuraavan viiden vuoden kuluttua.

R

Koulutukset sovitetaan aina asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin sopiviksi

R

Ei pelkkiä kopioituja korulauseita, vaan omia käytännössä testattuja menetelmiä

R

Erittäin kokeneet ketterän kehittämisen kouluttajat, jotka omaavat käytännön näkemystä

World Class Product Owner -koulutus

Tuoteomistaja on parhaimmillaan organisaation tärkein henkilö. World Class PO koulutuksessa luodaan edellytykset kasvattaa organisaation tuoteomistajista huippuosaajia.

World Class Scrum Master – koulutus

Parhaat Scrum Masterit saavat valmennettua tiimit suoriutumaan erittäin tuottavasti luoden ilmapiirin, jossa onnistuminen varmistetaan. Kurssilla paneudutaan Scrum Masteruuden kehittymiseen. 

Scrum koulutus

Scrum koulutuksella tiimi pääsee nopeasti alkuun Scrumissa ja saa käytännönläheiset ohjeet toimia ketterästi.

Kanban koulutus

Ohjelmisto ja palvelukehityksen Kanban koulutuksella saat optimoitua kehityksen virtaaman ja varmistettua arvon tuoton.

Tiimityöllä toimivuutta ja tuottavuutta -valmennus

Olemme valmentaneet satoja tiimejä parantamaan toimintaansa. Teemme valmennukset aina tiimilähtöisesti ja löydämme jokaiselle tiimille sopivan toimintatavan.

Meillä on pitkä kokemus liiketoimintalähtöisestä tuote- ja portfoliohallinnasta. Osaamme suunnata tekemisen asiakaslähtöiseksi ja ymmärrämme uudet liiketoimintamallit.

Tuotejohtamisen ja portfolionhallinnan koulutukset

Parhaatkaan menetelmät eivät auta jos tuotekehityksessä keskitytään vääriin asioihin.

Portfolionhallinta ja liiketoimintamahdollisuuksien analysointi on keskeisessä asemassa tuote- tai palveluorganisaation menestystä.

Tuotejohtamisen koulutukset on suunnattu tuotepäälliköille, tuoteomistajille sekä liiketoimintaomistajille (Business Owner) eli heille, joiden vastuulla on ohjata tuotekehitystä ja varmistaa asiakastarpeiden täyttyminen.

R

Suomen kokeneimmat tuotejohtamisen kouluttajat

R

Käytännön kautta kehitetyt toimintamallit tuotu koulutusten muotoon

R

Koulutuksissa kymmeniä käteviä työkaluja jokapäiväisen työn helpottamiseksi

Tuotejohtaminen 2.0

Euroopan suosituin kurssi tuotepääliköille, yli 1000 osallistujan kokemuksella. Luokkahuone ja organisaakohtaisina toteuksina.

Oikeat ominaisuudet – miten kehität menestystuotteen

Koulutus joka yhdistää eri roolit ymmärtämään mistä menestystuote todella syntyy. Organisaation tuotekehitys uudelle tasolle tällä kurssilla.

Lean Business Case – kehitä liiketoimintalähtöisesti

Vanhat business case laskelmat joutavat roskiin. Lean business case koulutuksessa opitaan tekemään organisaatiolle arvoa tuottavia liiketoimintalaskelmia.

Contribyten kouluttajat taitavat tuotekehityksen menetelmät ja niiden tukena käytetyt työkalut.

Organisaation johtamisen ja ketteryyden skaalautumisen koulutukset

Tarkoituksenmukainen ja tehokas tuoteorganisaatio tarvitsee tehokasta ja tarkoituksen mukaista johtamista. Ketteriä organisaatioita ei voi johtaa vanhentuneilla johtamisopeilla, vaan myös organisaation ja tiimien johtajien on opittava ja sisäistettävä uusia ajatusmalleja ja toimintatapoja.

Voittavassa tuoteorganisaatioissa johdon rooli on toimia toiminnan mahdollistajana luomalla tarvittavat edellytykset sille, että organisaatio kykenee tehokkaaseen itseohjautuvuuteen mikä puolestaan mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin.

R

Contribyten ajatusmallissa tuoteorganisaation johtamista katsotaan kokonaisuutena, ei vain ohjelmistokehityksen johtamisena

R

Satojen organisaatioiden kokemus, rikastettuna valituilla paloilla parhaista malleista

R

Ei yhtä oikeaa mallia, vaan ymmärrystä joka sovitetaan organisaation tarpeisiin

Tuotekehityksen ekonomia -koulutus

Tuotekehityksen ekonomisten periaatteiden ymmärtäminen, niin makro- kuin mikrotasolla ovat elinehto tuottavuuden tehostamiseen. 

Ketterän tiimin valmentava johtaja koulutus

Modernit ketterät tiimit vaativat moderneja johtamisen menetelmiä. Tällä yrityskohtaisella kurssilla keskitytään kehittämään valmentavan johtamisen menetelmiä.

Leading SAFe -koulutus

Scaled Agile Frameworkin standardoitu koulutus. 

Management 3.0 – lähijohtamisen käytännön työkalut

Management 3.0 on kokoelma lähijohtamisen menetelmiä. Yrityskohtaisella kursilla saadaan työkaluja moderniin lähijohtamiseen.

Teesi#34 – Varmista tulevaisuus, törmäytä henkilöstön kehittyminen ja organisaation tavoitteet

Contribyten koulutusmoduulit

Olemme valmentaneet satoja erilaisia tuote- ja palveluorganisaatioita. Olemme vuosien varrella löytäneet monia hyviä käytäntöjä kokemuksen kautta sekä lukeneet ajatuksia  ja tutkimuksia maailman johtavilta ajattelijoilta. Näiden kokemusten auttamina olemme kehittäneet toimivia ratkaisuja erilaisiin organisaatioihin.

Uskomme, että toimivimmat koulutukset ja valmennukset koostetaan organisaation uniikkiin tarpeeseen. Parhaat organisaatiot vaativat erilaisten asioiden yhteen toimimista ja siksi koulutusten ja valmennustenkin tulisi vahvistaa näitä ajatuksia.

