Koulutamme tuotekehityksen menetelmät, organisaation johtamisen sekä tärkeimmät työkalut

Me koulutamme tuotekehityksenne toimimaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Ota käyttöösi parhaat menetelmät ja työkalut avullamme.

 

Koulutuksia tiimeille tai vaikka koko organisaatiolle. Aina räätälöitynä teidän tarpeisiinne.

Työpaja

Hyödynnä koulutukseen käytetty aika myös ideointiin

Työpajassa koulutettavaan työkaluun voidaan esimerkiksi perustaa projektirakenteet ja määritellä työnkulut

Työpajan sisältö määritellään aina yrityskohtaisesti

Yrityskohtainen koulutus

Tilaa meidät kouluttamaan yrityksenne tiloihin.

Suuntaamme koulutuksen teidän liiketoimintaanne sopivaksi

Räätälöi eri koulutuksia kokonaisuudeksi

Yhdistele eri koulutuksiamme tai osia koulutuksistamme kokonaisuudeksi

Voit esimerkiksi yhdistää työkalu- ja Scrum-koulutuksen yhdeksi kokonaisuudeksi

Tunnemme tuotekehityksen menetelmät ja työkalut

Haluamme jakaa asiakkaillemme parhaita kokemuksiamme sekä vankkaa osaamistamme eri teknologioista ja menetelmistä. Koulutuksemme sisältävät sekä asiakkaille kohdennettuja koulutuksia että valmiita paketteja, jotka tukevat parhaiten menetelmien ja teknologioiden käyttöönottoa sekä tehokasta käyttöä.

 

Jos haluat pysyä perillä tulevista koulutuksistamme sekä uusista kursseistamme, tilaa tästä uutiskirjeemme!

Atlassian-koulutukset

Vuonna 2010 lisäsimme tarjoomaamme yhdistettyjä työkalu- ja menetelmäkoulutuksia, kuten suosittua JIRA tiimeille -koulutusta. Timo Leppä oli ensimmäinen Atlassianin sertifioima kouluttaja Suomessa. Nykyään olemme Atlassian Gold Partner -kumppani, mikä takaa meille suoran yhteyden Jiran ja Confluencen tuotekehittäjiin ja koulutustietoon. Useimmiten meidät valitaan koulutustoimittajaksi juuri koulutuksen muokattavuuden ja tuotekehitysosaamisemme takia.

Confluence tehokkaaksi työkaluksi

Jira tiimeille

Confluence ja JIRA - lyömätön yhdistelmä tiimeille

 XRAY for Jira - testauksen hallinta

Voit halutessasi yhdistää eri koulutuksiamme yhdeksi koulutuskokonaisuudeksi.

 

VersionOne, IBM Rational, git ja muut työkalukoulutukset  vaatimusten hallintaan, työn ohjaukseen ja tehokkaan yhteistyön mahdollistamiseen

VersionOne Foundations – V1 tiimeille

GitHub ja Git koulutus

BitBucket ja Git koulutus

IBM Jazz RTC, RQM ja DOORS NG

IBM Rational DOORS vaatimusten hallintaan

Lukuisat asiakkaamme ovat pyytäneet meitä parantamaan tuotekehitystään. Olemme järjestäneet heille työkalu- ja vaatimustenhallinnan parhaiden käytäntöjen koulutuksia sekä erillisinä että yhdistettyinä kokonaisuuksina.Tunnemme parhaat käytännöt ja voimme auttaa myös teitä löytämään juuri teille parhaiten sopivat työkalut.

Vahvuutenamme on työkalujen ja toimintamallien tuntemus. Pystymme yhdistämään näitä toimiviksi koulutuskokonaisuuksiksi.

 

Tuotekehityksen menetelmät ja tiimien toiminnan tehostaminen

Ratkaisevaa on se kuinka muutoksen kohdatessamme pystymme reagoimaan nopeasti ja kääntämään muutoksen eduksemme – ketterät menetelmät mahdollistavat nopeatkin liikkeet!

Muutos on osa elämää, ja tuotekehitysmaailmassa muutoksen nopeus kasvaa jatkuvasti. Tuotekehitysorganisaatioiden on vastattava muutoksen tuomiin haasteisiin ja lisäksi optimoitava tuotekehityksensä tehokkuus ja tarkoituksen mukaisuus. Tämä ei ole vapaaehtoista vaan edellytys sille, että organisaatio on olemassa myös seuraavan viiden vuoden kuluttua.

Ketterät menetelmät ja niiden tehokas ja tarkoituksen mukainen käyttö mahdollistavat sen, että organisaatio kykenee vastaamaan sekä muutostarpeisiin että optimoimaan resurssiensa käytön. Ketterät menetelmät mahdollistavat keskittymisen oleelliseen, riskien minimoimisen, nopean ja kustannustehokkaan reagoinnin muutoksiin, ja ennen kaikkea asiakkaan tarpeita vastaavien laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden luomisen. Tiimitason ketterät menetelmät ja toimintaa tehostavat tekniikat luovat pohjan, josta organisaatio ponnistaa kohti entistä suurempaa menestystä.

