Valitse sivu

Uteliaisuus – hyvän tiimin peruskivi

28 marras 2018

Uteliaisuus – hyvän tiimin peruskivi

marras 28, 2018

Viime osassa ”Mistä on hyvät tiimit tehty” -blogisarjaa avasin pelin tuolla alla näkyvällä mind mapillä. Väitin, että loistavien tiimien taustalta löytyy nämä kuusi osatekijää: tietoisuus, johtaminen, tiimihenki, jatkuvuus, hyvät tulokset ja muiden auttaminen. Parhaat tiimit eivät ole ”yhden hitin ihmeitä”, vaan pystyvät kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen tekemään mahtavia tuloksia, mutta kuitenkin niin, että tiimi ei venytä itseään liian ohueksi eikä tulosten tekeminen ole liian rankkaa. Kovalla työllä voi saavuttaa hyviä tuloksia vähän aikaa, mutta jos muut osa-alueet ei ole kunnossa, menestys voi olla lyhytaikaista.

Tuossa mind mapissa on myös kolme akselia – uteliaisuudesta vaikutusvaltaan, positiivisuudesta kasvuun ja jokainen on johtaja. Näitä kuutta osa-aluetta ja kolmea akselia on nyt tarkoitus avata näissä tämän blogisarjan seuraavissa osissa.

 

hyvä tiimi

 

Mikä on se tärkein asia?

Mietin, että mistä akselista aloittaa. Aloittaakko tiimin hyvinvoinnista, vai jatkuvasta kehittymisestä ja työn tekemisestä kestävällä tavalla? Ne jotka tuntevat minut ”entisestä elämästä” muistanevat että tiimin hyvinvointi ja hyvä fiilis toimistolla oli minulle itselleni todella tärkeää. Näin sen aivan avainasemassa menestystekijänä. Mutta ehkä on kuitenkin myös niin, että hyvä fiilis on osittain myös tulos onnistumisista. Ehkä se ei ole loogisin paikka aloittaa. Samoin kestävällä tavalla toimiminen ja kehittyminen vaatii sitä, että tietää mihin pitää mennä?

Onko siis johtajuus (ja sen alla oleva tavoite ja visio) hyvä paikka aloittaa? Ja kenties tuon akselin toinen pää – jatkuvasti loistavat tulokset? Hmm. Se voisi olla, mutta arveluttaa yksi asia: ketterissä tiimeissä ei yleensä ole yhtä vahvaa johtajaa. Takana ovat ne ajat kun tietotyöläisiä johdettiin edestä kuin armeijaa. Loistavia tiimejä ei johda yksi vahva johtaja. Mallissani johtajuus sisältää tavoitteen, vision, itsensä johtamisen, kurinalaisuuden. Kaikki todella tärkeitä asioita, mutta ei silti ehkä se kaikkein tärkein asia.

Ei – kaikkein tärkein asia hyvän tiimin taustalla on uteliaisuus. 

 

Voittajat löytävät uusia ratkaisuja – eivät kävele samoja reittejä kuin muut

Uteliaisuus siitä, onko ongelmiin parempia ratkaisuja kuin nykyiset, onko olemassa parempi teknologia jossain, voiko ratkaisun tehdä simppelimmin, tai voiko koodia refaktoroida jotenkin, että uusien featureiden tekeminen helpottuisi ja ehdittäisiin tehdä enemmän. Kaikki alkaa uteliaisuudesta! Jos tiimi ei ole utelias, se tallaa samoja polkuja kuin aina ennenkin, se ei kyseenalaista ulkoa tulevaa tietoa, sitä ei oikeastaan kiinnosta asiakkaan ongelmat… huomaatteko nyt miten tärkeää uteliaisuus on? Uteliaat tiimit avaavat uusia uria ja kokeilevat. Ja juuri kokeilun kulttuuri on ketteryyden taustalla!

Mikään tiimi ei ole täydellinen ensimmäisistä askelistaan lähtien. Hyväksi tiimiksi tullaan vain ja ainoastaan kehittymällä ja oppimalla. Vaikka laittaisit superstarat samaan joukkueeseen, eivät he pelaa hyvin yhteen ilman treeniä, ilman sitä että he oppivat yhteistyön ja oikeat kuviot. Ja mikä on tehokkaan oppimisen perusedellytys? Aivan – uteliaisuus, kuten vaikka tämä tutkimuskin korostaa. Eipä varmasti mitään kehitystä tai keksintöä ole ihmiskunta tehnyt ilman uteliaisuutta. Jos ei ole uteliaisuutta, oppiminen tapahtuu vain kivun välttämiseksi, ei uusien ratkaisujen etsimiseksi. Tutkimuksissa on myös todettu että uteliaisuus jopa lisää kehon dopamiinitasoa, mikä vaikuttaa aivojen toimintaan piristävästi, jopa tietynkaltaisen huumeen tavoin.

