Valitse sivu

Mistä on hyvä tiimi tehty?

13 marras 2018

Mistä on hyvä tiimi tehty?

marras 13, 2018

Kukaan ei varmasti kiistä sitä että yhteistyö ja tiimissä toimiminen on menestyvän tuotekehityksen eräs keskeisimmistä asioista. Vaikka olisi aivan maailmanluokan talentteja duunissa, jatkuvasti hyviä tuloksia on todella hankala saada ainakaan yhtään pitemmällä tähtäimellä jos tiimissä ei ole kaikki hyvin. Kirjassani OWN IT – 8 Simple Secrets to Product Owner Success, painotan sitä että ihmiset ovat se voimavara joka tekee juuri teidän yrityksestänne uniikin. Kilpailijoilla voi olla ihan yhtä paljon rahaa, käytössä sama teknologia ja aivan yhtä hyviä ideoita ja prosesseja, mutta juuri ne ihmiset jotka tekevät asioita, on se mikä on ainutlaatuista. Menestyvä tuotekehitys on yhteispeliä. Hyvä tiimi on voittamisen perusedellytys.

 

Helpommin sanottu kuin tehty

Mutta mitä hyvän tiimin taustalla on?

Mutta mitä se hyvä tiimi tarkoittaa? On helppo sanoa että ”meidän pitäisi olla hyvä tiimi”. Mutta mitä siellä hyvän tiimin taustalla on? Me Contribytellä päätimme laittaa viisaat päämme yhteen, ja teimme meidän ajatuksiamme kuvaavan mallin hyvästä tiimistä. Kun malli oli sitten kohtuullisen valmis (sitä todennäköisesti tulevaisuudessa vielä parannetaan ja muokataan) niin otimme askeleen taaksepäin ja aika monesta suusta tuli kommentti ”ei tällaisia tiimejä ole olemassakaan”. Eli, kun seuraavaksi katsotaan tätä ”hyvä tiimi” ajatusmallia, niin ajatelkaa että se on ideaalitilanne, tiimien Mona Lisa, unicorn tiimi. Ei missään tiimissä päästä täydellisyyteen. Mutta ehkä ajatusmallimme voi auttaa teitä pohtimaan missä teidän tiiminne toimintatavoissa olisi eniten parantamisen varaa, ja missä olette jo aika hyviä.

 

Hyvän tiimin malli 

Lähdimme kehittämään mallia omien kokemustemme perusteella, niin sanotusti ”puhtaalle paperille”. Tavoitteena oli ehkä myös tehdä hieman erilainen hyvän tiimin tausta-asioiden määritelmä – ehkä jopa sellainen mikä olisi osin vähän yllättäväkin. Hyvän tiimin mallista tuli tämänlainen.

 

Hyvän tiimin kuusi perusteesiä

Malli koostuu kuudesta pääkohdasta

Hyvä tiimi pystyy auttamaan muita.

Kuusi pääkohtaa lävistävät mallin keskiön (Great team) ja näille lävistäville kolmelle akseleillekin on nimet. Tietoisuudesta auttamiseen -akselin nimi on Uteliaisuudesta vaikutusvaltaan (Curiosity to Influence). Johtajuudesta tuloksiin johtavan akselin nimi on Jokainen on johtaja (Everyone is a Leader). Ja viimeisen akselin, tiimihengestä kestävyyteen, nimi on Ilo kehittyä (Fun to Grow).

Anna perusteet perusteeseillesi!

Kuutta perusteesiä voisi vähän perustella lisää

  • Johtajuudella tarkoitetaan tässä vähän laajemmin ei pelkästään tiimin tai tekemisen johtamista, mutta myös tiimin jäsenten kykyä itse johtaa itseään. Oma ajanhallinta, vastuun ottaminen ja kantaminen, itseohjautuvuus ja yhteisen tavoitteen ymmärrys kuuluvat meidän mallissa tähän osa-alueeseen.
  • Tietoisuus taas sisältää sen miten hyvin tiimi on tietoinen ja utelias asiakkaan tarpeista ja ongelmista, omasta ympäristöstään ja myös tarvitsemistaan teknologioista ja työkaluista. Ja ehkäpä myös tulevaisuuden trendeistä ja muutoksista.
  • Tiimihenki rakentuu toisten kunnioittamisesta, selkeistä rooleista ja vastuista, luottamuksesta ja hyvästä ja positiivissävytteisestä kommunikaatosta
  • Kestävyys syntyy yksilön, tiimin taitojen ja työkalujen ja prosessien jatkuvasta kehittämisestä, yhteistyötaidoista ja metodeista, virheiden sallimisesta ja niistä oppimisesta, hukan minimoinnista ja riittävästä toimintaan valtuutuksesta.
  • Jatkuvasti hyviin tuloksiin päästään kun tiimin ja sen yksilöiden saavutuksia arvostetaan tiimin sisällä ja ulkopuolella näkyvästi, konfliktit pystytään ratkomaan tehokkaasti ja tiimi näkee edessään jatkuvasti sopivan haastavia tehtäviä.
  • Hyvät tiimit pystyvät auttamaan koko organisaatiota parantamaan toimintaa. Sen takia Toisten auttaminen on osa mallia.

Meillä tuli jo sisäisestikin kommentteja, ettei tällaisia täydellisiä tiimejä ole maailmassa olemassakaan (Paitsi jos ne on Alieneita).

Joo, onhan se totta. Tämän ajatusmallin tarkoituksena onkin toimia keskustelun aloituksena, ja ehkä myös auttaa meitä valmentajana ja tiimejä joita autamme, miettimään missä olisi suurimmat mahdollisuudet parantaa tiimin toimintaa.

Tuo ajatusmalli ei päättynyt toki tuohon, vaan noissa jokaisessa kuudessa alikohdassa oli vielä paljon avattavaa. Tarkoitus onkin tulevissa blogeissa tämän loppuvuoden aikana avata hyvän tiimin ominaisuuksia vielä lisää. Palatkaahan lukemaan ajatuksiamme tässä parin viikon sisällä!

 

Toimiva tiimityö on tärkeää tuotekehityksen menestyksen kannalta. Me Contribytellä valmennamme tiimejä ja järjestämme hyvä tiimi -kursseja. Tutustu tarjontaamme, ja tehdään teidänkin tiimistä voittaja!

Arto Kiiskinen

Arto Kiiskinen

Senior Consultant

Arto on urallaan nähnyt tuotekehitystä monista eri näkökulmista. Hänellä on kokemusta mm. Product Ownerin, Scrum Masterin ja tuotekehitysjohtajan tehtävistä. Niin isojen kuin pientenkin firmojen toimintatavat ovat tulleet tutuiksi. Arto rakastaa parantaa organisaatioiden oppimista sekä tuoteomistajien osaamista, ja kirjoittaa blogeja eri aiheista. Koska retrospektiivit on yksi Arton suosikkiaiheista, ovat jotkut asiakkaat antaneet hänelle lisänimen "Retromies". Vapaa-aikana Arto yrittää elää terveellisesti, ostaa mahdollisimman paljon autoja, katsoo yhä uudelleen Tähtiportti-sarjan jaksoja ja opiskelee Personal Traineriksi. Arto on kirjoittanut kirjan "OWN IT – 8 Simple Secrets of Product Owner Success". Lisää Arton ajatuksia voi lukea täältä.

Share This

Jaa tämä kollegoillesi

Jaa tämä postaus verkostoosi!