Kaikki kouluttajamme ovat erittäin kokeneita ketterän kehittämisen ammattilaisia, joilla on huomattavasti kokemusta menetelmäkoulutuksista, valmentamisesta ja tiimien toiminnan kehittämisestä.

World Class Product Owner -koulutus

World Class Scrum Master – koulutus

Ketterä tiimi ja Scrum & Kanban: perusteet

Kanban – peruskurssi

Tehokkaat retrospektiivit + fasilitoitu retrospektiivi

Tehokkaat kokoukset ja innostava fasilitointi

Järjestelmällinen ongelmanratkaisu

Meillä on pitkä kokemus liiketoimintalähtöisestä tuote- ja portfoliohallinnasta. Osaamme suunnata tekemisen asiakaslähtöiseksi ja ymmärrämme uudet liiketoimintamallit.

 

Tuotejohtaminen ja portfolion hallinta

Parhaatkaan menetelmät eivät auta jos tuotekehityksessä keskitytään vääriin asioihin. Tuotejohtamisen koulutukset on suunnattu tuotepäälliköille, tuoteomistajille sekä liiketoimintaomistajille (Business Owner) eli heille, joiden vastuulla on ohjata tuotekehitystä ja varmistaa asiakastarpeiden täyttyminen. Contribytellä on Suomen kokeneimmat tuotejohtamisen kouluttajat, jotka auttavat menetelmien, työkalujen ja asiakaslähtöisen ajattelun kehittämisessä.

Tuotejohtaminen 2.0

Oikeat ominaisuudet – miten kehität menestystuotteen

Lean Business Case – kehitä liiketoimintalähtöisesti

Contribyten kouluttajat taitavat tuotekehityksen menetelmät ja niiden tukena käytetyt työkalut.

SAFe – ja muut ketteryyden skaalaamisen koulutukset

Leading SAFe -koulutus

SAFe tiimeille

Scaling Agile Successfully

Organisaation johtaminen

Tehokas ja tarkoituksen mukainen tuotekehitys tarvitsee tehokasta ja tarkoituksen mukaista johtamista. Ketteriä organisaatioita ei voi johtaa vanhentuneilla johtamisopeilla, vaan myös organisaation ja tiimien johtajien on opittava ja sisäistettävä uusia ajatusmalleja ja toimintatapoja. Moderneissa organisaatioissa johdon rooli on toimia toiminnan mahdollistajana luomalla tarvittavat edellytykset sille, että organisaatio kykenee tehokkaaseen itseohjautuvuuteen mikä puolestaan mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin. Contribyten johtamisen koulutukset ja työpajat tarjoavat käytännönläheisiä työkaluja moderniin johtamiseen. Työkalut voit ottaa käyttöösi heti koulutuksen jälkeen!

Diginatiivien johtaminen – valmentava johtaja

Management 3.0 – kahden päivän kurssi

Ketteryyden tehostaminen koko organisaation laajuisesti

Tiimityöllä toimivuutta ja tuottavuutta

Tulevaisuuden Tuotekehitys -workshop-sarja

Osa asiakkaistamme tilaavat koulutukset jatkuvana palveluna. Voit halutessasi niputtaa tuotekehityksen työkalut osaksi palvelua.

 

Lue lisää TuTe palvelusta

Pyydä räätälöintiä tai kysy lisää!

Timo Leppä – 0400 924 830

Henri Hämäläinen – 050 487 3291

training@contribyte.fi

Kouluttajamme

Henri Hämäläinen

Henri Hämäläinen

CEO, Johtava konsultti

Tuotekehityksen konsultointi, myynti

Puhelin 050 487 3291

henri.hamalainen@contribyte.fi

Mikko Korkala

Mikko Korkala

Konsultti ja kouluttaja

Tuotekehityksen konsultointi, johtaminen, Atlassian ohjelmistot

Timo Leppä

Timo Leppä

Konsultti, koulutusvastaava

Tuotekehityksen konsultointi ja työkalut. SAFe konsultti (sertifioitu), Atlassian kouluttaja

Puhelin: 0400 924 830
timo.leppa@contribyte.fi

Pasi Pekkanen

Pasi Pekkanen

Konsultti

Tuotekehityksen konsultointi, SAFe asiantuntija.

Lasse Mikkonen

Lasse Mikkonen

Teknologiajohtaja

Tuotekehityksen työkalut ja konsultointi. Myynti.

Puhelin: 040 543 9845
lasse.mikkonen@contribyte.fi

Markku Nurmela

Markku Nurmela

Johtava konsultti

Konsultointiprojektit, valmennukset, menetelmät ja tuotejohtamisen työkalut. Myynti.

Puhelin: 040 501 50 94
markku.nurmela@contribyte.fi

Harri Pendolin

Harri Pendolin

Johtava konsultti, tuotejohtaminen ja strategia

Tuotejohtamisen konsultointi ja koulutukset.

Puhelin: 040 582 08 65
harri.pendolin@contribyte.fi

Antti Suvanto

Antti Suvanto

Konsultti

Tuotejohtamisen konsultointiprojektit ja koulutukset. Myynti.

Puhelin: 050 5994830
antti.suvanto@contribyte.fi

Kysy lisää koulutuksista!

4 + 4 =

Share This