Olemme tehneet suosituimmista sisällöistämme moduuleja, joita voi liitttä yhteen toimiviksi kokonaisuuksiksi. Näiden avulla pystymme palvemaan jokaista organisaatiota niiden tarpeiden mukaan varmistaen sisällön laadun moduuleilla.

R

Contribyten ajatusmallissa tuoteorganisaation menestyminen vaatii koko organisaation sujuvaa yhteen toimimista

R

Satojen organisaatioiden kokemus, rikastettuna valituilla paloilla parhaista malleista

R

Tuhansien pidettyjen koulutusten ja valmennusen sisältö pilkottuna sopiviin moduuleihin

R

Kokemusta myös laajoista koulutusohjelmista

Tuote- ja palveluliiketoiminta

Tyhjä moduli diviä varten

Tuotestrategia

Erilaisilla ja elinkaaren eri vaiheissa olevilla tuotteilla voi olla hyvin toisistaan poikkeavia strategioita. Strategian laatimisessa peruselementit ovat kuitenkin samat:

 1. Analysoi ja tunnista nykytila. On tärkeätä ymmärtää mistä lähdetään: mikä on tuotteen asema markkinoilla ja omassa portfoliossa? Mikä on tuotteen ja markkinoiden elinkaaren vaihe? Ketkä ovat kilpailijoitani? Kun nykytila ymmärretään, niin on helpompi katsoa tulevaisuuteen.
 2. Aseta strategialle tavoite. Mitä haluamme tuotteen osalta saavuttaa? Kaikkea ei voi saada kerralla, joten tavoitteen pitäisi olla selkeä.
 3. Mieti askeleet, joilla tavoite saavutetaan. ”Strategiamme on kasvaa” ei toimi. Pyri määrittämään miten tavoite saavutetaan ja tiivistämään se helposti muistettavaan ja konkreettisen muotoon.

Koulutusmoduulissa käydään läpi tuotestrategian luonnin vaiheet ja työpajamaisesti rakennetaan yhdessä tuotestrategia.

Tuotesuunnittelu

Onnistunut tuotesuunnittelu vaatii monen tekijän toimivaa yhteistyötä. Tuotesuunnittelun koulutusmoduulissa käydään koko tuotesuunnittelun putki läpi ja luodaan ymmärrys tärkeimmistä toimintatavoista

Esimerkki agendasta

 • Tuotehallinnan yleiskuva ja Contribyten Talomalli
 • Tuote- vs. projektiliiketoiminta
 • Markkinaymmärrys – miksi asiakas ostaa
 • Arvolupauskanvaasi (Value Proposition Canvas)
 • Tuotevaatimusten luonti
 • Ominaisuusähky vai tyytyväinen käyttäjä?
 • Ketterä / jatkuva kehitys
 • Design Thinking – Lean startup

 

Asiakas- ja markkinaymmärrys

Tuotekehityksessä on luonnollinen mutta suuri vaara kehittää ominaisuuksia itselleen tai perustaa faktat oletuksiin. Koska digitaalisessa tuotekehityksessä kosketus asiakkaaseen on entistä etäämpänä, on vaikea ymmärtää kuka tai keitä asiakkaat ovat ja miten he käyttäytyvät. Liiketoiminta odottaa tulosta, mutta unohtaa kertoa, kuka asiakas on.

Tuotekehitys suoltaa tuotteita nopealla syklillä, koska liiketoiminta odottaa tuloksia ja markkina on nälkäinen. Nopeassa tahdissa asiakasymmärrys unohtuu, eikä ajatella kenelle tuotetta tai palvelua tehdään. Pahinta on, että huomaa virheen liian myöhäisessä vaiheessa. Asiakaslähtöinen tuotekehitys keskittyy siihen, että pyritään tekemään oikeita asioita asiakasta ajatellen.

Tässä koulutusmoduulissa käydään läpi asiakas- ja markkinaymmärryksen kehittämisen keinoja konkreettisin esimerkein.

Tuotemarkkinointi

Maailman paraskaan tuote ei myy, jos asiakkaat eivät tiedä sen olemassaolosta. Vaikka asiakkaat tavoitettaisiinkin, niin he eivät uskalla tai osaa ostaa tuotetta, jos heille ei osata kertoa heille ymmärrettävällä tavalla, mitä arvoa tuote heille tuo.

Tuotejohtamisen metodeilla syntyy tuotemarkkinoinnin perusta: mitä tuote tekee = arvolupaus, kenelle sitä myydään = asiakassegmentointi ja kuinka asemoidumme kilpailijoihin nähden = positiointi. Kun tuotemarkkinointi on tehty asianmukaisesti, on varsinainen markkinointi helppoa: viestin monistamista sopiviin kanaviin. Ostamisen helppous lisää myyntiä.

Esimerkkiagenda:

 • Tuotemarkkinoinnin perusteet
 • Asiakas- ja ostajapersoonat
 • Asiakassegmentit
 • Arvolupaus
 • Kanavat

 

 

Tuotekehityksen mittarit

Miten tuotekehityksen tehokkuus mitataan?

Tuotekehityksen tehokkuuden mittaaminen on äärimmäisen vaikeaa. Moniin johtamisen periaatteisiin kuitenkin kuuluu mittaaminen ja mittareiden kautta johtaminen. Siksi mittareita usein halutaan rakentaa ja niillä pyritään ohjaamaan tuotekehitystä haluttuun suuntaan.

Mittaamisen kolme (3) tärkeää periaatetta:

 1.  Mittarit todella toimivat – ihmiset panostat enemmän asioihin joita mitataan. Jokaisesta mittarista tulee peli ja pelissä halutaan voittaa. Tämä välillä aiheuttaa tuloksia, joita ei olisi haluttu
 2. Jokaisella mittarilla tulee olla tavoite, toimintasuunnitelma ja elinkaari. Mittarille tulee olla syy, miksi tätä asiaa mitataan ja mitä tehdään jos mittari menee johonkin suuntaan.
 3. Erota muutosmittarit ja indikaattorimittarit. Mittarit toimivat parhaimmillaan muutoksen johtamiseen. Muutosmittarilla saadaan ihmiset panostamaan haluttuun asiaan enemmän. Indikaattorimittarit taas ovat varkoitusvaloja, joiden pohjalta tulisi tehdä tarkastus ja varmistaa, että asiat ovat kunnossa.