 

 

Uteliaisuus asiakkaan tarpeista

Loistavia tiimejä ei voi olla ilman, että tulokset ovat hyviä, ja se aivan kaiken lähtökohta pitää olla, että tiimi tietää mitä siltä odotetaan. Mitä asiakkaat tarvitsevat? Millaisia ongelmia heillä on? Miten juuri kehitetyt uudet ominaisuudet on otettu vastaan? Miten tuotetta tai ratkaisua käytetään? Ketkä sitä käyttävät? Voi sitä tiimiä joka on muuten hyvässä kunnossa mutta laiminlyö uteliaisuuden asiakkaan suuntaan. Oikea tuote – oikeat ominaisuudet. Tämä on tutkitusti se kaikkein tärkein asia loistavien tiimien takana.

Tiimin pitää selvittää kaikin mahdollisin keinoin millainen lopputuotos pitäisi olla. Sen tekeminen on paljon helpompaa kuin tavoitteen paljastaminen.

 

Komitea kertoo – NOT

Joskus tiimi voi luottaa ulkopuoliseen tahoon, tuotepäällikköön tai jonkinlaiseen komiteaan, joka tuo sille valmiiksi pureskeltuna vaatimuksina mitä tiimin pitäisi tehdä. En usko että tämä toimii pitkässä juoksussa, koska jos tiimi olettaa että ”muut tietävät paremmin”, mitä siitä seuraa? Eihän silloin voida haastaa sitä tietoa, mikä eteen tuodaan.

Uteliaisuutta ja tietoisuutta pitää ajatella myös laajemmin, asiakkaan tarpeiden ulkopuolelle. Missä tilanteessa tiimi tai organisaatio on? Mitä tapahtuu teknologiassa? Olisiko meillä uusia mahdollisuuksia tehdä töitä tehokkaammin?

 

Uteliaisuus toisten tekemisestä

Hyvä tiimi pitää huolen myös siitä, että tiedot ja taidot on jaettu tasaisemmin tiimin jäsenten kesken. Pystytään toimimaan joustavasti. Esimerkiksi kehittäjät voivat auttaa testauksessa tai joku muu voi auttaa Product Owneria tarinoiden määrityksessä. Siiloutuneet tiimit, joissa on tarkat roolit ja tarkasti jaettu osaaminen, eivät voi olla loistavia tiimejä. Tälläiset tiimit pystyvät kyllä hyviin tuloksiin, mutta ovat herkkiä tilanteen muutokselle.

 

Uteliaisuus toisesta ihmisestä

Loistavat tiimit myös luovat ilmapiirin, missä toisiin tiimin jäseniin tutustutaan. Pitää olla myös keskustelua muista kuin työasioista, ja oppia tuntemaan tiimin ihmisiä myös työn ulkopuolella. Erilaiset harrastukset, arvot ja uskomukset tai ajatukset luovat vaan lisää virkeyttä tiimiin ja virkistävät yhteistyötä.

Katsotaan seuraavalla kerralla tuota akselin toista päätä – toisten auttamista. Veikkaanpa, että sekin on yllättävä valinta yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi hyvien tiimien osa-alueeksi.

 

 

Kiire, jäykät prosessit, huono tiimihenki – on monia asioita, jotka tappavat uteliaisuuden

Kun mietit tiimisi tai tiimiesi toimintaympäristöä, pohdi koko ajan sitä, millaiset tilanteet, toimiston järjestelyt, prosessit ja seremoniat luovat hyviä mahdollisuuksia olla utelias! Asioita jotka tappavat uteliaisuuden on paljon. Jatkuva fokus nopeisiin toimituksiin, jatkuvat keskeytykset, vaihtuvat prioriteetit ja tavoitteet, luovuuden tukahduttaminen, prosessien liian tarkka painottaminen, jatkuva kiire, keskustelun ja kommunikaation puute…

 

Hyvät ketterät toimintatavat mahdollistavat uteliaisuuden ja luovien ratkaisujen etsimisen

Ketterät toimintatavat rakentuvat pääosin siihen, että pyritään tarjoamaan uteliaisuudelle ja luovuudelle tilaa, mutta ne eivät suoraan takaa sitä, että tiimi toimii uteliaasti. Järjestelmällinen ja hyvä Scrum ja Kanban mahdollistavat sen, että tiimi välttää kiireen tunnun, mutta sanoisin, että tiimin Scrum Master, ehkä myös Product Owner ovat tärkeässä roolissa uteliaisuuden lisäämisessä: uteliaisuus lähtee tiimin yksilöistä, ja usein Scrum Master on lähin coach tai valmentaja tiimin henkilöille. Nimenomaan tällaisella esimerkin ja tiimin valmennuksen avulla voi opettaa, näyttää ja osoittaa uteliaisuuden arvon. Jokainen meistä voi tehdä valintoja työssä – pyrkiäkö vaan ”good enough” -suoritukseen niin kuin on aina ennenkin tehty, vai tähdätäkö siihen, että tulisi mahdollisesti joku uudenlainen ratkaisu, joka olisi ehkä parempi?

Scrum Master ja Product Owner voivat ehdottaa, ehkä jopa vaatia sitä että etsitään uudenlaisia ratkaisuja.

 

Valmenna valmentajat – Varoitus: Sisältää tuotesijoittelua!

