Valitse sivu

Case Story: Visma Finnvalli tuotekehitystyökalun käyttöönotto

Finnvalli halusi yhtenäiset toimintatavat ja työkalut toimintaympäristöönsä kehitystyötä palvelemaan. Finnvalli oli myös kiinnostunut siirtymään ketterään kehittämiseen ja päivittämään ohjelmistokehitystyökalunsa.

Visma Finnvalli

Finnvalli on suomalainen, vakavarainen yksityisomistuksessa oleva ohjelmistotalo. Päätuote on SaaS-pohjainen Visma Fivaldi, taloushallinnan ja kiinteistöhallinnan palvelukonsepti, joka on johtava ratkaisu tilitoimistoille ja kiinteistöhallintoon. Vuonna 2013 yrityksen liikevaihto oli 4,08 miljoonaa euroa ja vuosittainen liikevaihdon kasvu on ollut jatkuvasti yli 20%. Finnvalli on osa Visma Solutions Oy:tä.

Vuonna 2013 yrityksen liikevaihto oli 4,08 miljoonaa euroa ja vuosittainen liikevaihdon kasvu on ollut jatkuvasti yli 20%.

Haaste

Finnvallin tuotekehitys ei pysynyt yhtiön liiketoiminnan kasvuvauhdissa. Yhtiö halusi parantaa tuotekehitystään kehittämällä omaa ohjelmistotuotantoaan. Finnvalli halusi yhtenäiset toimintatavat ja työkalut toimintaympäristöönsä kehitystyötä palvelemaan. Finnvalli oli myös kiinnostunut siirtymään ketterään kehittämiseen ja päivittämään ohjelmistokehitystyökalunsa. Finnvalli valitsi Contribyten kumppanikseen muutoshankkeessa. Ohjelmistohallinnan alustaksi valittiin IBM Jazz, jolla voidaan hoitaa koko nk. ALM eli ohjelmistoelinkaariprosessi.

Ratkaisu

Ohjelmistotuotannon kyvykkyyden parantaminen on suuri muutos yritykselle. Yrityksen on huomioitava tekniset asiat sekä työntekijät ja huolehdittava liiketoiminnan jatkuvuudesta. Esimerkiksi työkalun käyttöönotto ja prosessidokumenttien päivittäminen ovat vain murto-osa hankkeesta. Contribyte kartoitti hankkeen tavoitetilan ja halutun kyvykkyystason. Lisäksi Contribyte auttoi selvittämään aiempien työkalukokeilujen jäljiltä tarkemmat puitteet Jazzin käytölle sekä määritti järkevän lisenssimallin. Finnvalli valitsi Contribyten käyttöönottomallin muutokseen. Hankkeen aktiivisessa vaiheessa Finnvallin ihmiset koulutettiin sekä prosessin että Contribyten konfiguroiman työkalun osaajiksi.

Hyödyt

Finnvallin tuotekehitys on noussut liiketoiminnan kasvun tasolle. Kehittäjien ja testaajien parantunut yhteistyö on mahdollistanut uusien ominaisuuksien nopeamman julkaisemisen. Yhtenäinen ohjelmistokehitysalusta tehostaa Suomen ja off-shore tiimien projektityöskentelyä sekä vähentää matkustamista kasvokkaistapaamisiin. Finnvalli kehittää kilpailukykyään edelleen Contribyten jatkuvan parantamisen mallilla sekä helposti hallittavalla ja prosesseja tukevalla alustalla.

Saamme organisaatiot hyödyntämään täyden potentiaalinsa digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä

Contribyte yhteystiedot

Lasse Mikkonen, teknologiajohtaja 040 543 9845
Harri Pendolin, tuotejohtaminen 040 582 0865
Markku Nurmela, valmennuspalvelut 040 501 5094
Timo Leppä, koulutuspalvelut 0400 924 830
Niklas Tikkala, työkalun palvelupäällikkö 040 681 8585
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja 050 487 3291

Sähköposti - info@contribyte.fi tai etunimi.sukunimi@contribyte.fi

Laita viestiä

13 + 3 =

Share This