Koulutusmoduulissa käydään läpi tuotekehityksen mittareita ja niiden kehittämistä.

Tuotteiden tai palveluiden suorituskyvyn mittaaminen

Kun organisaatiodataa on helposti saatavilla monista lähteistä, voi olla houkuttelevaa koostaa siitä monipuolisia ja yksityiskohtaisia suorituskyvyn mittaristoja. Jotta mittareiden tarkastelu ja analysointi toisi toivottua hyötyä eikä esimerkiksi johtaisi lamaantumiseen (paralysis by analysis), organisaation kannattaa kuitenkin keskittää huomionsa muutamaan hyvin perusteltuun mittariin. 

Olennaista on tiedostaa, miksi jokin suorituskyvyn mittari halutaan ottaa käyttöön. Pyritäänkö sillä kehittämään omaa toimintaa vai viestimään muille omasta menestyksestä? Jälkimmäiseen tarkoitukseen sopivilla, usein väheksytyillä ns. koreilumittareilla (vanity metrics) voi olla paikkansa esimerkiksi startup-yrityksen viestinnässä, kun kilpaillaan sijoittajien, median ja asiakkaiden rajallisesta huomiosta. Yleensä mittaamisen syynä on kuitenkin halu ohjata ja kehittää omaa toimintaa ja siksi organisaation mittarit kannattaa valita sen mukaisesti. Kehittämistä tukevaa mittaria määritellessä kannattaa huomioida kolme asiaa:

 1. Suorituskyvyn mittari kytkeytyy tavoitteeseen
 2. Hyvä mittari on selkeä
 3. Suorituskyvyn mittari johtaa toimintaan

Koulutusmoduulissa käydään läpi tuotteiden ja palveluiden mittareita ja niiden kehitetään teille sopivat mittarit

Alihankinta - ostaminen, sopimukset ja parhaat käytännöt

Tuotekehityksen alihankinta on usein mahdollisuus, kun pohditaan uusien tuotteiden tekoa tai vanhojen ylläpitoa. Alihankinnassa on hyvä ymmärtää tärkeimmät sopimus- ja toimintamallit.

Esimerkki agendasta:

 • Miksi alihankintaa käytetään
 • Alihankinnan eri tyypit
 • Alihankkija vai partneri
 • Alihankinnan sopimusmallit
 • Alihankkinnan toimintamallit
 • Pelikirjat

Tuoteorganisaation kehittäminen

Tyhjä moduli diviä varten

Tuote- ja palveluorganisaation rakenne

Tuote- ja palveluorganisaation rakenne vaikuttaa oleellisesti sen kykyyn olla tehokas ja tuottaa arvoa. Tuoteorganisaation rakenteen tulee olla linjassa strategian ja toimintamallin kanssa.

Tässä koulutusmoduulissa käymme läpi tuoteorganisaation rakenteita ja muodostamisen periaatteita.

Esimerkkiagenda:

 • Voittava tuoteorganisaatio
 • Organisaation voimateoria
 • Mikä luo organisaatiomallin
 • Eri organisaatiomallien muodostumisen osat
 • Miten organisaatio mallin muutos rakennetaan.

Ketteryyden skaalautuminen

Ketteryyden levittäminen koko arvoketjuun on organisaatioiden keskeinen tulevaisuuden haaste

Tuotekehitys ja liiketoiminta ajatellaan liian usein erillisinä toimintoina, vaikka näiden pitäisi olla yksi ja sama asia. Tuoteorganisaatiolle tuotteet, niiden jatkuva parantaminen ja uusien kehittäminen on keskeinen osa liiketoimintaa. Siilo tuotekehityksen ja liiketoiminnan välillä tulee eri tavoin pyrkiä murtamaan.

Liiketoiminnallinen ketteryys (Business Agility) on monen organisaation keskeinen tavoite tulevina vuosina. Ketteryyden levittämistä koko arvoketjuun voi lähestyä monista eri suunnista. Ketteröittämistä voidaan tehdä joko niin päin, että yritetään ketteröittää isompaa organisaatiota tai sitten luodaan pienempiä ketteriä yksiköitä. Vaihtoehtoja, valmiita malleja ja erilaisia ketteriä menetelmia on paljon. Jokaisen organisaation pitää löytää ne sille sopivat tavat toimia. Voittavaa ketteryyttä voi skaalata vain yrityksen omista lähtökohdista – ulkoa tuotu malli tuo ulkoa tuodut tavoitteet.

Tässä koulutusmoduulissa käydään läpi ketteryyyden skaalautumisen tärkeimmät periaatteet.

Modulia voidaan räätälöidä niin johdolle kuin tiimeillekin sopiviksi.

Portfolionhallinta - mahdollisuus-, projekti ja tuoteportfoliot

Portfolionhallinta on pohjimmiltaan valintojen tekemistä yrityksen resurssien allokoimisessa. Resurssit ovat yleisimmin ihmisten työpanosta, investointrahaa tai laitteiden käyttöaikaa. Näiden resurssien käyttötarkoitukset voidaan jakaa kolmeen koriin:

 1. Liiketoimintamahdollisuudet. Näitä on niin sisäiset kuin ulkoiset ideat ja asiakas- tai markkinatarpeet.
 2. Kehitysprojektit, eli ne pienet ja suuret hankkeet, jotka yritys on päättänyt käynnistää.
 3. Tuotteet ja palvelut. Myyntinimikkeet ja niiden komponenttit, sekä myynnin edistämiseen tarvittavat assetit, kuten sisäiset järjestelmät.

Koulutusmoduulissa käydään läpi Portfolionhallinnan keinot eri portfolioille.

Erilaiset tiimit ja niiden toimintatavat

Tuote- ja palveluorganisaatiot perustuvat tiimityöhön. Usein kuitenkin ajatellaan, että tiimit ja niiden toimintamallit olisivat samanlaisia.

