Valitse sivu

Miksi tuoteomistaja-roolin nimessä on omistaja-sana?

16 kesä 2021

Miksi tuoteomistaja-roolin nimessä on omistaja-sana?

kesä 16, 2021

Tuoteomistaja on tuotepäällikön apulainen. Keskittymällä lähitulevaisuuden backlogin priorisointiin ja määrittelyyn hän auttaa tiimiä tähtäämään tarkemmin maaliin.

Miten tuoteomistajan ja tuotepäällikön tehtävät eroavat? Kuka vastaa mistä? Miksi käytetään oudolta kuulostavaa ”omistaja” sanaa? Eikö tuotepäällikkö ole tuotteesta kokonaisvastuussa?

 

Tuotepäällikkö on paras tuoteomistaja

Tuoteomistajan roolin hoitaminen hyvin vaatii käyttäjien ja asiakkaiden tuntemusta, mutta myös kykyä ymmärtää ja kuunnella tiimiä ja teknisiä yksityiskohtia. On myös pystyttävä olemaan tarpeeksi läsnä tiimin kanssa.

Tuotepäälliköllä on paras käyttäjien ja asiakkaiden tuntemus. Hankkeen alussa tai kun kehitystiimi on pieni, tuotepäällikkö pystyy hyvin hoitamaan myös tuoteomistajan tehtävät. Ei välttämättä tarvita erillistä tuoteomistajaa.

 

Kiireinen tuotepäällikkö etääntyy kehitystiimistä

Kehityksen edetessä ja tuotteen menestyksen myötä tiimi kasvaa, asiakkaita tulee lisää ja saatetaan mennä uusille markkinoille. Aikaa kuluu enemmän asiakkaiden kanssa tai markkinoiden tarpeiden selvittämiseen. Tuotteen business case monimutkaistuu, ja tulee lisää työtä tuotemarkkinoinnin suunnalta.

Tiimin kasvaessa kasvaa aina myös backlog. Työn alle pääsee enemmän asioita, joka johtaa siihen, että määrittelyyn kuluu enemmän aikaa. Tiimi voi kasvaa niin paljon, että tarvitaan kohta yhden tiimin sijaan useita.

Kaikki nämä asiat johtavat siihen, että tuotepäällikön työkuorma sekä markkinoiden ja asiakkaiden suunnalta että kehitystiimien suunnalta kasvaa. Usein asiakkaat ja markkinat vievät etusijan. Tiimi tuntuu pärjäävän ilman ohjaustakin. Aikaa ei riitä enää niin paljon tiimille ja yksityiskohdille. Tuotepäällikkö etääntyy kehitystiimistä. Tällaisessa tilanteessa kasvaa riski sille, että tehdään vääriä asioita väärässä järjestyksessä.

Nyt tarvitaan erillistä tuoteomistajaa.

 

Tuoteomistajan rooli vaatii aikaa

Tuoteomistaja vastaa siitä, että backlogia hallitaan, priorisoidaan ja backlogin huipulla olevia asioita määritellään tarpeeksi tarkasti. Hän ei tee tätä yksin vaan yhdessä tiimin kanssa. Näin kaikilla on sama ymmärrys asioiden tärkeysjärjestyksestä ja siitä mitä ne tarkoittavat.

Yhteisen ymmärryksen saaminen ottaa paljon aikaa ja keskusteluja. Aikaa pitää käyttää riittävästi. Hyvä nyrkkisääntö on, että tuoteomistajan roolin hoitaminen ottaa vähintään 2 päivää viikossa. Paras tulos kuitenkin syntyy, kun tuoteomistajalla on mahdollisuus täysillä keskittyä roolin hoitamiseen.

 

Tuotepäällikkö vastaa aina kokonaisuudesta

Tuotepäällikön vastuulla säilyy tuotteen kokonaisuus, liiketoiminta ja pitkän tähtäimen suunnitelma, roadmap. Roadmap katsoo usean vuoden päähän. Backlog, jota voi ajatella lähitulevaisuuden tarkkana suunnitelmana, katsoo usein noin 6-12 kuukautta tulevaisuuteen.

