Organisaation ketteröittäminen on monen yrityksen pääteemana näinä aikoina. Ketteryydellä tarkoitetaan monia eri asioita, mutta tässä yhteydessä haen takaa nopeampaa reagointia asiakkaiden tarpeisiin ja paremmin kohdistettua arvontuottoa yrityksen tuote- ja osaamisresursseilla.