Käymme läpi koulutusmoduulissamme erilaiset tiimit ja niille sopivat toimintatavat. Tiimit jotka käymme läpi:

 • Feature -tiimit
 • Platform -tiimit
 • Komponentti -tiimit
 • Core-component -tiimi
 • Horistontaaliset tiimit (DevOps, arkkitehtuuri, systeemitestaus)
 • Projektitiimit
 • Virtuaalitiimit

Product Crew - tuotejoukkue

Product Crew (tuotejoukkue) on Contribyten konsepti, joka on kehitetty luomaan tiimien ympärille identiteetti, jolla hallitaan yhden tuotteen, julkaisun tai ominaisuuden menestymistä.

Koulutusmoduulin esimerkkisisältö:

 • Omistajuuden puute koko tuotteen elinkaaresta
 • Product Crew -konsepti
 • Product Crew toimintamallit
 • Eri roolien toimintatavat

Muutosjohtaminen

Contribyte on muutosjohtamisen ammattilainen. Olemme auttaneet satoja organisaatioita muuttamaan toimintatapojaan.

Aina me emme voi olla kaikessa muutoksessa mukana, vaan autamme organisaatioita parhaamme mukaan sisäistämään muutosjohtamisen tärkeimmät periaatteet ja käytännöt.

Tehokkaat toimintatavat

Tyhjä moduli diviä varten

Tehokkaammat kokoukset ja innostava fasilitointi

Tehokkaammat kokoukset ja parempi kokousten fasilitointi

Onko teillä varaa hukata aikaa, intoa ja tehoa huonoihin kokouksiin?

Kokoukset syövät suuren osan meidän jokaisen työpäivästä. Suurin yksittäinen asia, millä tiimi tai koko organisaatio voi tehostaa toimintaansa on laittaa kokouskäytännöt kuriin ja kuntoon. Tehokkailla kokouksilla on mahdollista saavuttaa ajansäästöä lyhempien kokousten muodossa, mutta myös kokouksissa päätettävillä asioilla ja touhupisteillä saadaan muukin työ sujumaan paremmin. Kokousten olisi hyvä myös ylläpitää tiimin hyvää henkeä.

Usein on niin että kokouksien järjestäminen putoaa enemmän toisille henkilöille kuin toisille. Tälle järjestysmiehelle tai -naiselle on oikein termikin: Fasilitaattori. Fasilitointi on asia jossa voi nopeasti oppia tehokkaammaksi. Hyvä fasilitaattori pitää huolen siitä että kokous pysyy aikataulussa ja saavuttaa tavoitteensa, ja kaikilla kokoukseen osallistujilla on kohtuullisen hyvä mieli kokouksen loputtua. Fasilitoinnissa on lukuisa määrä keinoja ja kikkoja sekä asioita mitä hyvän fasilitaattorin pitää ottaa huomioon. Koulutuksessa käydään näitä asioita läpi käytännönläheisesti.

Tämä koulutus on mahdollista pitää noin 2-3 tunnin omana lyhyenä koulutuksenaan, tai sitten tämä osio on mahdollista yhdistää muihin koulutuksiin laajentavana modulina.

Tämän kurssin käytyäsi
 • Osaat havaita milloin kokoukset ovat tehokkaita
 • Osaat järjestää omat kokouksesi tehokkaammin
 • Osaat neuvoa muita organisaatiossasi peruskikoilla miten kokouksia tehostetaan

Etätyötiimin toimintamallit

Etätyö tuo mukanaan mahdollisuuksia ja uhkia. Valmennusohjelman tavoitteena on tunnistaa uhat ja pyrkiä välttämään niitä. Tavoite on myös varmistaa tiimin tehokas toimiminen.

Etätyöaikana työtyytyväisyyteen kannattaa kiinnittää ylimääräistä huomiota. Valmennusohjelmalla varmistetaan, että tiimin jäsenet kokevat, että heidän hyvinvoinnistaan välitetään myös etätyöaikana.

Etätyöstä saatavat tuottavuushyödyt voivat helposti hukkua näiden riskien aiheuttamiin ongelmiin.

Etätyön riskejä ovat esimerkiksi

 • riittämätön työn määrittely
 • kokouskäytäntöjen rapautuminen
 • kommunikaatiotukehtuminen
 • epäselvä päätöksenteko ja liian alhainen tiimin itseohjautuvuus
 • matala luottamus
 • tiimin stressitason nousu ja tiimin ilmapiirin huonontuminen

Suurimmat uhat etätyötiimien toiminnassa:

 • Palaveritukehtuminen (liian pitkät, epäselvät kokoukset, päivä kokouspötköä, tehoton keskustelu, ei päätöksiä, itseohjautumisen puute, ei voi vastata edes puhelimeen)
 • Työn riittämätön määrittely (johtaa pysähtymisiin, ylimääräisiin kysymyksiin, waste workkiin, huonoon fiilikseen, stressiin)

Suurimmat mahdollisuudet

 • Keskittyminen tekemiseen
 • Työn määrittelyn parantaminen ja selkeyttäminen pakon edessä
 • Työtä tehostavien työkalujen parempi käyttö

Järjestelmällinen ongelmanratkaisu

Järjestelmällinen ongelmanratkaisu

Aika usein tuotekehityksessä törmätään ongelmiin joiden perimmäinen syy ei ole heti ihan selvä. Tällaisissa tilanteissa luonnolliselta voi tuntua lähteä heti arvailemaan mistä ongelma johtuu tai muistelemaan omasta kokemuksesta vastaavia tilanteita. Saattaa tuntua myös loogiselta lähteä kokeilemaan ”perusfiksiä” mikä yleensä auttaa ongelmiin jotka vaikuttavat samankaltaisilta.

Näillä toimintatavoilla saatetaan joutua vain entistä syvemmälle allikkoon. Kaikki varmaan ovat kokeneet tilanteen jossa ongelmaan kokeillaan pikapaikkoa ja peruskorjausta toisensa jälkeen, mutta aina vaan ongelma palaa takaisin. Asiakas ja tiimi alkaa jo hermostua. Tällaisissa tilanteissa olisikin syytä tunnistaa tilanne ja osata ottaa käyttöön järjestelmällisen ongelmanratkaisun ajattelutapa.

