Valitse sivu

Etätyötiimin valmennusohjelma

Etätyö on parhaimmillaan todella tehokasta. Tärkeintä on löytää tiimille keinot olla tehokas yhdessä.

Etätyön valmennusohjelma tuotekehitystiimeille

Etätyö on tutkitusti tehokasta. Useimmat meistä tekevät toimistolla töitä avotoimistossa, joten oman rauhan saaminen ”syvään työhön” on toimistolla vaikeaa. Etätyössä on kuitenkin myös riskinsä. Erityisesti tiimeillä, joilla ei ole historiaa etätyöstä, voi olla vaikeuksia, jos joudutaan siirtymään laajaan ja pitkäaikaiseen etätyöskentelyyn. Tällaisille tiimeille saattaa olla hyödyksi etätyötapojen suunnitelmallinen kartoitus ja parantaminen etätyön 360-assessmoinnilla, sekä sitä seuraavalla valmennusohjelmalla.

Miksi etätyön valmennusohjelma

 

Etätyö tuo mukanaan mahdollisuuksia ja uhkia. Valmennusohjelman tavoitteena on tunnistaa uhat ja pyrkiä välttämään niitä. Tavoite on myös varmistaa tiimin tehokas toimiminen.

Etätyöaikana työtyytyväisyyteen kannattaa kiinnittää ylimääräistä huomiota. Valmennusohjelmalla varmistetaan, että tiimin jäsenet kokevat, että heidän hyvinvoinnistaan välitetään myös etätyöaikana.

Etätyöstä saatavat tuottavuushyödyt voivat helposti hukkua näiden riskien aiheuttamiin ongelmiin.

Etätyön riskejä ovat esimerkiksi

 • riittämätön työn määrittely
 • kokouskäytäntöjen rapautuminen
 • kommunikaatiotukehtuminen
 • epäselvä päätöksenteko ja liian alhainen tiimin itseohjautuvuus
 • matala luottamus
 • tiimin stressitason nousu ja tiimin ilmapiirin huonontuminen

Suurimmat uhat etätyötiimien toiminnassa:

 • Palaveritukehtuminen (liian pitkät, epäselvät kokoukset, päivä kokouspötköä, tehoton keskustelu, ei päätöksiä, itseohjautumisen puute, ei voi vastata edes puhelimeen)
 • Työn riittämätön määrittely (johtaa pysähtymisiin, ylimääräisiin kysymyksiin, waste workkiin, huonoon fiilikseen, stressiin)

Suurimmat mahdollisuudet

 • Keskittyminen tekemiseen
 • Työn määrittelyn parantaminen ja selkeyttäminen pakon edessä
 • Työtä tehostavien työkalujen parempi käyttö

 

 

A

Etätyötiimin valmennusohjelma

360-analyysi etätyökäytännöistä

Konkreettinen kehityssuunnitelma

Tiimin etävalmennukset

Valmennusohjelman sisältö

Etätyötiimin toiminnan 360-analyysi

Etätyötiimin nykytilanne analysoidaan kyselyiden, haastatteluiden ja havainnonnin avulla. Lopputulemana tästä on etätyötoiminnan kehityssuunnitelma

 

Valmennusohjelma (3 etäworkshoppia)

Valmennusohjelmassa hyödynnetään kehityssuunnitelman löydöksiä. Valmennuksella varmistetaan, että uudet käytännön on yhdessä sovittu, ymmärretty ja saatu onnistuneesti käyttöön.

Etätyötiimit ovat tulevaisuutta. Organisaatioiden on valmistauduttava tukemaan yhä paremmin etätyötiimejä.

 

Etätyötiimin toiminnan 360-analyysi 

360-analyysi suoritetaan seuraavilla tavoilla

 • Online-kysely
 • Henkilöiden haastattelut
 • Työjonolla olevien asioiden ja virheiden laadun tarkastaminen
 • Seremonioiden havainnointi (viikkokokous/sprint planning, refinement-käytäntö, retrospektiivi, demo/review ja daily)

Kehityssuunnitelma

 • Konkreettisia ehdotuksia sisältävä kehittämissuunnitelma
 • Sisältää kehittämisteemat, -tavoitteet, -tehtävät ja prioriteetit
 • Ehdotus kehittämisen prioriteeteistä, aikatalusta ja seuranta
 • Suosituksia etätyökalujen valintaan ja käyttöön

