Management 3.0 - kahden päivän kurssi

Yrityskoulutus

7500
 • Yrityskohtainen toteutus
 • 2 päivää
 • 10-18 henkilöä
 • Toteutukset ympäri Suomen

Management 3.0 – Kahden päivän kurssi

Management 3.0 on nykyaikaisen johtamisen edelläkävijänä tunnetun Jurgen Appelon luoma konsepti. Management 3.0 on johtamisideologia ja joukko toimintatapoja, jotka tunnetaan modernin johtamisen kentällä uraa uurtavina tulevaisuuden tuotekehityksen toimintamalleina .

Management 3.0 on ilmiö joka valtaa maailmaa kiihtyvällä tahdilla. Management 3.0 työpajoja järjestettiin vuonna 2016 yli 25 maassa ja yli 10 kielellä.

Me järjestämme koulutuksia sekä suomeksi että englanniksi.

Management 3.0 

Sadat johtajat ja johtamisen valmentajat ympäri maailmaa ovat suorittaneet kahden päivän Management 3.0 kurssin, jonka oppien avulla he luovat uusia johtamisen malleja. Tämän kahden päivän kurssin aikana käydään läpi Management 3.0:n ideologiaa, tehdään käytännön harjoituksia sekä jaetaan parhaita käytäntöjä ja kokemuksia., Opittujen asioiden avulla osallistujat kykenevät edistämään organisaatioidensa työntekijöiden sitoutumista ja muuttamaan asioita kohti entistä menestyksekkäämpää tulevaisuutta. Kurssi on luonteeltaan hyvin interaktiivinen.

 

Kenelle Management 3.0 kurssi on suunnattu?

Jokaiselle joka haluaa olla parempi johtaja! Johtaminen ei ole vain johtajien vastuulla, vaan johtamista tapahtuu kaikilla organisaatioiden tasoilla kaiken aikaa.

Kurssille osallistuvat toimivat usein henkilöstöpäällikköinä, projektipäällikköinä, tiiminvetäjinä, tuoteomistajina, tai he toimivat keski-tai ylemmässä johdossa. Kurssi on suosittu myös Scrum Mastereiden keskuudessa. Kurssi on joka tapauksessa tarkoitettu kaikille johtamisesta kiinnostuneille, ja rohkaisemmekin kaikkia aiheesta kiinnostuneita osallistumaan.

 

Management 3.0 –  pelejä ja harjoituksia

Jokainen aihepiiri pitää aina sisällään pelejä ja harjoituksia. Harjoitukset tehdään useimmin ryhmissä, joissa perehdytään pelien ja harjoitusten kautta aiheisiin joita kurssilla käsitellään. Käytännön harjoitukset auttavat osallistujia konkretisoimaan kurssin aikana käsiteltyjä aiheita, ja tarjoavat käytännön työkaluja joita soveltaa omassa ympäristössään välittömästi!

Pelien ja harjoitusten jälkeen osallistujat keskustelevat aiheesta ja oppimastaan, ja näin edelleen syventävät ymmärrystään Management 3.0:sta. Yksi Management 3.0:n teemoista on jatkuva oppiminen ja arvon luonti tämän oppimisen kautta.

Management 3.0 – päivä 1

Ketterä johtaminen (Agile Management) on todistetusti toimiva tapa tiimien ja ihmisten johtamiseen ja hallintaan. Tässä osioissa opitaan erilaisia aiheeseen liittyviä menetelmiä ja käytäntöjä, sekä tunnistetaan tapoja joilla ketterän toiminnan käyttöönoton esteet voidaan kohdata.

Kompleksisuusajattelu(Complexity thinking) on ketterän ajattelutavan kulmakivi. Tässä osiossa opetetaan miten järjestelmät (systems) toimivat ja mitkä ovat perinteisen lineaarisen ajattelun sudenkuopat. Osiossa luodaan myös ehdotusratkaisuja erilaisiin ongelmiin hyödyntäen kompleksisuusajattelua.