Järjestelmällinen ongelmanratkaisu on jo 70 vuotta sitten kehitetty systemaattinen ajattelumalli, jolla hankalista ongelmista kerätään lisätietoa ja analysoidaan tilannetta tarkemmin. Perusidea on että vältetään olettamusten tekoa ja pikafiksien kokeilemista, ja sen sijaan kohdistetaan energia sen selvittämiseen missä ja milloin ongelma ilmeni ja mitä ympäristössä on muuttunut.

Ongelmanratkaisukoulutus on erittäin hyödyllinen koko tuotekehityshenkilöstölle. Se nopeuttaa bugien selvittelyä ja korjaamista, ja helpottaa kommunikaatiota tiimin sisällä ja tiimien välillä.

Tämä koulutus on mahdollista pitää noin 2-3 tunnin omana lyhyenä koulutuksenaan, tai sitten tämä osio on mahdollista yhdistää muihin koulutuksiin laajentavana modulina.

Tämän kurssin käytyäsi
 • Osaat järjestelmällisen ongelmanratkaisun ajattelutavan
 • Nopeutat hankalien ongelmien ratkaisemista organisaatiossasi

Kurssimateriaali jaetaan osallistujille pdf muodossa.

 

Agenda
 • Milloin järjestelmällistä ongelmanratkaisua voidaan hyödyntää
 • Mitä hyötyä järjestelmällisestä ongelmanratkaisusta saadaan
 • Järjestelmällisen ongelmanratkaisun vaiheet

Vaatimustenhallinta

Tyhjä moduli diviä varten

Ketterä vaatimushallinta

Vaatimustenhallinta on tuote- ja palveluorganisaation tärkeimpiä toimintoja. Vaatimustenhallinnassa on menty koko ajan enemmän ketterään suuntaan, jossa dokumentoidaan vaan muutosta epicien ja storyjen kautta.

Tässä koulutusmoduulissa käydään läpi koko ketterän vaatimushallinnan ketju aina tuote- ja ei-toiminnallisista vaatimuksista user storyihin ja muutoksiin asti.

Backlogin jalostaminen

Backlogin jalostaiminen on tuoteomistaja ja tuotekehitystiimin tärkeimpiä toimintoja.

Käyttäjätarinat (User story) ja backlog itemit - kirjoittaminen

Käyttäjätarinoiden kirjoittaminen on yksi oleellisimpia taitoja koko ketterien menelmien käytössä. Kaikista backlog itemeista ei kuitenkaan kannata kirjoittaa käyttäjätarinoita. 

Tässä koulutusmoduulissa käymme läpi:

 • Käyttäjätarinat ajatusmalli
 • Käyttäjätarinoiden kirjoittaminen
 • Backlog itemeiden kirjoittaminen
 • Hyväksyntäkriteerit
 • Käyttäjätarinoiden parhaat mallit

Käyttäjätarinat (User story) ja backlog itemit - pilkkominen

Käyttäjätarinoiden pilkkominen on ennustattavuuden luonnin kannalta yksi tärkeimpiä ketterän kehityksen toimintatapoja.

Scrum mallisessa toiminnassa liian usein käy niin, että backlogilla olevat itemeita ei saada suljetuksi yhdessä sprintissä, vaan ne venyvät. Tämä taas vaikuttaa oleellisesti koko Scrum menetelmän onnistuneeseen käyttöön.

Kanban muotoisessa tekemisessä vaikutus näkyy enemmän siinä, että asiat eivät valmistu ja kanban flow on jatkuvasti tukossa.

Koulutusmoduulissa käydään läpi erilaisia käytännön tapoja pilkkoa käyttäjätarinoita pienemmiksi.

Palvelumuotoilun menetelmät

Palvelumuotoilu on joukko menetelmiä ja työkaluja, joilla saavuttaa parempi asiakaskokemus. Jotta asiakaskokemuksessa onnistutaan, täytyy kaikkien työntekijöiden sitoutua sen kehittämiseen. Siksi jokaisen tulisi ymmärtää, mitä asiakas ja asiakaskokemuksen kehittäminen tarkoittaa omassa työssä.

Esimerkki agenda

 • Palvelumuotoilu oikeesti
  • Mitä se on?
  • Miksi palvelumuotoilu kuuluu kaikille?
 • Mitä palvelumuotoilu tarkoittaa minulle/ meille käytännössä?
 • A. Kuka on asiakas?
  • Arvolupaus
  • Persoona(t)
 • B. Asiakkaan polku ja kohtaamispisteet
  • Asiakkaan kulku ja kohtaaminen digitaalisessa ja monikanavaisessa ympäristössä
  • Rakenna asiakkaasi polku
 • C. Asiakaskokemuksen kehittäminen
  • Asiakaskokemus muodostuu ensisijaisesti siitä, miten palvelu suunnitellaan ja miten sitä johdetaan, sekä siitä, miten asiakas suhtautuu kokemukseen.
  • Digitaalisen asiakaskokemuksen hallinta
  • Human-2-human vs. Machine-2-machine vai jotakin siltä väliltä?
 • Palvelumuotoilun menetelmät asiakaslähtöisyyden kehittämisessä
  • Oletuksista ymmärrykseen
  • Toteutuksesta verifiointiin, mittaamiseen ja iterointiin
  • Palvelumuotoilun työkalupakki
  • Valitse ja harjoita sinulle sopivia menetelmiä.
 • Töihin vietäväksi
  • Mitä aion tehdä – seuraavat askeleeni?
  • Mikä on viestini kollegoille?

Ketterät toimintatavat

Tyhjä moduli diviä varten

Tuotekehityksen roolien koulutusmoduulit (tuotepäällikkö, PO, SM ja muut)

Olemme kouluttaneet yhteensä tuhansia tuotepäälliköitä, Scrum Mastereita, tuoteomistajia ja tuotekehityksen vetäjiä.

Meillä on euroopan tasollakin tunnetut Tuotejohtaminen 2.0, World Class PO sekä World Class SM koulutukset.

Nämä kaikki roolikohtaiset koulutukset voi yhdistää mihin tahansa koulutuskokonaisuuteen.

Scrum käyttöön

Scrum on suosituin ketterä kehitysmenetelmä. Scrum-tiimi, jossa on tyypillisesti kolmesta yhdeksään jäsentä, suunnittelee ja jakaa tehtävän työn osiin, jotka voidaan toteuttaa kokonaan valmiiksi lyhyissä kehitysiteraatioissa, sprinteissä.