  Valmennusohjelma (3 etäworkshoppia)

  • Kehittämissuunnitelman läpikäynti 
  • Tiimin etätyöpelikirjan muodostaminen
   • Kommunikaatiosäännöt ja tavat
   • Definition of Done
   • Definition of Ready
   • Delegation matriisi
  • Toimenpiteiden juurrutus etävalmennuksella

  Valmennusohjelman hyödyt

  • enemmän aikaa työntekoon
  • tehokkaammat ja lyhemmät kokoukset
  • selkeämpi työn määrittely
  • vähemmän hukkatyötä ja odottelua
  • nopeampi työn virtaus tiimin läpi, vähemmän asiakkaiden odottelua
  • parempi fiilis tiimissä

   Etätyö luo uudenlaisia mahdollisuuksia tehokkaaseen tuotekehitykseen.

   Etätyön riskejä

   Etätyöstä saatavat tuottavuushyödyt voivat helposti hukkua näiden riskien aiheuttamiin ongelmiin. Etätyön riskejä ovat esimerkiksi

   • riittämätön työn määrittely
   • kokouskäytäntöjen rapautuminen
   • kommunikaatiotukehtuminen
   • epäselvä päätöksenteko ja liian alhainen tiimin itseohjautuvuus
   • matala luottamus
   • tiimin stressitason nousu ja tiimin ilmapiirin huonontuminen

   Riittämätön työn määrittely

   Toimistolla ollessa on paljon helpompi vetää jotain hihasta ja kysyä nopeasti tarkentava kysymys, tai mahdollisesti näyttää puolivalmista työtä. Jos olemme kaikki etänä, tämä on vaikeampaa. Riskinä on, että jos ei ole tilaisuutta kysyä, voi joutua työ odottamaan turhaan, tai pahimmassa tapauksessa voi työ mennä väärään suuntaan.

    Kokouskäytäntöjen rapautuminen

   Etäkokoukset ovat normaaleja kokouksia hankalampia. Etäkokousten ongelmia voi olla liian pitkät puheenvuorot, epäselvä agenda, kokousten venyminen, tai kokoukset eivät saavuta tavoitteitaan, esimerkiksi aiottuja päätöksiä ei saada aikaan. Tämä johtaa helposti uusiin kokouksiin, kun edellisessä kokouksessa ei saatu asioita valmiiksi. Tämä taas johtaa helposti siihen, että kaikkien kalenterit täyttyvät vain kokouksista, eikä työlle jää yhtään aikaa. Tiimin tuottavuus saattaa pudota dramaattisesti.

   Kommunikaatiotukehtuminen

   Kokouksilla täyttynyt kalenteri johtaa myös siihen, että ei ole aikaa vastata puhelimeen, sähköposteihin, tai kysyä kysymyksiä tai viedä päätöksiä eteenpäin. Tämä saattaa kohdistua vain yhteen tai kahteen avainhenkilöön, mutta saattaa vaikuttaa koko tiimin työhön.

   Epäselvä päätöksenteko ja matala itseohjautuvuus

   Etätiimillä ei ole aina helppoa mahdollisuutta vaatia päätöksiä, eikä myöskään tehdä itseohjautuvuuteen olennaisesti kuuluvaa ryhmän valvontaa. Tällöin tiimin jäsenille saattaa tulla arkuutta tehdä itse omaan työhön liittyviä päätöksiä, kun ei saada tiimiltä vakuutusta ja valtuutusta tehdä jotain välittömästi. Ongelmat itseohjautuvuudessa saattavat ainakin hidastaa päätöksentekoa.

   Tiimin ilmapiiri ja stressitason nousu

   Kaikki edellä mainitut uhat saattavat nostaa tiimin stressitasoa joka taas vaikuttaa tiimin ilmapiiriin ja hyvinvointiin huonontavasti.

   Etätyössä on tärkeä ymmärtää ihmisten erilaiset tarpeet kommunikaatiossa.

    

   Vinkkejä etätyöhön blogissamme

   Loading

   Webinaareja etätyöstä

   Katso etätyöwebinaarimme Youtubesta.

   Contribyte yhteystiedot

    

   Email - info@contribyte.fi

   Laita viestiä

   8 + 6 =

   Share This