Valitse sivu

Atlassianin Data Center mahdollistaa katkottoman ja skaalautuvan palvelun, mutta millä hinnalla?

14 maalis 2019

Atlassianin Data Center mahdollistaa katkottoman ja skaalautuvan palvelun, mutta millä hinnalla?

maalis 14, 2019

Yhä useammin kuulee kysyttävän, mitä etuja Atlassianin Data Center -versiot tarjoavat perinteiseen Server-versioon, ja missä tilanteessa Data Centeriä kannattaisi käyttää. Tähän kirjoitukseen on koostettu vastauksia näihin kysymyksiin tiiviiseen pakettiin sekä tehty hintavertailuja eri vaihtoehtojen välille, koska myös kustannuksilla on iso merkitys versiota valittaessa.

Mitä sellaista Data Center siis tarjoaa, jota Server-versio ei jo tarjoaisi? Lyhyt vastaus kysymykseen on katkoton ja skaalautuva palvelu. Data Centerillä palvelun tarjoaa useampi palvelin, kun taas Server-versiolla ainoastaan yksi.

Usein kysytään myös Atlassian Cloudin eroista ja eduista. Sen käsittely vaatii kokonaan oman kirjoituksen, mutta lyhyt vastaus on paikallaan: Cloud on Atlassianin hostaama julkisessa netissä oleva palvelu ja Server- ja Data Center -versiot on taas tarkoitettu omaan (tai jonkun toisen hostaamaan) palvelinympäristöön.

 

Korkea saatavuus ja parempi suorituskyky

Tyypillisesti pienissä yrityksissä riittää, että esimerkiksi tuotekehityksen tukena käytettävät palvelut ja työkalut ovat käytettävissä työaikana esimerkiksi kahdeksasta viiteen arkipäivisin. Kun samaa palvelua käyttävät yksiköt eri maissa ja aikavyöhykkeillä, on myös muut työajat otettava huomioon. Tällöin palvelun ylläpitotyöt ovat mahdollisia ainoastaan viikonloppuisin.

Kun tavoitellaan mahdollisimman katkotonta ja häiriötöntä palvelua, puhutaan korkeasta saatavuudesta (high availability). Tällöin palvelu saattaa olla käytössä käytännössä koko ajan. Mitä olennaisempi osa yrityksen toimintaa palvelusta kasvaa, sitä enemmän sen häiriöttömälle ja palvelun jatkuvalle saatavuudelle annetaan arvoa. Yleensä esimerkiksi sähköpostilta tai muulta perusinfrastruktuurilta odotetaan katkotonta palvelutasoa, mutta myös Jira, Confluence tai Bitbucket voivat muodostua niin keskeisiksi, että myös niiltä odotetaan jatkuvaa palvelua myös viikonloppuisin ja kellon ympäri.

Korkea saavutettavuus toteutetaan palvelinklusteroinnilla, jolloin palvelu hajautetaan palvelinryhmälle yksittäisen palvelimen sijaan. Palvelinryhmän palvelimet eli nodet työskentelevät yhdessä parantaakseen palvelun saatavuutta ja skaalautuvuutta. Yleensä välissä käytetään kuormanjakajaa (load balancer), joka osaa ohjata käyttäjän liikenteen oikealle, vähemmän kuormittuneelle palvelimelle. Yhden palvelimen kaatuessa tai ollessa pois käytöstä, ohjataan käyttäjän liikenne muille palvelimille. Tätä kutsutaan klusterin failover-ominaisuudeksi.

Päivitysten tekeminen on ylläpitäjille helpompaa, koska niitä ei tarvitse ajoittaa öihin ja päivityksiä voidaan tehdä useammin, koska erillistä huoltokatkoa ei tarvita. Jokaisen palvelimen palvelu päivitetään erikseen, jonka jälkeen yhteiseen tietokantaan voidaan ajaa tarvittaessa kantamuutokset. Näin uusia korjauksia ja ominaisuuksia saadaan toimitettua loppukäyttäjille entistä useammin.

 

data center

Kuorman jakamisella eri palvelimien kesken loppukäyttäjän kokema palvelun vasteaika lyhenee eli toisin sanoen suorituskyky paranee. Jos käytetään yksittäistä palvelinta, on palvelun vasteaika aina sidoksissa yksittäiseen palvelimeen. Muutaman sadan käyttäjämäärällä pitkiä viiveitä ei yleensä esiinny, mutta viimeistään kun käyttäjien määrä kasvaa 2000:een, alkaa väistämättä yksittäisen palvelimen suorituskyky rajoittaa palvelun käyttöä. Atlassianin kertoman mukaan Jiran, Confluencen tai Bitbucketin Data Center -versioiden käyttäjistä 45 % on siirtynyt Server-versiosta Data Center -versioon 500–1000 lisenssikäyttäjämäärällä. Jira Service Deskin osalta Data Center -versioon ovat siirtyneet puolet, kun heillä on ollut lisenssi 50 agentille.