Tämä koulutusmoduuli tarjoaa osallistujille ymmärryksen Scrum – mallista, sen elementeistä, rooleista ja parhaista käytännöistä. 

Kurssi on luonteeltaan vuorovaikutteinen ja osallistava. Käsiteltäviä asioita valaistaan käytännön esimerkein ja harjoituksin.

Scrum superseremoniat

Oppikirja Scrum antaa hyvät lähtökohdat saada Scrum käyttöön. Sillä pääsee hyvin alkuun. 

Tehokas Scrum vaatii seremonioiltaa kuitenkin paljon enemmän. Olemme Contribytellä kehittäneet Scrum superseremoniat, joissa parannetaan kaikkien seremonioiden käytäntöjä paremmaksi käytännön esimerkkien avuilla

Superseremonioita voidaan kouluttaa ja pitää työpajoina yksittäisinä tai kokonaisena sarjana.

Superseremonia sarjaan kuuluu:

 • Backlog refinement
 • Sprint Planning
 • Sprint Review
 • Sprint Demo
 • Retrospective

Tehokas Kanban

Contribyten Kanban koulutus on suunniteltu auttamaan tiimejä sekä aloittamaan kanbanin käyttö, että kokeneempien tiimien tapauksessa parantamaan jo käytössä olevia Kanban käytäntöjä.

Kanban koulutuksessa käydään läpi perusperiaatteet, roolit, yleisimmät Kanbanin virheet ja haasteet, ja miten kanbania kannattaa pyrkiä parantamaan.

Tehokkaat retrospektiivit

Monissa tiimeissä retrospektiivit ovat turtuneet ja tuntuvat vähän pakkopullalta. Olisi tärkeää pitää retrot virkeinä ja niihin osallistuvien ihmisten ajatukset avoimina mahdollisuuksille. Laajentamalla retrojen työkalupakkia tämä on mahdollista!

Valmisteleva kysely

20 kysymyksen patteri joka kartoittaa miten hyvin ja millaisella keinovalikoimalla tiimit nykyään tekevät retroja.

Kyselystä toimitetaan raportti joka myös mahdollisuuksien mukaan vertailee vastauksia muihin vastaavien organisaatioiden keskiarvoon.

Kouluttaja käyttää kyselyn tietoja kohdentaakseen koulutuksen juuri teille sopivaksi!

 

Esimerkki koulutuksen sisällöstä

 • Miksi retrospektiivit ja niiden säännöllisyys on tärkeää?
 • Mitkä ovat useimmin toistuvat virheet retroissa?
 • Miten vaihdella fokusaluetta ja osallistujia
 • Miten retrospektiivin tulisi rakentua (tunnin ja kahden tunnin retrojen agenda)
 • Miten varmistaa päätökset ja muutos?
 • Miten vaikuttaa asioihin tiimin auktoriteetin ulkopuolella?
 • Laaja työkalupakki erilaisia retrokeinoja eri tarkoitukseen

Onnistunut PI Planning

Parhaat käytännöt PI Planningiin valmistauduttaessa. PI Planning vaatii paljon valmistatumista niin puhtaiden käytännön asioiden osalta kuin jokaisen osallistujan sisällöllisen puolen osalta.

Tässä workshopissa keskistytään erityisesti siällölliseen puoleen, eli tuotevisioihin sekä eri backlogeihin portfolio-, program- ja tiimi-tasoilla. Workshopissa käsitellään osallistujien taustan ja mielenkiinnin mukaan myös käytännön valmisteluja liittyen tilaan ja tapahtuman läpivientiin.

Tämän workshopin jälkeen

Osaat roolissasi valmistautua seuraavaan PI Planningiin oikealla tasolla sekä kertoa sidosryhmillesi mitä heiltä odotetaan.

 

Sisältö
 • PI Planningin tavoitteet
 • Tuotevisiot ja Roadmapit sopivalla tasolla
 • Program Backlog
 • Tiimibacklogit
 • Käytännön asiat

Laadun rakentaminen kehityksen aikana

Parhaat tuotekehitystiimit rakentavat tuotteen laadun jo kehityksen aikana.

Tässä koulutusmoduulissa perehdytään niin koetun laadun kuin toiminnallisen laadunkin rakentamiseen.

Tärkeänä asiana nostetaan myös palautteen saamiseen kehityksessä.

Johtamisen menetelmät

Tyhjä moduli diviä varten

Valmentavan johtamisen menetelmät

Valmentava johtaja
 • Lähijohtamisen menetelmät
 • Valmentavan johtajan keinovalikoima
 • Motivointi, palkitseminen, kannustaminen
 • Monimuotoisen tiimin toiminta

Valmentavan johtajan keinovalikoima sekä tiimin toiminnan kehittäminen. Saat konkreettisia menetelmiä johtaa diginatiiveja sekä luoda tiimejä, joissa on niin diginatiiveja kuin jo kokeneempiakin työntekijöitä.

Management 3.0 - lähijohtaminen

Ketterä organisaatio tarvitsee myös ketterien tiimiensä tarkoituksen mukaista johtamista. Management 3.0 on nykyaikaisen johtamisen edelläkävijänä tunnetun Jurgen Appelon luoma konsepti, ja vastaus ketterien tiimien johtamiseen. Management 3.0 on johtamisideologia ja joukko periaatteita ja toimintatapoja, jotka tunnetaan modernin johtamisen kentällä uraa uurtavina tulevaisuuden tuotekehityksen toimintamalleina. Näissä moduuleissa opimme keinoja, jotka on helppo ottaa heti käytäntöön. Tämän ketterämmaksi johtamisen koulutus ei muutu!

Management 3.0 

Sadat johtajat, esimiehet, tiimien vetäjät ja yritysten sisäiset valmentajat ympäri maailmaa ovat suorittaneet Management 3.0 kurssin, jonka oppien avulla he luovat uusia johtamisen malleja. Tämän  kurssin aikana käydään läpi Management 3.0:n ideologiaa, tehdään käytännön harjoituksia sekä jaetaan parhaita käytäntöjä ja kokemuksia. Opittujen asioiden avulla osallistujat kykenevät edistämään organisaatioidensa työntekijöiden sitoutumista, onnellisuutta ja tuottavuutta, jotka heijastuvat suoraan organisaation menetykseen. Kurssi on luonteeltaan hyvin interaktiivinen. Kurssi pidetään suomeksi tai englanniksi.

