Tuotejohtaminen 2.0

Avoimien kurssien aikataulut ja ilmoittautumisen löydät tuotejohtaminen.fi sivustolta yllä olevasta painikkeesta. Kurssin hinta on 2250 EUR + ALV per osallistuja!

Tuotejohtaminen 2.0

Tuotejohtaminen 2.0 on kolmipäiväinen koulutus tuotehallinnan vastuualueista. Kurssilla käydään läpi koko tuotejohtamisen tehtäväkenttä tuotestrategian luomisesta tuotteiden lopettamiseen ja opitaan miten menestystuotteita kehitetään, markkinoidaan ja johdetaan.

Teoriaa sekä käytännön harjoittelua

Tuotejohtaminen 2.0 kurssi sisältää luentoja, harjoituksia ja ryhmätöitä. Tuotejohtamisen eri osa-alueet käydään läpi interaktiivisten luentojen ja keskustelun avulla, jonka lisäksi oppeja pyritään myös harjoitellaan yksin, pareittain ja ryhmätöinä. Hyödyllinen ja mukavaksi koettu ryhmätyö harjoittaa uusien tuoteideoiden viemistä käytäntöön konkreettisen tuotteistusesimerkin (MVP:n) kautta.

Tämän kurssin käytyäsi

 1. Ymmärrät koko tuotejohtamisen vastuualueen tuotestrategian luomisesta elinkaaren hallintaan.
 2. Tunnet metodit ja työkalut, joilla tuotepäällikön työ tehostuu ja helpottuu.
 3. Osaat toimia tehokkaasta muiden sidosryhmien, kuten tuotekehityksen ja myynnin, kanssa.

Koulutuksen sisältö:

1. Päivä

 • Mitä on tuotejohtaminen
 • Johdatus tuotestrategiaan – miksi tuotestrategia tarvitaan ja miten se laaditaan
 • Tuotejohtamisen roolit ja mallit
 • Ryhmätyö: Pitch – Uuden liiketoimintamahdollisuuden löytäminen ja esittely

2. Päivä

 • Markkinamahdollisuus – uusien ideoiden testaus ja arviointi
 • Tuotesuunnittelu ja vaatimusten hallinta – käyttäjien tarpeiden tunnistaminen ja palvelumuotoilu
 • Ryhmätyö: liiketoimintamallin luominen

3. Päivä

 • Tuotemarkkinointi, eli miten tunnistat kohdeasiakkaasi, positiot tuotteesi ja laadit terävän arvolupauksen.
 • Hinnoittelu
 • Ryhmätyö: Uuden tuoteidean testaaminen MVP:n (minimum viable product) avulla
 • Tuotteen elinkaarimalli ja sen tukeminen
 • Yhteenveto – Tuotepäällikön huoneentaulu

Kenelle

Valmennus on erityisen hyödyllinen tuotepäälliköille, mutta antaa uutta ajateltavaa myös product ownereille, liiketoiminnan kehittäjille ja kaikille niille, jotka osallistuvat tuotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

Kieli

Tätä koulutusta järjestetään sekä suomeksi että englanniksi (Product Management 2.0). Oppimateriaalit ovat englanninkieliset.

Hinta ja sisältö

Kolmen päivän koulutuksen sisältö oheismateriaaleineen jaetaan osallistujille kampasidottuna, noin 250 sivuisena kirjana. Lisäksi koulutettavat saavat käyttöönsä sähköisen tuotepäällikön työkalupakin.  Koulutuksen hintaan sisältyy myös aamukahvit sämpylöiden kera, lounas sekä iltapäiväkahvit koko kolmen päivän ajan.

Avoimen kurssin hinta: 2250€/3 päivää (+ ALV24%)

Yleinen kurssi

 • Helsinki/Tampere
 • 3 koulutuspäivää
 • Seuraavat toteutukset löytyvät tuotejohtaminen.fi -sivuilta.

Yrityskohtainen

 • Valitsemanne tilat ja ajankohta
 • Sisältö toiveidenne mukaan
 • 2-3 koulutuspäivää

Pyydä räätälöintiä tai kysy lisää!

Harri Pendolin – 040 582 0865

Markku Nurmela – 040 501 5094

Antti Suvanto – 050 599 4830

training@contribyte.fi

Yrityskohtainen koulutuspyyntö - Tuotejohtaminen 2.0

9 + 15 =

Share This