Miten Scrum Masterien ja Product Ownerien kykyjä valmentaa tiimiä voi sitten parantaa? Tähän on yksinkertainen ratkaisu – ota Contribyte apuun. Meillä on 12 vuotta osaamista siitä, miten autamme ei vain ketteriä tiimejä, vaan myös tiimin avainhenkilöitä: Scrum Mastereita ja Product Ownereita toimimaan niin, että tiimin toimintatavat tehostuvat, tiimihenki paranee, ja tästä kaikesta seuraa se, että myös luovuus ja uteliaisuus nousee uudelle tasolle. Tämän takuuna meillä on yli 400 tyytyväistä asiakasta ja tuhansia autettuja tiimejä.

Nyt meillä on tarjota kaksi uutta koulutusratkaisua Scrum Mastereille ja Product Ownereille. Scrum Mastereille tarjoamme premium-koulutusta ”World Class Scrum Master”, joka menee far beyond sen, mitä normaalissa 2 päivän sertifiointikoulutuksessa käydään läpi. WCSM-koulutus tarjoaa todellisia työkaluja, ei pelkästään ketteryyden kirjatietoa. Esimerkkinä on laaja tiimin valmennustyökalupakki. WCSM-koulutus voidaan pitää joko johonkin tiettyyn asiaan kohdennettuna yhden päivän modulina, tai useana koulutusmodulina ajoittuen pitemmälle aikavälille. Meillä on myös hyviä kokemuksia toimituksista missä ensin pidetään päivän koulutus ja sitten tätä seuraa yksi tai kaksi työpajaa pari kuukautta koulutuksen jälkeen. Kertaus on opintojen äiti, ja näin saadaan checkpointteja joilla varmistetaan oppien siirtyminen käytäntöön.

Product Ownereille voimme tarjota uutta kurssimateriaalia ”Menestyvä Product Owner – 8 periaatetta”, joka on yhden päivän kurssi. Tämä kurssi sisältää tuoteomistajan perusroolin ja perusrutiinien läpikäynnin, mutta laajentaa sen jälkeen osallistujien katsomusta käymällä läpi asioita mitkä ovat tuoteomistajan roolin menestyksekkään hoitamisen takana. Koulutuksessa keskitytään siis myös siihen millä tavalla ja tyylillä toimimalla tuoteomistaja voi menestyä.

Jos olet kiinnostunut avoimesta World Class Scrum Master -koulutuksesta, klikkaa tästä.

Jos olet kiinnostunut avoimesta Menestyvä Product Owner – 8 periaatetta, klikkaa tästä.

Jos kiinnostaa kuulla lisää webinaarissa, klikkaa tästä.

Jos haluaisit yrityskohtaisen toteutuksen, ota meihin yhteyttä!

 

 

Jos tiimi parantaa toimintaansa vaikka 5 prosenttia, paljonko hyötyä siitä on yrityksellenne?

Onko sinulla varaa jättää teidän tuoteomistajia, Scrum mastereita tai tiimejä ilman apua ja työkaluja? Mietipä, miten paljon säästöä tai lisätehoa voisi saada jos tiimien toiminta paranisi muutamalla prosentilla? Tiimien ja avainhenkilöiden osaamisen kehittämisellä se on ei vain mahdollista, vaan jopa helppoa! Se ei vaadi muuta kuin yhteydenoton meihin!

 

Kiitos kun luet ajatuksiamme! Muista seurata meitä facebookissa, twitterissä ja linkedinissä niin näet aina uusimmat blogit heti kun ne on julkaistu! Tulemme mielellämme juttelemaan teidän kanssa siitä, millainen hyvä tiimi on ja miten se vaikuttaa tuloksiin, ota vaikka suoraan minuun yhteyttä. Tiimin fiilistä ja teknistä osaamista voi kartoittaa erilaisilla työkaluilla, meillä on tästä paljon kokemusta. Kartoituksen jälkeen tiimin on helppo joko itse tai valmentajan avulla lähteä parantamaan toimintaansa!

 

Arto Kiiskinen

Arto Kiiskinen

Senior Consultant

Arto on urallaan nähnyt tuotekehitystä monista eri näkökulmista. Hänellä on kokemusta mm. Product Ownerin, Scrum Masterin ja tuotekehitysjohtajan tehtävistä. Niin isojen kuin pientenkin firmojen toimintatavat ovat tulleet tutuiksi. Arto rakastaa parantaa organisaatioiden oppimista sekä tuoteomistajien osaamista, ja kirjoittaa blogeja eri aiheista. Koska retrospektiivit on yksi Arton suosikkiaiheista, ovat jotkut asiakkaat antaneet hänelle lisänimen "Retromies". Vapaa-aikana Arto yrittää elää terveellisesti, ostaa mahdollisimman paljon autoja, katsoo yhä uudelleen Tähtiportti-sarjan jaksoja ja opiskelee Personal Traineriksi. Arto on kirjoittanut kirjan "OWN IT – 8 Simple Secrets of Product Owner Success". Lisää Arton ajatuksia voi lukea täältä.

Share This

Jaa tämä kollegoillesi

Jaa tämä postaus verkostoosi!