Lisätietoa moduuleista

Management 3.0 – lähijohtamisen käytännön työkalut

Atlassian koulutusmoduulit

Tyhjä moduli diviä varten

Jiran hallinta ja ylläpito

Atlassian Jiran hallinta (administration) on tärkeä osa onnistunutta työkalun käyttöä. 

Jiran kehittynyt käyttö

Atlassian Jira on todella monipuolinen työkalu, josta voidaan saada paljon irti.

Raportit ja BI työkalut (EazyBI) Jiran kanssa

Jirassa on jo itsessään monipuolisia raportteja, joita hyödyntämällä voidaan mitata ja tehostaa tuote- tai palveluorganisaation toimintaa.

Lisäksi Jiraan on yhdistettävissä muutamia todella vahvoja BI työkaluja, kuten Eazy BI, joiden avulla datasta saadaan enemmän irti.

Testauksen hallinta Jiralla (Xray, TM for Jira ja Zephyr)

Jira toimii tiketöintijärjestelmänä. Siihen voidaan liittää monipuolisia testauksen hallintajärjestelmiä joiden avulla Jiralla voidaan hallita hyvin kattavia testauskokonaisuuksia.

Meidän kokemuksen mukaan parhaimmat ovat: Xray, Test Management for Jira ja Zephyr.

Testiautomaatiotyökalujen ja buildien tulokset voidaan liittää myös suoraan kiinni Jiraan.

Confluencen hallinta ja ylläpito

Tämän moduulin tarkoitus on antaa osallistujille vankka pohjatieto Atlassian Confluence -tuotteen päivittäiseen ylläpitoon ja hallintaan.

 1. Osaat asentaa ja konfiguroida Confluencen yrityksenne käyttöön
 2. Saat tarvittavat tiedot ja taidot järjestelmän päivittäiseen ylläpitotyöhön
 3. Tunnet Confluencen integrointimahdollisuudet

Esimerkki Agenda

 • Confluencen asennus, konfigurointi ja palvelinsuunnittelu
 • Lisäosien hallinta
 • Työtilan (space) hallinta ja suunnittelu
 • Käyttäjien hallinta
 • Integrointi
 • Ylläpidon perusteet ja ylläpitoroolit

Confluence ja JIRA Software ketterille tiimeille

Suurimman hyödyn Confluencesta ja Jirasta saa, kun niitä käyttää yhdessä. Jirassa voidaan tiimin päivittäistä työtä ohjata ja Confluencessa suunnitella työtä, pitää yllä tuotteeseen liittyvää tietoa ja viestiä sen kehityksestä ajantasaisesti eri osapuolille.

Esimerkki agenda

 • Confluencen ja Jiran perustoiminnallisuudet
 • Miten Confluencea kannattaa hyödyntää?
 • Mitä Jira tarjoaa ketterille tiimeille?
 • Miten niitä käytetään yhdessä?
 • Työn suunnittelu Confluencessa
 • Blueprintit ja pohjat esim. vaatimushallintaan, dokumentointiin, testaukseen
 • Jiran yhdistäminen Confluenceen (esim. Jira-raportit ja -gadgetit)

Muiden työkalujen koulutusmoduulit

Tyhjä moduli diviä varten

GIT advanced - kehittynyt käyttö

Gitin kehittyneessä käytössä parannetaan jo valmiiksi Gitiä tuntevien kehittjäjien ja organisaatioiden toimintatapoja. Näin saadaan enemmän irti Git:stä ja tehostetaan tuotekehityksen toimintaa.

Esimerkki agenda:

 • Principles of efficient development with Git
 • Branching strategies
 • Code review – best practices
 • Releases
 • DevOps principles

Jama Software - Vaatimustenhallinta

Vaatimushallinta on yksi tärkemmistä asioista tuotekehityksessä, varsinkin jos tekeminen pitää pystyä jäljittämään. Ei ole merkitystä tehdäänkö tuotekehitystä vesiputousmallilla vai ketterille menetelmillä, vaatimusten pitää olla ajantasaisia sekä helposti jäljitettävissä kehityksen, testauksen ja julkaisun osalta. Vaatimushallintaan liittyy monta vaihetta, joilla on oma tärkeä tarkoituksensa. Esimerkiksi määrittely ja analysointi vaiheessa pitää myös osata sanoa EI ja tiputtaa vaatimuksia pois, mikäli ne ei tuota tarpeeksi arvoa asiakkaalle.

Koko organisaatiolle parhaat käytännöt vaatimushallintaan Jama Softwarella. Jama on loistava työkalu vaatimustenhallintaan, sisältäen tuen koko vaatimuksen elinkaarelle. Jotta vaatimushallintatyökalun käytöstä saadaan suurin hyöty irti, tulisi koko organisaation käyttää työkalua samoilla periaatteilla. Tämä koulutus on suunniteltu tuottamaan yhteiset toimintamallit tiimeille ja organisaatiolle, jolloin vaatimushallinnasta saadaan läpinäkyvää sekä tehokasta.

Jama Software - Testauksenhallinta

Vaatimustenhallinnan lisäksi Jama Software on hyvä työkalu myös testauksen hallintaan.

Tällä koulutuksella varmistetaan testauksen hallinnan toimivuus vaatimusten kanssa. 

Doors ja Doors NG - Vaatimustenhallinta

Vaatimushallinta on yksi tärkemmistä asioista tuotekehityksessä, varsinkin jos tekeminen pitää pystyä jäljittämään. Ei ole merkitystä tehdäänkö tuotekehitystä vesiputousmallilla vai ketterille menetelmillä, vaatimusten pitää olla ajantasaisia sekä helposti jäljitettävissä kehityksen, testauksen ja julkaisun osalta. Vaatimushallintaan liittyy monta vaihetta, joilla on oma tärkeä tarkoituksensa. Esimerkiksi määrittely ja analysointi vaiheessa pitää myös osata sanoa EI ja tiputtaa vaatimuksia pois, mikäli ne ei tuota tarpeeksi arvoa asiakkaalle.