Noden lisääminen ja poistaminen klusterista on helppoa eikä vaadi katkoksia. Palvelimien määrää tarpeen voi mitoittaa dynaamisesti, jolloin eri palvelimia otetaan käyttöön ja sammutetaan automaattisesti käyttökuorman mukaan. Näin palvelusta saadaan samalla sekä kustannustehokas että hyvin suorituskykyinen.

Ympäristön vikasietoisuus

Palvelun hajauttamisesta palvelinklusterille ei ole paljoa iloa tilanteessa, jossa koko klusteri pimenee syystä tai toisesta. Data Centeristä on kuitenkin myös tässä tilanteessa hyötyä. Kun tuotantopalvelimien indeksi ja tallennetut tiedostot replikoidaan katastofin varalla olevaan, esimerkiksi toisessa maanosassa sijaitsevaan itsenäiseen palvelimeen, voidaan se ottaa käyttöön nopeasti ja ohjata liikenne kokonaan sinne, kunnes varsinainen palvelinklusteri on taas käyttökunnossa.

data center

Olisi tietysti toivottavaa, että koko Data Center -palvelinklusterin voisi hajauttaa eri ympäristöihin ja mielellään vieläpä maantieteellisesti eri alueille, jolloin yksittäisen alueen täysi pimeneminen ei aiheuttaisi sen suurempia toimenpiteitä. Toistaiseksi se ei kuitenkaan onnistu tiedonsiirron viiveiden vuoksi. Jos ympäristöt ovat kaukana toisistaan, kasvaa myös latenssin määrä. Mikäli latenssi nodejen välillä kasvaa suureksi, eri nodet eivät pysty synkronoimaan tietojaan kunnolla ja tällöin koko palvelun suorituskyky on jo huonompi kuin yksittäisen noden.

 

Muut hyödylliset ominaisuudet

Data Centerissä tulee mukana muutamia hyödyllisiä ominaisuuksia, joita ei Server-versiossa ole. Merkittävin näistä on SAML-kertakirjautuminen. Riittää että käyttäjä kirjautuu vain kerran esimerkiksi kannettavalleen, jonka jälkeen hän pääsee suoraan eri sovelluksiin eikä niihin tarvitse kirjautua erikseen. Tietoturvan puolesta SAML:ia käytettäessä on myös se etu, ettei autentikointipalvelinta tarvitse suoraan kytkeä Jiraan tai Confluenceen.

Data Centerissä Jira-projekteja voi arkistoida niin, etteivät ne näy yleisissä listauksissa eikä hakutuloksissa. Tämä onnistuu periaatteessa myös Server-versiossa muuttamalla projektin oikeuksia, mutta Data Centerissä on toteutettu toiminnallisuus juuri tätä varten. Confluencen puolestaan voi asettaa vain luku -tilaan, jolloin käyttäjät eivät voi tehdä muutoksia sisältöihin. Myös Server-versiossa tämä on mahdollista erinäisillä kikoilla, esim. laittamalla väliaikaisesti paikalleen vanhentuneen lisenssin.

AWS:ää ja Azurea varten Data Center -versiot tarjoavat valmiita mallipohjia, jotka on nopea ottaa käyttöön.

Kustannuskysymys

Data Center on epäilemättä kaivattu tuote erityisesti isoihin yrityksiin ja organisaatioihin, mutta skaalautuvuudella on toki hintansa. Server- ja Cloud-versioiden tutusta hinnoittelusta ei poiketa, vaan hinta on edelleen sidoksissa käyttäjämäärään. Suurin ero Data Centerillä verrattuna Server-version hinnoitteluun on se, ettei lisenssin uusinta ole sen edullisempaa kuin uuden lisenssin hankinta. Tämä pätee myös lisäosien hinnoitteluun.

Käydään seuraavaksi hinnoittelua tarkemmin läpi ja vertaillaan sitä Server-versioon. Vertailtavuuden helpottamiseksi vertailuun on otettu mukaan SAML-lisäosa, koska vastaava ominaisuus tulee Data Centerissä mukana.

