Valitse sivu

Etäkoulutus toimii – tehokas vaihtoehto perinteiselle luokkahuonekoulutukselle!

20 huhti 2020

Etäkoulutus toimii – tehokas vaihtoehto perinteiselle luokkahuonekoulutukselle!

huhti 20, 2020

Etäkoulutus on toimiva vaihtoehto perinteisille koulutusmalleille. Se tarjoaa joustavuutta, erilaisia toteutusmahdollisuuksia sekä loistavia oppimistuloksia!

Tilanne on yllättävän luonteva, vaikka koulutus pidetäänkin tekniikan välityksellä!

Etäkoulutus antaa osallistujille vapaan ja monipuolisen vaihtoehdon kouluttaa itseään juuri sellaisessa ympäristössä, jonka he kokevat itselleen optimaaliseksi. Vaikka paikka on vapaa ja opiskella voi vaikkapa kotisohvalta käsin, tarjoaa etäkoulutus mukavan päivärytmin sekä sosiaalista kanssakäymistä myös meille etätyöhön siirtyneille. Koulutuspäivät aikataulutetaan ja suunnitellaan mahdollisimman monimuotoisiksi, eikä kyse ole siis pelkästä luennoinnista, vaan myös erilaisista ryhmätöistä, harjoituksista, tietovisoista ja keskusteluista.

Tilanne on yllättävän vuorovaikutteinen ja luonteva, vaikka koulutus pidetäänkin tekniikan välityksellä, toteaa Contribyten konsultti ja kouluttaja Antti Suvanto, jolla on pitkä kokemus etäkoulutusten järjestämisestä.

Koulutustilanteet on tarkoituksella pyritty järjestämään mahdollisimman interaktiivisiksi ja keskusteleviksi. Sekä kouluttaja että muut osallistujat ovat linjoilla koko koulutuksen ajan, joten ajatuksia pääsee vaihtamaan ja vuorovaikutus on aidosti kahdensuuntaista. Pelkkien kalvojen sijaan ruudulta näkyy usein myös kouluttaja, jolta voi kysyä kysymyksiä sitä mukaan, kun niitä mieleen nousee.

Ruudulta esiintyvän kouluttajan kanssa syntyy helposti aito vuorovaikutus, mikä luo tunnelman perinteisestä koulutustilanteesta.

 

Optimoitu osallistujakokemus

Koulutukset järjestetään esimerkiksi Microsoft Teamsin, Zoomin, Google Meetsin tai Skypen välityksellä. Apuna käytetään myös muita ohjelmistoja, kuten Miroa ja Muralia, jotka mahdollistavat erilaiset harjoitukset ja ryhmätyöt etäkoulutustilanteessa. Google Classroom tarjoaa hyvin toimivan oppimisympäristön, jonka kautta voidaan jakaa tehtäviä, koulutusmateriaalia sekä erilaisia kyselyjä.

Osallistujakokemusta on pyritty optimoimaan esimerkiksi erilaisten pelien ja tietovisojen avulla, sekä erilaisia oppimisosioita rytmittävällä. Koulutuksen jälkeen voi myös käydä tekemässä vapaaehtoisen testin, jonka avulla voi mitata omaa oppimista, kertoo Antti.

Etäkoulutukset ovat siis todella hyvin suunniteltuja kokonaisuuksia, aivan niin kuin perinteiset luokkahuonekoulutuksetkin. Erilaisten elementtien yhdistelyllä pyritään siihen, että tarkkaavaisuus säilyy, ja osallistuja saa koulutuksesta parhaan mahdollisen oppimistuloksen. Myös teknisissä ratkaisuissa on pyritty mahdollisimman hyvään interaktiivisuuteen: osallistujille on haluttu luoda se kokemus, että yhteistyötä tehdään vaikkei fyysisesti ollakaan yhdessä.

 

Etäkoulutusta vahvalla kokemuksella

Kouluttaja voi keskittyä olemaan läsnä osallistujille ja tarjota neuvoja ja apua aina tarvittaessa.

Etätoimitustapa ei ole Contribytelle millään tapaa uusi: etäkoulutuksia on järjestetty jo pitkään ympäri Suomea sekä ympäri maailmaa sijaitseville asiakkaille. Talosta löytyykin kattavaa kokemusta etäkoulutuksia tukevien työkalujen käytöstä, mikä takaa parhaan mahdollisen teknisen toteutuksen.

Kun työkalut ovat testattuja ja toimivat luotettavasti, kouluttaja voi keskittyä olemaan läsnä osallistujille ja tarjota neuvoja ja apua aina tarvittaessa.

