Tuotejohtaminen 2.0 - yrityskohtainen toteutus

”Tuotejohtaminen 2.0 -kurssi antoi kattavan läpileikkauksen tuotehallinnan tehtäväkentästä. Kurssi tarjoaa hyvän pohjan yrityskohtaisten käytäntöjen kehittämiselle.”

Henrik Jansson, Business Development Specialist – Insta DefSec Oy

Tuotejohtaminen 2.0 (Yrityskohtainen)

Tuotejohtaminen 2.0 on kokonaisvaltainen koulutus tuotehallinnan vastuualueista. Kurssilla käydään läpi koko tuotejohtamisen tehtäväkenttä tuotestrategian luomisesta tuotteiden lopettamiseen ja opitaan miten menestystuotteita kehitetään, markkinoidaan ja johdetaan. Koulutuksen kesto on 2-3 päivää.

Sisältö yrityksen tarpeisiin ja toimintaympäristöön mukautettuna

Tuotejohtaminen 2.0 kurssi sisältää luentoja, harjoituksia ja ryhmätöitä, jotka muokataan asiakkaan tuotteiden ja toimintaympäristön mukaan.  Tuotejohtamisen eri osa-alueet käydään läpi interaktiivisten luentojen ja keskustelun avulla, jonka lisäksi oppeja pyritään myös harjoitellaan yksin, pareittain ja ryhmätöinä. Hyödylliset ja mukaviksi koetut ryhmätyöt harjoittavat uusien tuoteideoiden viemistä käytäntöön konkreettisen tuotteistusesimerkin (MVP:n) kautta tai ne voidaan muokata tukemaan jotain muuta yrityksen kehityskohdetta, kuten esimerkiksi tuotestrategiaa.

Tämän kurssin hyödyt yrityksille

 1. Osallistujat oppivat koko tuotejohtamisen vastuualueen tuotestrategian luomisesta elinkaaren hallintaan.
 2. Parhaat käytännöt, metodit ja työkalut, joilla tuotepäälliköiden työ tehostuu ja helpottuu, leviävät koko organisaatioon.
 3. Yhteinen tapa toimia tehokkaasti muiden sidosryhmien, kuten tuotekehityksen ja myynnin, kanssa kehittyy.

Kenelle

Valmennus on erityisen hyödyllinen tuotepäälliköille, mutta antaa uutta ajateltavaa myös tuoteomistajille, kehityspäälliköille, liiketoiminnan kehittäjille ja kaikille niille, jotka osallistuvat tuotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

Rakenne ja kesto

Tuotejohtaminen 2.0 voidaan pitää kahden tai kolmen päivän pituisena. Kun koulutukseen käytetään kolme päivää, niin harjoitukset ja ryhmätyöt voidaan tehdä yrityksen omista lähtökohdista ja opitun jalkauttamiseen käyttää enemmän aikaa. Koulutus vodaan järjestää joko perättäisinä päivinä tai myös erillisinä päivinä, jolloin välissä voi tehdä harjoitustehtäviä.

Koko koulutuksen sisältö oheismateriaaleineen jaetaan osallistujille sähköisenä. Lisäksi koulutettavat saavat käyttöönsä sähköisen tuotepäällikön työkalupakin.

Koulutuksen esimerkki sisältö:

1. Päivä

 • Mitä on tuotejohtaminen
 • Johdatus tuotestrategiaan – miksi tuotestrategia tarvitaan ja miten se laaditaan
 • Tuotejohtamisen roolit ja mallit
 • Ryhmätyö: Pitch – Uuden liiketoimintamahdollisuuden löytäminen ja esittely

2. Päivä

 • Markkinamahdollisuus – uusien ideoiden testaus ja arviointi
 • Tuotesuunnittelu ja vaatimusten hallinta – käyttäjien tarpeiden tunnistaminen ja palvelumuotoilu
 • Ryhmätyö: liiketoimintamallin luominen

3. Päivä

 • Tuotemarkkinointi, eli miten tunnistat kohdeasiakkaasi, positiot tuotteesi ja laadit terävän arvolupauksen.
 • Hinnoittelu
 • Ryhmätyö: Uuden tuoteidean testaaminen MVP:n (minimum viable product) avulla
 • Tuotteen elinkaarimalli ja sen tukeminen
 • Yhteenveto – Tuotepäällikön huoneentaulu

Kieli

Tämä koulutus pidetään suomeksi tai englanniksi. Esitysmateriaali on saatavilla suomeksi tai englanniksi.

Yksittäisille tuotepäälliiköille järjestämiemme avoimien kurssien aikataulut ja ilmoittautumisen löydät tuotejohtaminen.fi sivustolta alla olevasta painikkeesta. 

Lue asiakastarinoita Contribyten tuotejohtamisen koulutuksista

Pyydä räätälöintiä tai kysy lisää!

Harri Pendolin – 040 582 0865

Markku Nurmela – 040 501 5094

Antti Suvanto – 050 599 4830

training@contribyte.fi

Yrityskohtainen koulutuspyyntö - Tuotejohtaminen 2.0

9 + 8 =