Vertailtavuutta hieman hankaloittaa Data Centerin erilainen käyttäjämäärän porrastus: esimerkiksi siinä missä Server-versiossa yksi haarukka on 501–2000 käyttäjää, Data Centerissä on 501–1000 ja 1001–2000. Seuraaviin taulukkoihin on kerätty hankintahinnat molemmista versioista Confluencen ja Jiran osalta. Hyvin isojen lisenssien (yli 5000 käyttäjää) osalta hintaeroa Serverin ja Data Centerin välillä ei ole laskettu. Kun käyttäjämäärä alkaa olemaan huomattava, sanotaan yli 2000 käyttäjää, muodostuu käyttökatkosta jo niin huomattava kustannuserä että Data Center on ainoa järkevä vaihtoehto.

 

Confluencen hankintahinta Data Center ja Server -versioille

* resolutionin SAML Single Sign on (SSO) -lisäosa Server-versiolle. Data Center sisältää toiminnallisuuden vakiona.

Kaikki hinnat tarkistettu helmikuussa 2019.

 

Jira Softwaren hankintahinta Data Center ja Server -versioille

Taulukoista huomataan, että Server-version hankintahinta on huomattavasti kalliimpi kuin kuin Data Centerin, erityisesti alle 500 käyttäjän lisenssillä. Toisin kuin Server-versiolla Data Centerin lisenssin uusiminen ei ole sen edullisempaa kuin uuden lisenssin hankkiminen. Sen takia vertailu on vaikeampaa ja on syytä ottaa huomioon ajassa kasvava hintaero, joka joissain tapauksissa on merkittävä.

Hinnoittelu kolmen vuoden ajanjaksolla

Käytännössä tuote ostetaan aina pidemmäksi aikaa. Katsotaan miten hinta muodostuu kolmen vuoden kuluessa. Kolme vuotta on minimiaika, jolle tuotteen kustannus kannattaa laskea. Tähän ei ole otettu mukaan alle 500 käyttäjän lisenssejä, koska niissä määrissä harvemmin on niin suurta painetta siirtyä Data Centerin käyttöön.

Aloitushinnan suhteen alle 500 käyttäjän lisenssi on houkuttelevin kategoria. Sitä se on myös kolmen vuoden jälkeen ja pidemmälläkin aikavälillä: Data Center käytännössä aina halvempi (nykyisellä hinnoittelulla) kuin Server-versio ja huomattava ero on varsinkin Jiran tapauksessa.

 

Confluence (alle 500 käyttäjää)

Jira Software (alle 500 käyttäjää)

Kun siirrytään lähestytään isompia käyttäjämääriä, tilanne muuttuu. Alle 1000 käyttäjän lisenssin Server-versio on edullisempi Confluencen tapauksessa jo toisena vuonna ja kolmannen vuoden jälkeen yli 26 %. Jiran osalta Server-versio muuttuu edullisemmaksi vasta neljäntenä vuotena.

 

Confluence (alle 1000 käyttäjää)

Jira Software (alle 1000 käyttäjää)

Kunnolliset erot syntyvät mitä suurempiin numeroihin mennään. Edellä oleva vertailu ei ollut niin oikeudenmukainen Server-versiolle, koska 1000 käyttäjän hinnalla saa 2000 käyttäjän lisenssin. Alle 2000 käyttäjän lisenssillä molemmat, sekä Confluence että Jira, ovat selvästi halvempia jo toisena vuotena hankinnasta. Myös euromääräiset kustannukset repeävät tässä kategoriassa käsistä. Confluence alle 2000 käyttäjällä on jo yhteensä 90 400 dollaria halvempi kolmannen vuoden kohdalla ja Jira 75 200 dollaria.

Confluence (alle 2000 käyttäjää)

Jira Software (alle 2000 käyttäjää)

Kun siirrytään tätä isompiin käyttäjämääriin, on selvää että hintaero kasvaa entistä suuremmaksi. Esimerkiksi alle 10 000 käyttäjällä Jira Softwaren Data Center -versio on yli 8 kertaa (632 000 $) kalliimpi kuin Server-versio. Käytännössä kukaan ei aja 10 000 käyttäjän lisenssillä olevaa Jiraa Server-versiolla. On kuitenkin selvää, että 1000 ja 2000 käyttäjän välimaastossa Server-versio voi olla varsin varteenotettava vaihtoehto, jos käyttökatkoista ei aiheudu suurta harmia ja yksi palvelin pystyy kapasiteetiltaan venymään eikä käyttäjän kokema palvelu hidastele.