Teknisen osaamisen ja parhaiden ohjelmistojen lisäksi Contribytellä on pedagogista osaamista monipuolisten, vuorovaikutteisten ja toimivien koulutusten järjestämiseen. Etäkoulutusten pedagogiikkaan ja monipuolisiin oppimisosioihin onkin panostettu todella paljon.

Haluamme aidosti auttaa osallistujia tulemaan paremmiksi omassa työssään, ja saamaan apua ja oppia oman työn hoitamiseen. Tavoitteenamme on, että työ on hauskempaa ja sujuvampaa, ja työn tulokset entistä paremmat. Koulutuksen opit ovat käytännössä testattuja, ja meillä on todellinen hands on -asenne kaikkeen tekemiseen, Antti korostaa.

 

verkkokoulutus

 

Kiitosta niin kouluttajilta kuin osallistujiltakin

Antti kertoo olleensa yllättynyt siitä, kuinka hyvin kaikki on etäkoulutuksissa sujunut. Ihmisten kanssa on ollut yllättävän helppo saada dialogia ja vuorovaikutusta aikaan, ja myös palaute on ollut kannustavaa.

– Monet osallistujat ovat kokeneet, että etäkoulutus voi olla jopa perinteistä luokkahuonekoulutusta tehokkaampi, paljastaa Antti.

Etäkoulutuksia onkin kehuttu onnistuneiksi, ja hyvin suunnitellut opintokokonaisuudet ovat keränneet kiitosta useilta osallistujilta. Erityismainintoja on saatu myös asiantuntevasta, osaavasta ja helposti seurattavasta opetuksesta, sekä lupsakasta koulutustyylistä.

– Kurssin toteutus etäyhteydellä toimi loistavasti. Ennakkoon jaetuista aikatauluista pidettiin kiinni ja aikaa jäi myös kysymyksille ja vapaalle keskustelulle. Yhteydet ja käytetty opiskelualusta toimivat moitteettomasti. Etäkurssille osallistumisen helppouden vuoksi tulen suosimaan niitä jatkossakin, kommentoi Tuotejohtaminen 2.0 -etäkurssille osallistunut Marianne Cox Confidexiltä.

Myös etäkoulutuksista saadut oppimistulokset ovat yllättäneet osallistujat positiivisesti. Oman työn ja erilaisten kokonaisuuksien hahmottaminen on helpottunut koulutuksen ansiosta, ja asioihin on tullut uudenlaista selkeyttä. Koulutuksesta on myös saatu tarpeellista materiaalia ja hyviä työkaluja, joita voi käyttää niin jokapäiväisen työn tukena kuin oman uran kehittämisessäkin.

 

Joustavaa monimuoto-opiskelua

Koulutus on hyvä tapa tehdä asioita yhdessä.

Etäkoulutus voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaan, ja siinä on mahdollista nostaa esille juuri niitä seikkoja, joissa asiakas haluaa kehittyä. Koska etäkoulutuksissa on enemmän joustoa koulutusajan ja -paikan suhteen, on siinä perinteisiä luokkahuonekoulutuksia paremmat mahdollisuudet myös erilaisiin toteutusmahdollisuuksiin.

Intensiivisten koulutuspäivien sijasta voidaan etäkoulutus järjestää vaikkapa pidempänä monimuoto-opiskeluna, johon kuuluu useampia sessioita. Tällöin väliin jää aikaa itseopiskelulle ja kotitehtäville, ja aikaan saadaan huomattavasti parempia oppimistuloksia, kun yksittäisillä tiiviillä koulutuspäivillä.

Henkilökohtaisen kehittymisen lisäksi koulutuksista on hyötyä koko organisaatiolle: ne saa tiimit oppimaan entistä parempia toimintatapoja ja toimimaan tehokkaasti tilanteessa kuin tilanteessa. Tällä hetkellä taitojen kehittämiselle ja uusien toimintamallien oppimiselle on myös entistä enemmän tarvetta.

Nyt kun olemme kaikki siirtyneet enemmän tai vähemmän etätöihin, olisi tärkeää kehittää itseään ja taitojaan, sekä koko tiimin tehokkuutta. Koulutus on hyvä tapa tehdä asioita yhdessä ja vaikkapa workshopata tärkeitä asioita koko tiimin voimalla, Antti korostaa.

 

Lähes kaikki koulutuksemme saatavissa etäkoulutuksina. Jos teidän organisaatiossanne on koulutustarpeita, ota yhteyttä, niin autamme löytämään vaikuttavimman ratkaisun!

Share This

Jaa tämä kollegoillesi

Jaa tämä postaus verkostoosi!