 

Roadmap on tavoitteita, backlog on lupauksia

Roadmapilla olevat asiat ovat kauempana tulevaisuudessa, ja epävarmempia, enemmän tavoitteita ja toiveita. Niitä ei aina ole analysoitu ja tarkennettu yksityiskohtiin asti. Ne eivät myöskään ole aivan niin vahvoja lupauksia tuotteeseen kuin backlogilla olevat asiat. Niissä ei ole vielä selvitetty, millä tavalla ne rakennetaan. Niihin sisältyy oletuksia siitä, miten kallista ominaisuuksien rakentaminen on. Jos oletukset osoittautuvat vääriksi, ja jonkin asian rakentaminen onkin paljon kalliimpaa, täytyy asian tärkeyttä harkita uudelleen.

 

Lupauksen varmuus kasvaa

Roadmapilta siirtyy siis asioita backlogille. Asian siirtyessä backlogille, tuoteomistaja ja tiimi analysoivat, mikä tarkka asiakastarve olikaan ja miten uusi ominaisuus rakennetaan. Vasta kun tarve ja työmäärä ymmärretään paremmin, tehdään lopullinen päätös siitä, milloin ja miten asia toteutetaan vai toteutetaanko ollenkaan. Tämä tarkentaa ja nostaa lupauksen varmuutta.

Koska ideoita on aina paljon enemmän kuin pystytään toteuttamaan, priorisointi on käytännössä sitä, että joku sanoo asioille kyllä tai ei.
Backlogilla oleva asia onkin varsin vahva lupaus tiimiltä toimittaa. Koska tuoteomistaja on backlogin päätösvaltaa käyttävä henkilö, hänellä on vahva ”lupaajan” rooli organisaatiossa. Kun tuoteomistaja sanoo ”kyllä”, se tarkoittaa, että kohta työ alkaa.

 

Ei backlog-sihteeri vaan tuoteomistaja

Tämä on syy sille, miksi roolin nimi on tuoteomistaja eikä esimerkiksi backlog-sihteeri. Nimenomaan tuote hyötyy siitä, että joku henkilö vastaa asiakastarpeen ja työmäärän tarkasta selvittämisestä. Vahva selvittäjän ja hyväksyjän rooli – tuoteomistajuus – johtaa parempaan priorisointiin. Kyse ei siis ole siitä, että kukaan yksittäinen ihminen oikeasti omistaisi tuotetta. Tuoteomistajan roolin tärkeys on juuri siinä, että pakotetaan organisaatio tarkkaan harkitsemaan, mitä, miksi ja missä järjestyksessä asioita tehdään.

Product Ownerin aloitusopas

Kuinka oppia loistavaksi Product Owneriksi ja siivittää tuotteesi menestykseen.

Olet sitten aloitteleva tai jo kokenut Product Owner tai et tuoteomistaja lainkaan tai sitten tuotepäällikkö, niin on hyvä kerrata, mitä tuoteomistaja tekee. Rooli avautuu, kun tilaat Contribyten ladattavan oppaan vierestä. Kysyäkin meiltä saa!

Arto Kiiskinen

Arto Kiiskinen

Senior Consultant

Arto on urallaan nähnyt tuotekehitystä monista eri näkökulmista. Hänellä on kokemusta mm. Product Ownerin, Scrum Masterin ja tuotekehitysjohtajan tehtävistä. Niin isojen kuin pientenkin firmojen toimintatavat ovat tulleet tutuiksi. Arto rakastaa parantaa organisaatioiden oppimista sekä tuoteomistajien osaamista, ja kirjoittaa blogeja eri aiheista. Koska retrospektiivit on yksi Arton suosikkiaiheista, ovat jotkut asiakkaat antaneet hänelle lisänimen "Retromies". Vapaa-aikana Arto yrittää elää terveellisesti, ostaa mahdollisimman paljon autoja, katsoo yhä uudelleen Tähtiportti-sarjan jaksoja ja opiskelee Personal Traineriksi. Arto on kirjoittanut kirjan "OWN IT – 8 Simple Secrets of Product Owner Success". Lisää Arton ajatuksia voi lukea täältä.

Share This

Jaa tämä kollegoillesi

Jaa tämä postaus verkostoosi!