Rational DOORS on loistava työkalu vaatimustenhallintaan, sisältäen tuen koko vaatimuksen elinkaarelle. Jotta vaatimushallintatyökalun käytöstä saadaan suurin hyöty irti, tulisi koko organisaation käyttää työkalua samoilla periaatteilla. Tämä koulutus on suunniteltu tuottamaan yhteiset toimintamallit tiimeille ja organisaatiolle, jolloin vaatimushallinnasta saadaan läpinäkyvää sekä tehokasta. Koulutus sisältää harjoituksia, jotka opettavat käyttäjiä luomaan, muokkaamaan, käsittelemään ja analysoimaan vaatimuksia sekä opettaa tarvittavat työkalun ominaisuudet päivittäisessä työssä

Esimerkkisisältö – Rational DOORS Next Generation – vaatimustenhallinta

 • Vaatimusten kirjoittaminen
 • Monipuolisen sisällön tuottaminen
 • Vaatimusrakenteen määrittely: Modulit, Collectionit, Projektit, Otsikot
 • Vaatimusten linkkaaminen
 • Suodattimet ja näkymät
 • Käyttöoikeudet ja niiden määrittely
 • Vaatimusten muutoshallinta
 • Baseline käytännöt ja versiointi
 • Vaatimusten tulostaminen ja tallentaminen

Rational Jazz RTC ja RQM

Rational JAZZ RTC, RQM ja DOORS NG koulutukset

Contribyte on ainoa IBM kumppani Suomessa, joka tarjoaa lisenssien lisäksi myös palvelua ohjelmistojen ylläpitoon ja käyttöönottoon sekä koulutuksia. Meillä on sertifioidut kouluttajat takaamassa viimeisen tiedon työkaluista asiakkaille.

Koulutusten sisältö räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan, painottaen niitä työkaluja, jotka ovat käytössä. Koulutuksiin voidaan myös yhdistää esim ”Ketterät tiimi” -koulutus, jolla varmistetaan, että työkalun käyttö tukee kehitysmallia organisaatioissa.

Koulutusten lisäksi tarjoamme työpajoja ja valmennuksia asiakkaille, joilla on tarkempi tarve tiedossa tai haluavat samalla konffiguroida omaa kehitysympäristöä. 

Rational tuoteperheen koulutukset 

RTC (Rational Team Concert) tuo kehitystiimeille hyvän näkyvyyden päivittäiseen tekemiseen pitkän tähtäimen suunnitelmien lisäksi. Tiimien tehokkaan ja tuottavan tekemisen kannalta on hyvä opetella hyödyntämään työkalun ominaisuuksia päivittäisessä työssä. Koulutuksessa käydään läpi työkalun konsepti sekä tärkeimmät ominaisuudet kuten: versiohallinta(GIT), työtilat ja -alueet, vaatimusten linkittäminen, baselinen käytännöt sekä suunnitelmien hyödyntäminen.

RQM (Rational Quality Manager) hoitaa kehityksen laadullisen näkökulman. Kaikessa tuotekehityksessä pitää varmistaa, että tehdään oikeita asioita, mutta myös, että oikeat asiat toimivat. Tällöin RQM tuo oikean palasen työkalupakkiin. Se hoitaa testauksen kokonaisvaltaisesti. Kaikki testaukseen liittyvä tehdään RQM työkalussa, testitapausten kirjoittamista aina vaatimusten linkitykseen asti. RQM avulla suunnittelet helposti testisuunnittelmat sekä aikataulut huomioiden eri ympäristöt ja niiden ajankohdat. RQM tukee manuaalisen testauksen lisäksi myös automaatiotestausta, joten mikäli yrityksessä on CI/CD kehitystä, on RQM helposti liitettävissä siihen mukaan.

Kaikki koulutukset sisältävät käytännön harjoituksia, jotka opettavat käyttäjiä luomaan, muokkaamaan, käsittelemään ja analysoimaan vaatimuksia ja testielementtejä sekä opettavat tarvittavat työkalun ominaisuudet päivittäiseen työhön. Koulutuksen avulla varmistetaan, että työkalu tukee työntekemistä sekä yrityksen kehitysmenetelmiä ja prosesseja.

 

Koulutusosioiden esimerkkisisältöjä:

Rational Team Concert

 • IBM RTC konfiguraatiohallinta
 • Git versionhallinta IBM RTC:ssä
 • Työtilat ja työalueet
 • Normaali kehittäjän työnkulku
 • Vaatimusten linkkaaminen
 • Työnkulun hallinta
 • Käyttöoikeudet ja niiden määrittely
 • Työn suunnittelu ja seuranta
 • Baseline käytännöt ja versiointi
 • Suunnitelmien eli Planien hyödyntäminen

Rational Quality Manager – testaus

 • Testitapausten kirjoittaminen
 • Testisuunnitelmien tekeminen ja hallinta
 • Testien ajaminen
 • Test Execution Records
 • Testiympäristöt, aikataulut ja suoritusten suunnittelu
 • Käyttöoikeudet ja niiden määrittely
 • Manuaaliset ja automaattiset testiskriptit
 • Vaatimusten linkkaaminen ja hallinta testauksessa

Liikaa vaihtoehtoja? Ei hätää – me autamme!

 

Onko koulutuksissamme ja koulutusmoduuleissamme liikaa valinnan varaa teille? Älä huoli, keskustelemme mielellämme tarpeestanne tarkemmin ja koostamme siitä ehdotuksen juuri teille sopivasta koulutus- tai valmennusohjelmasta.

Voimme yhdistää samaan ohjelmaan niin digitaalista, online kuin luokkahuoneessa tapahtuvia koulutuksia.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin kasataan juuri teidän tarpeisiin sopiva paketti.

Kuulisin mielelläni lisää

13 + 3 =

Koulutusreferenssejämme

Saamme organisaatiot hyödyntämään täyden potentiaalinsa digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä

Kysy lisää koulutuksista!

13 + 9 =

Share This