Sisäinen motivaatio (Intrinsic motivation) on se mikä saa meidät nousemaan sängyistämme aamuisin. Ihmiset ovat organisaation ehdottomasti tärkein osa, ja organisaatioiden tulee tehdä kaikkensa pitääkseen jäsenensä motivoituneina, aktiivisina ja luovina. Tässä osiossa käsitellään sisäistä ja ulkoista motivaatiota, sitä mitkä ovat sisäisen motivaation 10 lähdettä ja mitkä asiat ovat tärkeitä ihmisille jotka toimivat tiimeissä.

Itse-ohjautuvuus (Self-organization) on vastaus moneen johtamisen ongelmaan. Tiimit pystyvät tekemään itseohjautuvasti monia asioita, kunhan niiden jäsenille tarjotaan organisaation toimesta vastuuta, valtaa ja luottamusta. Tässä osiossa käsitellään miten itse-ohjautuvuus saadaan toimimaan ja miten vastuuta voidaan jakaa organisaatioissa. Osiossa käsitellään myös voimaannuttamista, luottamuksen rakentamista, kontrollin hajauttamista sekä esimerkkinä delegointitaulun käyttöä.

 

Management 3.0 – päivä 2

Tavoitteiden asettaminen (Goal setting) on tärkeää, koska itseohjautuvuus voi johtaa monenlaiseen tulokseen. Selkeän tavoitteen ja tarkoituksen merkitys on tärkeää ihmisten ohjaamiseksi kohti oikeiden asioiden tekemistä. Tässä osiossa käsittelemme  milloin vaaditaan tiukempaa johtamista ja milloin vetäytyä näyttämään suuntaa etäämmältä. Osiossa käsitellään myös tavoitteiden asettamista ja sitä, miten organisaatiota voidaan johtaa tavoitteiden kautta.

Osaamisen kehittäminen (Competence development) on tärkeää, kun halutaan tehdä asiat laadukkaasti. Tiiimit voivat saavuttaa tavoitteensa vain jos heidän osaamisensa on tarpeeksi hyvää. Tässä osiossa käydään läpi kompentenssien kehittämistä ja siihen liittyviä tapoja. Osiossa perehdytään myös edistymisen seurantaan monimutkaisissa järjestelmissä, osa-optimoinnin vaaroihin ja organisaation kannalta järkeviin mittareihin.

Organisaatiorakenteet (Organizational structures) vaikuttavat merkittävästi siihen miten hyvin organisaatio toimii. Monet tiimit toimivat osana monimutkaista organisaatiota joissa tärkeää on huomioida rakenteet jotka parantavat tiedon kulkua. Tässä osiossa opetetaan miten organisaatiot toimivat fraktaaleina ja miten löydetään tasapaino henkilöiden yleisosaamisen ja erikoistumisten välillä. Lisäksi osiossa käydään läpi funktiokeskeisiä ja niitä ylittäviä tiimejä, sisäistä johtajuutta ja arvoverkkoja.

Muutosten hallinta (Change management) on yksi niistä asioista, joiden kanssa lähes jokainen organisaatio kamppailee. Ihmisillä, tiimeillä ja organisaatioilla on tarve parantaa toimintaansa jatkuvasti. Johtajien tuleekin oppia toimimaan muutosagentteina, jotka pyrkivät muuttamaan monimutkaista sosiaalista rakennetta ympärillään. Tässä osiossa opetetaan muutoshallinnan periaatteita: miten muuttaa systeemiä, miten yksiköitä, vuorovaikutusta ja systeemin rajoitteita.

Yleinen kurssi

 • Helsinki/Turku
 • 1 koulutuspäivä
 • Seuraavat toteutukset löytyvät oppia.fi verkkokaupasta.

Yrityskohtainen

 • Valitsemanne tilat
 • Valitsemanne ajankohta
 • 1 koulutuspäivä

Työpaja

 • Valitsemanne tilat
 • Valitsemanne ajankohta
 • Työpajan agenda toiveidenne mukaan

Räätälöity kokonaisuus

 • Valitsemanne tilat ja ajankohta
 • Yhdistele muita koulutuksiamme
 • Sisältö toiveidenne mukaan

Pyydä räätälöintiä tai kysy lisää!

Timo Leppä – 0400 924 830

Henri Hämäläinen – 050 487 3291

training@contribyte.fi

Yrityskohtainen koulutuspyyntö - Management 3.0 kaksi päivää

2 + 7 =

Share This