Kolme vuotta on myös suhteellisen lyhyt aika. Server-versio tulee luonnollisesti sitä edullisemmaksi, mitä pidemmälle aikajaksolle ero lasketaan. Esimerkiksi viiden vuoden aikajaksolla Jira Softwaren Server-versio on alle 1000 käyttäjällä jo -14 prosenttia (yhteensä 16 800 $) halvempi kuin Data Center, joka on muutenkin epäoikeudenmukainen kategoria Serverille. Erot ovat huomattavat alle 2000 käyttäjän versioilla.

 

Lisäosat Data Centeriin

Edellä vertailtiin pelkästään Confluencen ja Jiran hintoja. Usein molempien kylkiäisiksi on hankittava ainakin yksi tai kaksi lisäosaa, jolloin kustannus voi jopa tuplaantua. Tätä käsiteltiin aiemmassa blogipostauksessa Lisäosa on olennainen osa Atlassianin tuotetta.

Vertailuun on valittu myydyimpiä lisäosia. Jiran puolelta on otettu mukaan kaksi eri testauslisäosaa, koska yhä useammin Jiraa käytetään myös testaustyökaluna. (Tästäkin on aiemmin julkaistu blogipostaus.)

 

Lisäosien hinnat* kolmantena vuotena Server- ja Data Center -versioille (alle 500 käyttäjää)

* Server-version lisäosan uusintahinta on aina puolet aloitushinnasta

Vertaillaan taas hintoja kolmen vuoden aikajaksolla, jolloin erot alkavat hahmottua. Huomataan että joukossa on ainoastaan yksi poikkeus: Scroll PDF Exporterin hinta on edullisempi Data Center -versiolle, muuten Server-version lisäosat on selvästi edullisempia. 

Lisäosien hinnat kolmantena vuotena Server- ja Data Center -versioille (alle 1000 käyttäjää) 

Lisäosien hinnat kolmantena vuotena  Server- ja Data Center -versioille (alle 2000 käyttäjää)

Realistinen loppuvertailu

Otetaan siis lopuksi huomioon koko paketti: itse Confluence ja Jira ja valitut lisäosat niille. Ainoastaan alle 500 käyttäjän kategoria on ehkä hieman yllättäen edelleen edullisempi, mutta muuten trendi on selvä: Data Center on odotetusti kalliimpi.

 

Kokonaishinnat kolmantena vuotena  Server- ja Data Center -versioille

* resolutionin SAML Single Sign on (SSO) -lisäosa Server-versiolle. Data Center sisältää toiminnallisuuden vakiona.

Loppupäätelmä

Data Center on sitä tarpeellisempi tai jopa välttämätön, mitä isommaksi käyttäjämäärä kasvaa. Kuitenkin Data Centeriin siirtymistä kannattaa harkita erityisesti jo pienillä käyttäjämäärillä esimerkiksi alle 250 tai 500 käyttäjän tapauksessa, koska silloin Data Center on jopa edullisempi kuin Server-versio. Tällöin saa nauttia lisäksi katkottomasta palvelusta ja palvelinklusterin tarjoamasta paremmasta suorituskyvystä. Erityisesti jos painetta käyttäjämäärään kasvattamiseen ole, ei juurikaan ole syytä pysyä Server-versiossa.

Alle 500 käyttäjän kategoria on selvästi sisäänheittokategoria Data Centeriin. Kun käyttäjämäärä siitä kasvaa, kasvavat myös Data Centerin kustannukset äkisti. Näin ollen isoissa installaatioissa, erityisesti kategoriassa alle 2000 käyttäjää, kannattaa kustannussyistä käyttää Serveriä, jos vain käyttökatkoista ei ole merkittävää taloudellista haittaa. Selvästi yli 2000 käyttäjän installaatioissa paine käyttää palvelinklusteria on taas niin suuri, ettei vaihtoehtoja juuri ole.

Siirtyminen Serveristä Data Center -versioon on suhteellisen helppoa. Isoin operaatio on perustaa tarvittava palvelinklusteri. Data Center -versioon siirtymisestä saa myös alennuksen, jonka koko on suhteessa käyttäjämäärään. Houkuttelevimmissa kategorioissa (250→ 500 ja 500→500) hinnasta ei ymmärrettävästi juurikaan saa alennusta. Tarvittaessa Data Center -versiosta on myös mahdollista siirtyä takaisin Server-versioon eikä sekään ole hankalaa.

Kannattaa siis punnita tarkoin siirtyäkö käyttämään Data Centeriä samantien, lähitulevaisuudessa vai kenties joskus myöhemmin.

Karo Salminen

Karo Salminen

Senior Consultant

Tuotekehityksen työkalut, Atlassian asiantuntija.

Share This

Jaa tämä kollegoillesi

Jaa tämä postaus verkostoosi!